راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کودتا درتونس

با ادعای نجات

کشور از بحران

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

 

رئیس جمهور تونس "قیس سعید" دست به یک اقدام شبه کودتائی زد و با برکناری "نخست وزیر"  مجلس آین کشور را نیز تعطیل کرد و "هشام المشیشی" را به نخست وزیری منصوب کرد. او این شبه کودتا را بعنوان اقدامی برای نجات کشور از بحران توجیه کرد. حزب اسلامگرای "النهدا" بلافاصله این کودتا را محکوم کرد و به همراه شماری از نمایندگان به طرف ساختمان مجلس تونس حرکت کرد اما نیروهای نظامی مانع نزدیک شدن او به مجلس کردند.

جنبش ملی گرا و اسلام گرای "کراما" نیز از تصمیم ریاست جمهوری انتقاد کرد. این حوادث در حالی روی می دهد که رئیس جمهور بحران اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی و گسترش شیوع کرونا را به ائتلاف حاکم به رهبری "النهدا" نسبت داد.

تنش میان قوه مجریه  که عمدتا در اختیار اسلامگرایان است و بلوک ریاست جمهوری، از مدت ها پیش قابل پیش بینی بود. شیوع  بیماری همه گیر کووید 19 حوادث را تشدید کرد. کووید نزدیک به 18000 نفر را در کشوری با جمعیت 12 میلیون نفر قربانی گرفت و این یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر در مقیاس جمعیت تونس در جهان است. در سطح اجتماعی، جوانان تونسی، بیش از هر چیز، همچنان درگیر بیکاری و نا امیدی بسر می برند. بر اساس اعلام موسسه ملی آمار، نرخ بیکاری در این گروه در ماه های اول سال 2021 به 40.8 درصد رسید.

خشونت پلیسی از رژیم "بن علی" به ارث رسیده است. این خشونت محرک واقعی خشم پنهان مردم تونس است. پلیس محلات  کارگر نشین و فقیر را به طور منظم  اتش می زند .

 نبرد سیاسی  که توسط "رشید غنوشی" رهبر حزب اسلامگرای "النهدا" علیه دولت سازماندهی شد، نشان داد که  دولت  قادر به  پاسخگویی به انتظارات مردم و بویژه جوانان نیست. رئیس جمهور تنها نیست. اتحادیه" او. ژ. ت. ت "ـ اتحادیه کارگری عمومی تونس با یک میلیون عضوـ قدرتمندانه از تصمیم رئیس جمهور استقبال کرده و آن را مطابق با قانون اساسی می داند، البته  نه بدون هیچ گونه قید و شرط. سخنگوی این اتحادیه گفت: اقدامات استثنایی رئیس جمهور باید با مجموعه ای از ضمانت های قانون اساسی همراه باشد. اتحادیه به وضع بحرانی کشور اشاره می کند و خواهان پایان دادن به این دوران است. دورانی که تونس را به آتش کشیده است.

"ثنا بن آشور" محقق حقوقی، رئیس سابق انجمن زنان دموکرات تونس در مصاحبه با خبرنگار روزنامه اومانیته گفته است.

اومانیته: آیا این بحران سیاسی نشان دهنده ناباوری بحران جدی اجتماعی است که از سال 2011 ادامه داشته است؟

"ثنا بن آشور": این یک وقفه واپسگراست. مدیریت کشور از سال 2011 فاجعه بار بوده است. النهدا (حزب اسلامگرا)ی حاکم ملت را به زانو در آورده است. از نظر بسیاری، تصمیم "قیس سعید" را می توان به عنوان "راه خروج از بحران" تفسیر کرد زیرا تونسی ها در شرایطی زندگی می کنند که دیگر قابل تحمل نیست. دستمزدها بسیار اسفبار هستند، هیچ چشم اندازی برای آینده وجود ندارد، بیکاری بیش از 3 میلیون تونسی از 12 میلیون نفر جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار داده است. روزانه بیش از 300 نفر قربانی فلج بودن سیستم بهداشتی و درمانی کشور می شوند . همه اینها منجر به کودتایی شد که تونس هزینه سنگین آنرا خواهد پرداخت. با این کودتا امید به دمکراسی در جهان پایان می یابد، زیرا ما تنها و تنها سنگر دموکراتیک منطقه هستیم که از بهار عربی باقی مانده است. اومانیته: آیا این تصمیم سیاسی نشان دهنده کودتا است؟

ثنا بن آشور: "قیس سعید" از چارچوب قانون اساسی "تحت عنوان ماده 80 قانون اساسی 2014 " خارج شد، شرایط کشور نیازی به استفاده از آن نداشت. برای بازگشت به اجرای اصول قانون اساسی شاید 20 سال مبارزه نیاز باشد. "قیس سعید" قدرت کامل را به دست گرفته است، این بی سابقه است! این یک کودتا است. رئیس جمهور عوام فریب است و با تصمیم خود، تونس را به باشگاه دیکتاتوری ها وصل می کند.

اومانیته: چه چیزی باعث استناد به اصل 80 قانون اساسی شد و به او اختیارات کامل داد؟

ثنا بن آشور: "قیس سعید" این واقعیت را هرگز پنهان نکرده، که او نه به نظام پارلمانی اعتقاد دارد و نه به قانون اساسی. چهره واقعی نهادهای دولتی از مدت ها پیش افشاء شده است. این نتیجه اراده شخصی است که وی از زمان به قدرت رسیدن دنبال کرده و آن راحفظ کرده است.

اومانیته: چرا نخست وزیر برکنار شد؟

ثنا بن آشور: رئیس جمهور خود را به عنوان نجات دهنده تونس معرفی می کند و معتقد است که او باید تنها تصمیم گیرنده باشد. او می خواهد پدر ملت شود. او نگاهی "مسیحایی" به خود دارد. اومانیته: چگونه می توان واکنش مردمی به این کودتا را توضیح داد؟

ثنا بن آشور: تونسی ها به خیابانها امدند و این تصمیم رئیس جمهور را جشن گرفتند. این قابل درک است. اغلب برخی از کودتاها با صحنه های شادی مردم همراه است. من فکر می کنم سرخوردگی اجتماعی زمینه قدرت یافتن دیکتاتورها را فراهم می کند. آنها همیشه رژیم اقتدارگرای خود را بر اساس همان شیوه های گذشته، یعنی با اعزام ارتش به خیابانها و منع رفت و آمدهای شبانه آغاز می کنند.

اومانیته: ترس شما از چیست؟

ثنا بن آشور: ما به سوی ناشناخته ها قدم گذاشته ایم . می ترسم رئیس جمهور "قیس سعید"، که اکنون صاحب اختیارات کامل است و از حمایت مردم و پشتیبانی عمومی بهره مند است دست به خشونتی بزند که موجب گسترش خشونت در کل تونس شود زیرا دیگر کنترل عمومی بر حکومت وجود ندارد!

 

.https://www.humanite.fr/crise-politique-en-tunisie-kais-saied-une-vision-

messianique-de-lui-meme-715556..

 .https://www.humanite.fr/tunisie-la-crise-politique-atteint-un-nouveau-sommet-715550"

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 797  - 13 مرداد 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت