مقالات برگزیده سیاسی ـ تحلیلی که در طول هفته به روز می شوند

 

        

         دوشنبه 28/02/2005

    چهارده اسفند سالروز درگذشت محمد مصدق ـ شکست مصدق شکست حزب توده ایران بود

    آنچه حزب گفت، آنچه کلینتون اعتراف کرد ـ خیانت به دمکراسی با عبور از میدان اعدام توده ای ها

    روی شعله های جنگ منطقه ای کدام شرکت ها نفت می پاشند!

    آن ها که باید گذشته خود را با گذشته صدام مقایسه کنند

    یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی ـ احسان طبری

    دادخواهی همسر "احسان طبری"

 

چه گوارا

   ویتنامی دیگر (برای ارنستو چه گوارا)

   

         دوشنبه 21/02/2005

    گلسرخی، 28 بهمن 1352 اعدام شد. آن گلسرخ در سکوت خانه شکفت! (رحمان هاتفی)

    سرمقاله ای به قلم احسان طبری در "مردم" بهمن ماه 1325

    حسن روحانی دست خالی از مسکو بازگشت، نتایج همسویی با القاعده در چچن امروز خود را نشان می دهد

    نامه دکتر احمد دانش از زندان اوین

    شش ماه بعد از این هشدار ارتش صدام وارد ایران شد

    رژیم صدام حسین، مانند هر حاکمیت سرکوبگری رفتنی است!

    بخش دوم ـ اسناد دو دهه مناسبات پنهان میان آمریکا، ایران و عراق (ترجمه منصور بایرامی)

 

         دوشنبه 14/02/2005

    مصاحبه رادیویی سردبیر راه توده ـ انتخابات ریاست جمهوری شاید آخرین فرصت باشد

    دکتر ارانی، فیلسوفی که به شش زبان سخن گفت، اما کلامش به کله استبداد و ارتجاع فرو نرفت

    آذربایجان ـ سرکوبگران نقاب برداشتند و کارگزار آمریکا شدند

    ماجراجویی ها در کردستان اینگونه به ارتجاع در جمهوری اسلامی کمک کرد! (اعلامیه حزب دمکرات کردستان)

    اسناد دو دهه مناسبات پنهان میان آمریکا، ایران و عراق (ترجمه منصور بایرامی)

    دیدارها و گفتگوهای من با صادق هدایت ـ احسان طبری

    امید ـ شعری از احسان طبری

 

         دوشنبه 07/02/2005

    مصاحبه روزنامه شرق با محمدعلی عمویی: دمکرات های انقلابی ارزیابی خوش بینانه حزب توده ایران از نیروهای مذهبی

    تحلیل "یراوند آبراهامیان" از شرایط ایران و آینده ای که آمریکا برای ایران در نظر دارد

    در برگ ریزان ایمان، به دیدار آرش برویم! (حیدر مهرگان)

    ایرانی ها و زندگی عربی در خلیج فارس

     یورش ارتجاع چه زمان و چگونه نادیده گرفته شد! آن یورشی که اکنون مجلس هفتم به " قانون کار" آورده حاصل آن غفلت هاست.

    امیر نیک آئین ـ واژه نامه سیاسی (حروف م، ن، و)

    معنای زندگی ـ شعری از احسان طبری

    عامل دگرگونساز در شرایط کنونی کدام است؟ (مطلبی درباره جنبش ضدگلوبالیزاسیون و جنبش کارگری)

 

سال 2005

ژانویه

سال 2004

دسامبر