راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرمقاله 798

شکوه نداشته تنفیذ و تحلیف

برای مردم نان، آب، واکسن نمی شود!

 

  

مراسم تنفیذ و تحلیف حجت الاسلام رئیسی برگزار شد و ماموریت غیرممکن او آغاز شد. اکنون بیت رهبر و کسانی که برای انتصاب او بعنوان رئیس جمهور تن به برگزاری دو انتخابات استصوابی مجلس شورا و ریاست جمهوری دادند با کوهی از دشواری ها روبرو خواهند شد که خود عامل ایجاد آن بوده اند. آنچه تحقق ماموریت رئیسی را غیرممکن می کند آن است که برگمارکنندگان رئیسی تصمیم گرفته اند انبوه دشواری ها و مسائل کشور را بدون مردم و پشت به مردم حل کنند و این ناشدنی است. آنها گمان می کنند با یکدست کردن خیالی حاکمیت و بستن فضا و عدم اجازه به انتشار اخبار و تبلیغات بی وفقه خواهند توانست اگر پشتیبانی مردم را بدست نمی آورند، حداقل آنها را بی خبر و بی طرف نگاه دارند. در حالیکه سطح دشواری ها از یک طرف و تکامل اجتماعی در ایران از طرف دیگر به شکلی است که هیچ مسئله ای بدون همراهی و همگامی و مشارکت مردم، طبقه کارگر و قشرهای متوسط و روشنفکران نمی تواند راه حلی برای خود بیابد.

این سماجت در کنار گذاشتن مردم فقط بخاطر این نیست که مردم نیز بنوبه خود به حاکمیت پشت کرده اند، بلکه از اینرو نیز هست که اطراف گروه حاکم را مجموعه ای رانت خوار تشکیل می دهند که تنها در فکر تقسیم پست و مقام میان خود هستند. این گروه و فک و فامیل و اعوان و انصار آنها اکنون خود را آماده بدست گرفتن پست های مدیریتی و غیرمدیریتی و هرجا که امکان رانت و ثروت اندوزی هست می کنند. در این شرایط اساسا جایی برای افراد شایسته و توانمند و روشنفکران میهندوست برای مقام های مدیریتی و اداری کشور باقی نمی ماند. همین الان نیز جنگ میان خود این باندها برای اشغال مقام های دولت رئیسی آغاز شده که بزودی به شمشیر کشیدن برخی از آنها که رانت و جایگاه خود را ناکافی می دانند خواهد انجامید، اگر از هم اکنون آغاز نشده باشد.

ایران امروز نیاز به یک برنامه توسعه صنعتی دارد. شرط مقدماتی هر برنامه توسعه صنعتی وداع با تقسیم فاجعه بار جامعه به "خودی" و "غیر خودی"، جلب همکاری مردم، کارشناسان، روشنفکران، طبقه کارگر و طبقه متوسط است. بدون چنین جلب همکاری توسعه صنعتی محال است. ولی حکومت و بیت رهبر تصمیم دارد که آینده ایران را بدون چنین همکاری رقم بزند. سیاست ناشایسته سالاری که در پشت آن منافع باندهای قدرت قرار دارد نه تنها مانع امکان توسعه کشور است بلکه عامل تشدید بحران ها نیز خواهد بود.

اکنون ابراهیم رئیسی در محاصره قدرت طلبان و سهم خواهان و رانت خوارهایی قرار گرفته که خود یکی از آنها بوده و بر مبنای تعلق به آنها و منافع آنها به این جایگاه رسیده است. در حالیکه اداره کشور بدون پول و درآمد و با انواع و اقسام بحران هایی که خود وی در مراسم تحلیف در مجلس گوشه هایی از آن را بر شمرد با میدان دادن به این منافع سازگار نخواهد بود.

می توان از هم اکنون بدون نگرانی پیش بینی کرد که بیت رهبر و برگمارکنندگان رئیسی در قمار تازه ای که با بیرون کردن هرچه بیشتر مردم از دایره انتخاب و تصمیم گیری آغاز کرده اند بازنده خواهند بود. جلب پشتیبانی مردم و روشنفکران نیازمند نه تنها احترام به آنها، رعایت حقوق آنهاست بلکه مستلزم قرار دادن شایستگان در جایگاه آنهاست. رانت خوارها و سهم خواهانی که حکومت را در اختیار گرفته اند هرگز چنین اجازه ای را نخواهند داد و نظام را با خودشان به قهقرا خواهند برد، همانگونه که تا به امروز برده اند، بویژه که انواع نفوذی ها هم در میان آنها رخنه کرده اند. این سرنوشت انتخاب آقای خامنه ای و بیت رهبر در نادیده گرفتن مردم و پشت کردن به آنهاست تا زمانی که مردم نیز بنوبه خود آنها را بر سرجایشان بنشانند همانگونه که بارها نشانده اند.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 798  - 20 مرداد 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت