مقالات برگزیده سیاسی ـ تحلیلی که در طول هفته به روز می شوند

 

         دوشنبه 31/01/2005

    پس از انتخابات عراق نورافکن ها روی انتخابات ریاست جمهوری ایران

   قتل های زنجیره ای از شاهان به ارث رسید، جنایتکاری به نام سرپاس "مختاری"

   کوندالیزا رایس، وزارت خارجه سهم گریز ناپذیر او بود

    نورالدین کیانوری: انتخابات دوم خرداد 1376 و سیاست حزب توده ایران در برابر دولت مهندس بازرگان

    واژه نامه سیاسی (حروف ط، ع، ف، ک، ل)

    گلوبالیزاسیون، بخش چهارم: آلترناتیو سوسیالیستی (ترجمه م. حجری)

    آن جاودان شعری از احسان طبری


         دوشنبه 24/01/2005

     فعالیت آزاد حزب توده ایران معیار تاریخی آزادی در ایران است

    اسناد سخن می گویند: از دکتر ژیواگو تا شورشیان آرمانخواه

    مازیار بهروز ـ موسی غنی نژاد، نسل جدیدی از روشنفکران حکومتی که با پرچم ضد توده ای به میدان آمده اند

    عسگراولادی در بندر کنارک در جستجوی کدام رابطه است؟

    دفاع حزب توده ایران از انقلاب، برای نرسیدن جمهوری اسلامی به لحظه اسف بار کنونی بود!

    نورالدین کیانوری: ما از انقلاب دفاع کردیم و نه حاکمیت ارتجاع!

    اقتصاد سیاسی (فصل های دوازده، سیزده، چهارده و پانزده)

    گلوبالیزاسیون، بخش سوم: بالاترین مرحله امپریالیسم(ترجمه م. حجری)

   

         دوشنبه 17/01/2005

      برخی یادداشت های روزانه زنده یاد نورالدین کیانوری، پیام دوم خرداد با میخ آهنین هم نرفت به گوش حاکمیت!

      پابرهنه ها و بیکاران قربانیان نئولیبرالیسم اقتصادی در جمهوری اسلامی

      دو انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آمریکا

      چپ آمریکا چرا "کری" را به بوش ترجیح داد؟

     بنی صدر یک فرصت تاریخی را با خود بزرگ بینی از کف داد

     اقتصاد سیاسی (فصل های نهم، دهم و یازدهم)

     اسیر دست گلوبالیزاسیون امپریالیستی، آیا سرمایه "اصلاح پذیر" است؟ (ترجمه م. حجری)

     واژه نامه سیاسی (حروف ژ ـ س ـ ش ـ ص )

    انسان در میان انسان ها (از گفتار خردمندان) شعری از احسان طبری


        دوشنبه 10/01/2005

     مراسم یادبود کیانوری در تهران ـ یک لحظه نباید صحنه عملی مبارزه را ترک کرد     

     کردستان خودمختار چه حقوقی باید داشته باشد!(ما از تشکیل استان سوم کردنشین با مرکزیت "مهاباد" دفاع می کنیم)

    مرتضی را به یاد آورید!

    گلوبالیزاسیون: در دو راهی تاریخ (ترجمه م. حجری)

    واژه نامه سیاسی (حروف ت ـ ج ـ چ ـ د ـ ر )

    دهاتی شعری از افراشته

 

         دوشنبه 03/01/2005

    وحدت ناممکن اسلامی، وحدت تاریخی و ممکن ملی

    امیر نیک آئین ـ واژه نامه سیاسی

    احسان طبری ـ جستارهایی از تاریخ

    پس از پایان ماموریت، پناهگاه طالبان در ایران در کجا آماده شده؟

    فرار از تاریخ: جمهوری خلق چین و ارزیابی تاریخی سوسیالیسم

    فرار از تاریخ: مارکسیسم یا آنارشیسم؟ تجدید نظر در تئوری و پراتیک کمونیستی

 

سال 2004

دسامبر