راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پیام دریافتی

آیا منطقه ما

روی آرامش

و ثبات می بیند؟

 

 

دوستان راه توده- این چند نکته به ذهن ما در داخل کشور رسیده که برایتان بصورت پیام می فرستیم:

 

بنظر می رسد که تغییر و تحولات جهان و منطقه و آرایش نیروها در صحنه بین المللی، بیانگرِ آغاز روند تازه ایست. روندی که شاید به ثبات در منطقه بیانجامد.

سرمایه داری جهانی بویژه دراروپا وآمریکا، حتی در شرایط نفاق و اختلاف میان خودی ها، بند ناف و اصل همبستگی و وابستگی به هم را رها نکرده و به نوعی نگاهشان به جهان کنونی نیز بر گرفته از گذشته و در تداوم "جنگ سرد" است. جنگی که هرچند نیروهایش عمدتأ همان کشورها و دولت هائی هستند که تا دهه نود میدان دار بودند، با این تفاوت که با توجه به تغییر و تحولات جهانی و منطقه ای در آرایش نیروها دگرگونی بوجود آمده است. ایران بر خلاف دوران سلطنت پهلوی به سمت همکاری و حتی اتحاد با چین و روسیه متمایل گشته است.

 مشکل دراز مدت آمریکا در ارتباط با مسائل داخلی و معضلات جهانی دو قدرت بزرگ و رقیب او چین و روسیه می باشد. به نظر می رسد آمریکا با سیاست های منطقه ای که در دوره ترامپ تشدید شد، با مستمسک قرار دادن ایران و سیاست های نابخردانه اش درعرصه ملی و بین المللی راه وهدفی را برای به چالش کشیدن چین و روسیه در یک جنگ نیابتی دنبال میکند.

تسلسل آمدن و رفتن های جمهوری خواهان و دمکرات ها بویژه در چند دهه گذشته در آمریکا نیز گویای سیاستی است که بخصوص در عرصه بین المللی نشان از تقسیم وظایف بین آنهاست. هردو تلاش در برقراری هژمونی آمریکا و دیکته کردن سیاست و سهم بیشتر در اقتصاد جهان دارند، البته به قیمت غارت سرمایه های ملی دیگر ملت ها و کشورها، اما هر کدام به شیوه و اسلوب و ابزار خویش. جمهوری خواهان چه در دوران بوش ها (پدر و پسر) و چه در دوره ترامپ در واقع جاده صاف کن سیاست های کلان آمریکا بویژه درعرصه بین المللی بوده اند. سیاست هائی که آنها در راستای هژمونی امریکا با جنگ دنبال کرده اند. نمونه آن همین سیاستی است که هم اکنون نیزاز طرف دولت بایدن در ارتباط با ایران دنبال می شود.علیرغم تبلیغات انتخاباتی اش در ارتباط با ایران، حل و فصل منطقی و دیپلماتیک مسائل برجام و انرژی هسته ای، تا کنون روال سیاست های گذشته هرچند با تعدیل در شعار و تهدید و ارعاب پیش برده می شود.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

   

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 779  -  20 اسفند ماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت