راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بیانیه انجمن وکلای دموکرات آلمان

در رابطه با هجوم پلیس به مراکز دانشگاهی

پلیس آلمان

از پلیس امریکا

تقلید می کند!

ترجمه- عسگر داوودی

 

انجمن وکلای دموکرات آلمان (VDJ) طی بیانیه ای در تارنگاشت این انجمن تحریک رسانه ها و خشونت پلیس در حمله به دانشجویان و اساتید و تجمع مسالمت آمیز دانشگاه آزاد برلین را محکوم کرد. در بیانیه ای که این انجمن صادر کرده آمده است:

 

به عنوان وکلای دموکرات، ما از حملات اخیر به آزادی بیان و عقیده دانشگاهی، آزادی بیان و آزادی حرفه ای توسط سیاستمداران عضو دولت فعلی آلمان و توسط بخش بزرگی از رسانه ها شوکه شده ایم.

 در 7 ماه مه، دانشجویان دانشگاه آزاد برلین تجمعی اعتراضی در محوطه دانشگاه برپا کردند تا مخالفت خود را در رابطه با مشارکت سیاسی و تسلیحاتی جمهوری فدرال آلمان در جنگ غزه اعلام کنند اما به درخواست مدیریت دانشگاه تجمع مسالمت آمیز دانشجویان توسط پلیس درهم کوبیده شد. تصاویر تخلیه، اقدامات وحشیانه پلیس و تمسخر دانشجویان توسط افسران یونیفرم پوش پلیس سند ادعای ماست. «کای وگنر»، شهردار برلین نیز به صراحت این تهاجم را ستوده است.

در واکنش به تهاجم به تجمع دانشجوئی مذکور، دانشگاهیان برلین نامه ای سرگشاده نوشتند که تاکنون بیش از 1000 استاد آن را امضاء کرده اند. آنها در این نامه، برچیدن و سرکوب تجمع مسالمت آمیز دانشجویان و نحوه تهاجم  پلیس محکوم شده است. این استادان خواستار گفتگو حتی با مواضع متفاوت هستند. استقرار پلیس در برابر اعتراضات غیر خشونت آمیز با فرهنگ مرسوم موسسات دانشگاهی ناسازگار است.

«استارک واتسینگر»، وزیر علوم، نامه سرگشاده استادان دانشگاهی را به فرصتی برای متهم کردن امضا کنندگان به یهودستیزی مبدل کرده است. شرکت های رسانه ای و پیشتاز تر از همه «شرکت اکسل اشپرینگر»، علیه دانشمندان حامی تظاهرات مسالمت آمیز دانشجویان به توهین و آزار و اذیت کلامی متوسل شده و آنها را حامیان ترور و یهودستیزی اعلام می کنند.

اظهارات وزیر علوم آلمان به جای برخورد علنی و صادقانه با نگرانی های دانشجویان و به ویژه با محتوای نامه اساتید، موقعیت استادان را به عنوان اعضای علمی دانشگاه ها و محققان کشور با اتهامات عجولانه و جدی، آسیب رسانده است و این ظن را ایجاد کرده است که شاید وسائل ارتباط جمعی آلمان به بلندگوی افراد مشخصی تبدیل شده است.

برای ما به عنوان وکلای دموکراتیک آلمان، دانشگاه مکانی محافظت شده است که از طریق آن گفتمان آزاد به عنوان یک پیش نیاز برای نوآوری و ارتقاء علمی ضروری است. قانون اساسی این فضای حفاظتی را به همه اعضای دانشگاه از جمله دانشجویان اعطا می کند. دانشجویان و استادان دانشگاهها مصرف کنندگان خاموش امکانات آموزشی نیستند، بلکه بخش مهمی از تبادل، آزمایش و تحکیم دانش و علوم می باشند. آزادی تبادل نظر نیاز به فضای باز برای بیان نظر مخالف دارد. این به کسانی که در قدرت هستند ربطی ندارد که چارچوب گفتمان یا دامنه و حد و حدود موافقت یا مخالفت در بحث ها را تعیین کنند. تهاجم ماموران پلیس به دانشگاه و تجمع مسالمت آمیز دانشجوئی و حمایت وزیر علوم از چنین عملکرد غیر قانونی آنها آسیب رساندن جدی به آزادی قانونی دانشگاهی است که رشد فرایند خلاق فکری در دانشگاهها را به شیوه ای اقتدارگرا نفی می کند.

ماده 5 قانون اساسی آلمان آزادی علم و آزادی عقیده و بیان را به عنوان پیش نیاز اساسی یک جامعه آزاد و دموکراتیک اعلام می کند. اقدامات انجام شده در چند روز پیش با قانون اساسی ناسازگار است که اعضای دانشگاه را به روش های خاص دولتی متعهد به رفتارهائی و یا اعترافاتی بکنند. دولت مجاز نیست خواسته های خود را به دستورالعمل و اجازه نامه گفتمان علمی تبدیل کند. با چنین روش هائی علاوه بر آزادی دانشگاهی، نقض آزادی اساتید نیز عملا اعمال می شود.

به عنوان وکلای دموکرات، ما همچنین خشونت پلیس را محکوم می کنیم. نحوه تمسخر اعضای دانشگاه توسط ماموران پلیس یک سیگنال هشدار دهنده برای وضعیت پلیس آلمان است. برای ما، حملات انجام شده، گسترش خشونت علیه جامعه مدنی محسوب می شود. 170سال پیش، فرهنگ لغت حاکمیت قانون را به عنوان «دولتی که هدف آن حمایت قانونی از همه شهروندانش است» تعریف کرده است. این حفاظت از منافع فردی باید توسط عوامل دولتی نیز پذیرفته و اعمال شود، نه اینکه به عملیات خشونت آمیز پلیس مبدل شود. کسی که به مفهوم حاکمیت قانون استناد می کند هرگز نمی تواند خشونت باتوم پلیس را توجیه کند.

 

•        ما با همه امضا کنندگان «بیانیه مدرسان دانشگاه های برلین» اعلام همبستگی می کنیم.

•        ما تحریک رسانه ها توسط مسئولان سیاسی و رسانه ای را محکوم می کنیم.

•        ما تخلیه تجمع اعتراضی دانشجویان را با استفاده از خشونت پلیس محکوم می کنیم.

•        به عنوان وکلای دموکرات، هدف و وظیفه ما تضمین آزادی دانشگاه است.

انجمن وکلای دموکرات آلمان

https://www.vdj.de/beitrage-aktuelles/die-mediale-hetze-gegen-wissenschaftler-innen-und-ihre-anstachelung-durch-die-bundeswissenschaftsministerin-ist-eine-prazedenzlose-gefahrdung-der-wissenschaftsfreiheit

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 926  -  26 اردیبهشت 1403                                اشتراک گذاری:

بازگشت