راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

گفتگوی محمدعلي عمويي با ناهيد خيرابي در تهران

حزب توده ايران هست

هيچ نيازی به

حزب جديد نيست!

عمر سياسي من در اين حزب 65 ساله گذشته،

 و شرايط  که فراهم شود، وسيعا در حزب توده ايران

جمع خواهند شد. بزودی مقاله ای که در باره

"تحزب و پيشينه آن در ايران" نوشته ام

در يکي از نشريات معتبر کشور منتشر خواهد شد.

 

محمدعلي عمويي، عضو کميته مرکزی حزب توده ايران، که چيزی قريب به ۴۰ سال از عمر خود را در زندان های شاه و جمهوری اسلامي گذرانده، در اين گفتگوی کوتاه با من، به پاره ای از ابهامات درباره خبر جعلي چندی پيش روزنامه همشهری به نقل از سايت "عارف نيوز" مبني بر قصد تشکيل حزبي توسط او و تني چند از ديگر فعالين سياسي و اجتماعي کشور پاسخ داد. عمويي تصريح کرد که «من بلافاصله در همان زمان درج خبر، اين جعليات را تکذيب کردم. به رغم وجود حزب ۶۵ ساله ای که تمام فعاليت سياسي من در صفوف آن سپری شده است، چه نيازی به تشکيل حزب جديدی است؟!»

 

* آقاي عمويي همانطور که مطلعيد چندی پيش خبری در روزنامه همشهری، به نقل از سايت «عارف نيوز» درج شد که گويا شما با همراهي تعدادی از فعالان سياسي و اجتماعي ديگر، درصدد پايه ‌گذاری يک حزب سياسي هستيد. البته بلافاصله اين خبر از سوی شما تکذيب و در سطح وسيعي منتشر شد. ولي باز هم ظاهرا برای برخي افراد ابهاماتي در مورد خبر مذکور دارند.

عمويي: نمي‌ دانم انگيزه و هدف از جعل چنين خبری چيست و از سوی چه جرياني جعل شده است. ظاهرا روزنامه همشهری به نقل از سايت عارف آن را درج کرده است. اما سايت عارف از کي و کجا نقل مي‌ کند؟!

از آنجا که اين خبر به کلي بي ‌اساس و عاری از هرگونه موضوعيت است، به نظر نمي ‌رسد چندان عادی باشد. تا آنجا که مربوط به من است، بيش از اين، آن را به جد تکذيب کرده‌ام و هم‌ اکنون نيز هر گونه خبر، شايعه و نقل قول از اين دست را قويا تکذيب مي‌ کنم.

اصولا آنچه قابل توجه است، اين نکته اساسي است که با توجه به پيشينه سياسي و باورهای من و به رغم وجود حزب ۶۵ ساله‌ای که تمامي عمر فعاليت سياسي من در صفوف آن سپری شده است، چه نيازی به تشکيل حزب جديدی است؟

انتشار چنان خبر کذبي نمي‌ تواند ساده و تصادفي باشد.

 

* همه مي ‌دانيم که سابقه احزاب سياسي در کشور ما به ده‌ ها سال مي ‌رسد و از سابقه طولاني برخوردارند، با توجه به نيازمان در شرايط کنوني، چه بايد کرد که احزاب سياسي به طور جدی فعال شوند؟

عمويي: در شرايط کنوني آنچه بيش از هر چيز نبودش به شدت احساس مي ‌شود، فضايي باز برای حضور آزاد و علني احزاب سياسي است.

بنابراين کوشش برای رفع اين کاستي و فراهم آمدن امکان فعاليت آزاد احزاب، مي ‌تواند مهم ‌ترين دغدغه فعالان سياسي باشد.

 

*پاره ‌ای بر اين باورند که ايرانيان اصولا جمع‌ گرا نبوده و در نتيجه روحيه فعاليت حزبي ندارند. ممکن است نظر خود را در اين زمينه بفرماييد؟

عمويي: در اين خصوص به تازگي اقدام به نگارش مقاله‌ای با عنوان «تحزب و پيشينه آن در ايران» کرده‌ام که احتمالا در يکي از مجلات معتبر کشور درج خواهد شد.

 

*ممکن است اشاره‌ای براساس آن مقاله بفرماييد؟

عمويي: اساس آن نوشته شامل:

۱- رد هرگونه ادعای روحيه ضد تحزب در مردم ايران، به استناد حضور فعال احزابي در مقاطع تاريخي که فضای سياسي کشور باز بوده است.

۲- شرح شمه‌ ای از تاريخ حزب توده ايران به عنوان دليل اين مدعا.

 

*لطفا اگر مطلبي ناگفته ماند، اضافه بفرماييد.

عمويي :فعاليت احزاب سياسي نيازمند فضايي باز و امکان حضور علني در تماس مستقيم با توده مردم است. اگر امروز حضور احزاب مردمي و با سابقه کم رنگ مي ‌نمايد، ناشي از فضای بسته و عوارض دوران سرکوب است.

بر اين باورم که هر زمان شرايط مناسب حقوقي و اجتماعي در کشور پديد آيد، شاهد حضور تنوع بي نظير انديشه ‌ورزان و فعالان سياسي در احزاب جدی، از جمله حزب توده ايران در ابعادی کم نظير خواهيم بود.

در پايان بار ديگر ادعای دروغين سايت نامبرده و نقل قول مذکور روزنامه همشهری و هرگونه شايعه‌ای از اين دست را تکذيب مي ‌کنم و نسبت به هدف ‌های تفرقه‌ افکنانه اين گونه جعليات هشدار مي ‌دهم.

 

  

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                      بازگشت