راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

توهمات رهبر

جمهوری اسلامی

بر سر مردم

چه آورده است؟

 

  

آمار رسمی شمار مبتلایان به کرونا را در هفته اخیر روزانه بیش از 50 هزار تن و شمار درگذشتکان را در حدود 700 تن اعلام می کند. در حالیکه مجموع جانباختگان در ایران بیش از 100 هزار تن اعلام شده براوردهای معتبر و برخی آمارهای غیررسمی مبتنی بر مقایسه میزان دفن اجساد در گورستان ها، تلفات کرونا در ایران را بیش از یک میلیون تن تخمین می زند. بخش وسیعی از افکار عمومی وضع وخیم کنونی را بحق به رهبر جمهوری اسلامی مرتبط می داند. از دروغ اعلام کردن کرونا با هدف به اصطلاح پرشور برگزار کردن تظاهرات 22 بهمن و انتخابات مجلس استصوابی تا آمریکا ساخته اعلام کردن کرونا، برگرداندن پزشکان بدون مرز، منع خرید واکسن، ادعای شناختن ژن شیعیان. بعد از آن ناگهان ماسک زدن و ادعای اینکه باید این "ویروس منحوس" جدی گرفته شود و ایجاد ستاد با همان ادبیات جنگی و دستور ساخت واکسن. سپس رقابت باندهای داخلی برای گرفتن ارز و بودجه تحت پوشش ساخت واکسن که البته در آنها انگیزه های ملی نیز وجود داشت و کارشناسان میهندوست بدون چشمداشت در آنها مشارکت کردند ولی در چارچوب مدیریت مافیایی و اتلاف منابع به تلاش یا ادعای تلاش دستگاه های مجزا برای ساخت هفت نوع واکسن انجامید. این در حالیست که کشورهایی با امکانات فنی و اقتصادی بسیار فراتر از کشور ما حاضر به چنین اتلاف منابعی نشدند و در آمریکا سه نوع و در چین دو نوع و در روسیه تنها یک نوع واکسن وجود دارد.

نتیجه همه اینها شکست درتولید حتی یک نوع واکسن شد و سرانجام ناگزیر شدند با واردات دو میلیون دوز واکسن از چین، بر روی آنها اتیکت برکت را بچسبانند و به مردم تزریق کنند تا این افتضاح بنوعی پوشانده شود. این در حالیست که تا پیش از آن ادعا می کردند که بزودی واکسن به مستضعفان جهان و حتی امریکا صادر می کنند. در این شکست در تولید واکسن هم سایه آقای خامنه ای دیده می شود چون وضعیت بخشی از این شکست با تحریم ها و ناتوانی از واردات مواد اولیه و دستگاه های مورد نیاز در ارتباط بود.

اکنون آقای خامنه ای صحبت از خرید واکسن از هرکجا که ممکن است می کند و حاضر نیست بگوید اظهار نظرهای اولیه اش تحت تاثیر تخیلات و گزارش هائی بود که به او داده بودند و حاضر به عذرخواهی از مردم نیست. این درحالی است که مردم ایران، امروز او را مقصر اصلی نخریدن واکسن و وارد نکردن آن به ایران و بوجود آمدن فاجعه کشتار کرونا می دانند و بدترین ناسزاها را به همراه نفرین نثار او می کنند.

 فاجعه کشتار کرونا در ایران بخوبی نشان می دهد تا چه اندازه خیالپردازی و توهم در ساختار جمهوری اسلامی و بیت رهبری ریشه های عمیق دارد و با همین توهم هاست که کشور دهه هاست اداره می شود و آن را گام به گام به لبه پرتگاه کشانده اند. توهم صدور واکسن به مستضعفان جهان و امریکا از جنس همان توهم رهبری شیعیان جهان است و ظاهرا نه کسی است که ایشان را از خواب بیدار کند و نه حاضر است از تجربه درسی بگیرد.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

  

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 799  - 3 شهریور 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت