راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کووید ۱۹

بشریت را به شناخت

دیکتاتوری سرمایه

خواهد رساند؟

گلوبال ریسرچ- برگردان: س. کاهر

 

 

نویسنده: ”جان مک مورتی“ John McMurtry استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه Guelph کانادا و نویسنده کتاب سه جلدی فلسفه و مشکلات جهانی است که توسط ”دایره المعارف سيستم های پشتیبانی از زندگی“ EOLSS، یونسکو  UNESCO  منتشر شده است و آخرین کتاب وی "مرحله سرطانی کاپیتالیسم، از بیماری تا درمان“ نام دارد.

«در نخستین روزهای همه گیری کووید-۱۹، من نیز مانند دیگران بر این باور بودم، که این همه گیری باعث آگاهی ما در باره زوال روزافزون زندگی خواهد شد، که منشأ آن را باید در “کار و زندگی روزمره” جست.»

آنچه که دهه ها در هر سطحی به سامان های زندگی از جمله بیولوژیکی، اجتماعی و زیست محیطی زیر پرچم “اسطوره پول” و "سرطان" تجارت جهانی یعنی “وال- استریت” برای ثروت اندوزی حمله کرده است، هرگز  به عنوان بیماری همه گیر، که قربانیان بی شماری را در جهان گرفته تا به رشد بیشتر خود ادامه دهد، دیده نشده است.

 “وال- استریت” سازمان یا شرکتی که با تریلون ها دلار هزینه های دولتی بدون اطلاع و نظارت عمومی اداره می‌شود، در حال حاضر، حتی با بحران کووید -۱۹، در یکی دیگر از شیرجه های خود به روی ثروت های عمومی با استفاده از مکانیسم های دستکاری حساب رسی فعالیت خانمان سوز خود را دوباره از سر گرفته و به روند پیشین خود ادامه می‌دهد تا به تقاضاهای کورکورانه جوامع جهانی در ازای بدهی های روزافزون دیروز، امروز و آینده آنها جامه عمل بپوشاند.

پس از ده ها سال تجربه، بشر می بایست به آن درجه از شناخت علمی و عملی می‌رسید، تا بتواند ادعا کند، که بشریت و زندگی هر دو “توسط آنچه که پیشرفت، تمدن و مدرنیته نامیده می‌شود"، در حال نابودی هستند.

آری، آنچه که “توسعه یا پیشرفت و تمدن” نام گرفته اند، در واقع توهمی بیش نیستند. در واقع ما با مقوله ای روبرو هستیم که متشکل از سیستمی با ماهیت ثروت اندوزی فردی است که در هر جایی که پهنه گسترد، زندگی و سازمان های مدنی را به زیر سلطه خود درآورد و می آورد. از آنجا که اثرات مخرب این روند بر روی زندگی (به گونه عام آن) راهی برای بازتاب عمومی پیدا نکرده است و نمی کند، آگاهی و شناخت ما در پشت مه غلیظی نگه داشته شده اند. تنها چیزهایی را که بتوان با پول مورد خرید و فروش قرار داد، مانند سود سهام و هر کالای دیگری، ارزش بازتاب عمومی پیدا می‌کنند. هیچ بودجه تحقیقی (اجتماعی- اقتصادی و اقتصادی- سیاسی) برای ریشه یابی بیماری، فقر، مرگ و میر و محرومیت از زندگی تعیین نمی‌شود. ساختار-سازان بازارها و حکمرانان زیر امر آنان تنها در اندیشه ازدیاد ثروت های شخصی خود هستند و هرآنچه را که در توان دارند برای کم صدایی و بی صدایی عنوان این مشکلات اعمال می‌کنند.

در نتیجه سیستمی (سيستم خودگردان جوامع بشری با اتکا به اسطوره پول و هر آنچه را بتوان تبدیل به کالا کرد. م.)  که ما نیز بخشی از آن هستیم در ناآگاهی باقی می ماند. این سيستم را اینگونه نیز می‌توان تعریف کرد. ساختاری که همه چیز را به کالا تبدیل کرده و برای مال اندوزی شخصی، که هیچ مرزی را در این باره نمی شناسد، طراحی شده و خلع زندگی را با ارزش‌هایی مانند “ثروت” ، “بازار” و “کالا” پر می‌کند و خواهان توسعه هر چه بیشتر این روند است.

این سيستم، به اندازه یک بیماری خشن ویروسی، کشنده خواهد بود اگر کوچکترین مانعی باعث آن شود که حرکت این ویروس در چندین برابر ساختن سود شخصی شمار کوچکی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، کند شود و یا از حرکت باز ایستد. لجام گسیختگی این سيستم (در پیشرفته ترین حالت تکامل خود که نئولیبرالیسم اقتصادی است. م.) تحمل کوچکترین تجزیه و تحلیل آکادمیک را که قابل درک عموم باشد و بتواند رد پای ویرانگری آنرا دنبال کند ندارد و از ناچیزترین فرصت ها برای جلوگیری از چنین عملکردهایی، یا جلوگیری می‌کند و یا صدای پیشگامان آنها را در نطفه خفه می‌کند تا بدون مانع به هدف خود که خواهان تجمع قدرت نقدینگی میان شمار کوچکی از ابر ثروتمندان بوده ، برسد ؛ در این میان این سيستم  حتی از آلوده سازی محیط زیست و ایجاد گستره امن برای رویش و همه گیری بیماری های خطرناک در ارتباط با سودجویی از آن نیز ابایی ندارد.

دنباله محرکه های جزر و مد پول نشان از رشد چند برابری بازار مصرف و خرید و فروش دارد، که به عنوان ثابتی از معادلات چند مجهولی به خورد مردم داده می‌شود و “آن بزرگان” همواره در تلاش برای ترغيب جوامع در  مصرف بیشتر و سودآوری برای خود هستند. ولی نمودار یا گزارشی که دال بر از دست رفتگی شرایط زندگی انسانی (که روز به روز جوامع و محیط زیست بیشتر از گذشته با آن روبرو می‌شوند) و در ارتباط با آن محرکه های یاد شده در بالا باشد، وجود ندارد، چرا که حتی تحقيق در باره آنها در نطفه خفه می‌شود.  

روند انحطاط و فروپاشی زندگی طبیعی و مدنی توسط هیچ دانشی و هیچ استانداردی از زندگی عمومی کنترل نمی‌شود. لجام گسیختگی ثروت اندوزی و مشتقات پر شمار آن که مقررات زدایی را در آمیزش با کسب تسهیلات فراوان  در پرداخت (یا پرداخت نکردن) مالیات از آن خود کرده، از کنترل خارج شده است. در این میان دیگر هیچ جامعه ای را روی کره زمین نمی توان یافت که در معرض بلامانع این خطر قرار نداشته باشد.

حتی اکنون نیز منشأ این همه گیری همان سیستمی است، که در بالا توصيف شد. تجربه و استدلال علمی نشان از آن دارند، که این سيستم در حال خودکشی است و این خودکشی به معنی نابودی زندگی است. از - کوچک شدن تنوع زیستی و گونه های در حال انقراض و تا کنون منقرض شده (از آغاز شکل گیری سيستم، همان که "پیشرفت و تمدن" نام گرفته اند.م.)، تا آلودگی آب و هوا و هرج و مرج در حال رشد چرخه های هیدرولوژیکی، تا سمی شدن اقیانوسها و سفید شدن صخره های مرجانی، تا آلودگی و نابودی جنگل ها و منابع زندگی جهان که بدون توقف به یغما می روند، نشان از روند به سوی این خودکشی ناشناخته دارند.

بخش های تحقیقاتی عمومی و مستقل جوامع که در طول زمانهای دراز تکامل یافته بودند وسنگ محک همستاد های ایمنی اجتماعی بوده اند یا از بین رفته اند و یا کاملا توخالی شده اند.

خصوصی سازی ساختارها و اموال عمومی (در سراسر جهان) که بخش بزرگی از مکانیسم ایمنی جامعه قلمداد میشوند، به گونه ای فزاینده مشاغل مدنی را در سراسر جهان تهی از مفهوم کرده است. این خصوصی سازی ها قبل از ظهور و شیوع  کووید - ۱۹( شاید رشد یافته  در آزمایشگاه های جنگی- بیولوژیکی ایالات متحده)  به کمال خود رسیده بودند. شاید عواقب بیماری این سيستم برای قربانیان و محرکان آن غیر قابل تصور باشد، ولی در اینجا اندیشه تنها در اسارت ادراک عقلی گسترش می یابد. 

همانگونه که مردمان اولیه نیز بر آن آگاه بودند، ناآگاهی ریشه اختلال جهانی است که ما را آزار می‌دهد. پس درهم صدایی جهانی و به تبعیت از خرد و دانش "تعطیلی یگان های تولیدی غیر عامل، برای حفاظت از جان مردم بسیار پر ارزش است." اگر چنین نیز بشود، هنوز سازمان های دولتی و اقتدار عمومی آماده مقابله با زایش و رواج هرج و مرج های بزرگتر این سيستم نیست!

 

 

https://www.globalresearch.ca/will-covid-19-awake-us-unconscious-system-plague/5709682?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 
  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 759 - 8 آبان ماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت