راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

هندوانه در ایران

کیلوئی چند

تولید می شود؟

 

  

یکی از خوانندگان راه توده در اظهار نظر نسبت به مقاله ای که درباره بحران آب در خوزستان در راه توده شماره 796 منتشر شده نوشته است:

"مبانی این نوشته بکلی نادرست است. ازجمله "برای تولید 200 تومان محصول کشاورزی مانند هندوانه، 400 هزار تومان آب مصرف می‌کنیم که باید به آن مصرف برق چاه موتورها، هزینه کار کشاورزان، کود و. . . را هم افزود." هندوانه در بازار ایران کیلوئی 5000 تومان است .اگر برای 200 تومان هندوانه 400 هزار تومان آب مصرف میکنیم پس برای هر کیلو باید 10 میلیون تومان آب مصرف کنیم.تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل."

اولا آنچه در راه توده نوشته شده ابداع نویسنده مقاله نیست بلکه نظر کارشناسانی است که هیچ ارتباطی هم نه با حزب توده ایران دارند و نه با اندیشه چپ. این سخنان از علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون محیط زیست اتاق بازرگانی است که بارها آن را تکرار کرده است از جمله در روزنامه اعتماد شماره 3160. ایشان می گوید:

"در ایران برای تولید هر کیلوگرم هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می شود و این محصول سر زمین با نرخ هر کیلوگرم ۲۰۰ تومان به فروش می رسد، اظهار داشت: هم اکنون نیم لیتر آب بطری به نرخ ۵۰۰ تومان عرضه می شود، بنابراین ارزش ۴۰۰ لیتر آب مصرفی برای تولید هر کیلوگرم هندوانه معادل ۲۰۰ هزار تومان است."

ثانیا آنچه نویسنده اظهار نظر به آن توجه نکرده این است که صحبت بر سر هزینه ملی تولید هندوانه است و نه هزینه صادرکننده. مشخص است که صادرکننده از آب رایگان استفاده می کند و چنین هزینه ای را نمی کند. بحث بر سر هزینه ملی برای تولید همین آب و بهای مقایسه ای آن در بازارهای داخلی و جهانی است و سخن آقای اردکانی مبانی درستی دارد.

ثالثا آنچه در مقاله مزبور مورد نظر بود این بود که بحران آب ناشی از سودآور بودن کشاورزی صادراتی برای صادرکنندگان در چارچوب سیاست های کلی کشوری است که منافع سرمایه داری تجاری در آن حاکم است ولو به زیان آور بودن آن برای اقتصاد ملی. اینکه چه کسی چقدر هزینه می کند مسئله اصلی نیست. ما به نویسنده این اظهار نظر ودیگر خوانندگان راه توده توصیه می کنیم مطالب این نشریه را که بسیار تلاش می شود با دقت و مستند تنظیم و نوشته شود با دقت بیشتری بخوانند.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 797  - 13 مرداد 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت