مقالات برگزیده سیاسی ـ تحلیلی که در طول هفته به روز می شوند

 

        

بازگشت     

    

     

 

     دوشنبه 25/07/2005

    مرزهای قرمز تفکر و عمل انقلابی با واپسگرایی و خشونت طلبی (احسان طبری)

    گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

    دیداری با آتش و عسل ـ شعری از سیاوش کسرایی

 

     دوشنبه 18/07/2005

    گلسرخی و گنجی ـ تغییر شرایط را نه شاه فهمید و نه رهبر (مصاحبه تلویزیونی سردبیر راه توده)

بخش دوم

بخش اول

    تاریخ دهه 30 از زبان مطبوعات آن دهه

    اکبر گنجی "بابی ساندز" ایران خواهد شد؟

    فاجعه رقابت وحشیانه زحمتکشان شمال و جنوب (مصاحبه اومانیته با ناصر منصوری)

    جنبش انقلابی ایران میان دو تیغ چپ روها و ارتجاعیون مذهبی (عبدالحسین آگاهی)

    اسناد توقیف شده حزب توده ایران باید منتشر شود

    گرایش به چپ، به سمت کشاکش درونی سوسیال دمکراسی اروپا (اومانیته ـ روزا موسوی)

    خصوصی سازی نرم افزارها، کمونیست های پارلمان اروپا در برابر "مایکروسافت" ایستادند

    دگم های فلسفی به کدام پیش فرض های غیرعلمی سیاسی می انجامد (ترجمه علیرضا خیرخواه)

    سخنرانی طبری ـ پل پوت های مذهبی تئوری پردازان "ترور"

    در دستور روز بودن کماکان انتقاد از سرمایه داری (ورنر سپمن ـ ترجمه ش. م. بهرنگ)

    تساوی شعری از خسرو گلسرخی

 

     دوشنبه 11/07/2005

    حمایت از هاشمی اشتباه نبود، اجتناب ناپذیر بود

    فاشیسم در پناه حزب سراسری و شبه نظامی بسیج

    حکومت سپاهی چه کسانی را غافلگیر کرد؟

    دمکراسی ناب و غفلت از حقوق دمکراتیک (سرمقاله راه توده 114)

    در ایران مجموعه ترجمه های پورهرمزان در سه جلد منتشر می شود

    نگاهی به تاریخ معاصر و جنبش کمونیستی ایران ـ نوشته ای از عبدالحسین آگاهی (1)

    زاپاتیست ها حلقه اتصال مکزیک به برزیل، ونزوئلا و اروگوئه

    اتحاد چپ و ملیون برای اصلاحات در سوریه

    اجلاس 120 حزب چپ آمریکای لاتین در برزیل

    آرای احمدی نژاد چگونه به 10 میلیون رسید؟

    زنده باد دمکراسی اما نه از نوع آمریکایی

    چماقداری حزب الله، شادی و امید شاه در قاهره (مردم ـ 11 تیرماه 1359)

 

     دوشنبه 04/07/2005

    "عدالت اجتماعی و آزادی" جبهه این مرحله از تحولات است

    سیاوش کسرایی ـ یک سرود و یک آلبوم خاطره

    خاورمیانه بزرگ وسیع ترین پایگاه نظامی آمریکا برای تهاجم (ترجمه از ک. رحمانی)

    فریدون ابراهیمی دادستان ستمدیدگان آذربایجان ایران

 

                                                                                                                                       بازگشت      

 

سال 2005

 

 

  ژوئن

مه

آپریل

مارس

فوریه

ژانویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        سال 2004

 

                                                  دسامبر