راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

طالبان و امریکا

در گفتگو با محمد جواد سلطانی

استاد دانشگاه ابن سینا در کابل

 

  

محمد جواد سلطانی از مهاجران افغان است که پس از روی کار آمدن طالبان کشورش را ترک کرد و راهی ایران شد. او که از هزاره های افغانستان است در ایران، در رشته جامعه شناسی در تهران و اصفهان تحصیل کرد. حتی در دو حوزه علمیه قم و اصفهان نیز مدتی معارف اسلامی خواند. پس از سقوط حکومت طالبان به افغانستان بازگشت و استاد دانشگاه خصوصی "ابن سینا" شد. کارشناسی ارشد را از دانشگاه تهران گرفته است.

این اطلاعات را به همت یکی از آشنایان به امور افغانستان تهیه و بعنوان مقدمه مصاحبه با سلطانی منتشر کرده ایم. سلطانی که همچنان مقیم کابل و استاد دانشگاه است، بر خلاف کسانی که در جمهوری اسلامی، با هر انگیزه ای - از جمله انگیزه گرفتن شغال "داعش" بدست "سگ مازندران" یعنی طالبان- آب تربت بر سر طالبان می ریزند، نظراتی بکلی متفاوت در باره طالبان دارد. همچنان که نظراتی قاطع در باره اهداف امریکا در افغانستان ومنطقه دارد. شاید در آینده، فرصتی دست داد و مستقیما با محمد جواد سلطانی در باره اوضاع جاری در افغانستان و سهم و نقش طالبان و داعش در رویدادهای این کشور گفتگو کردیم. بویژه در باره اهداف امریکا که از نگاه ما، شاید همه نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کند، اما این خروج به معنای تغییر استراتژی منطقه ای امریکا نیست که در همین شماره راه توده ترجمه مقاله ای را در همین ارتباط می خوانید.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 
  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 797  - 13 مرداد 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت