آخرین توصیه ها و نامه ها
به حزب کمونیست اتحاد شوروی

 

پیرامون اندیشه ها و آثار لنین، در دورانی که او پس از ترور، خانه نشین شده و قادر به حضور مستقیم و مستمر در کار رهبری انقلاب اکتبر و حزب کمونیست اتحاد شوروی نبود، کمتر گفته و یا منتشر شده است. این در حالی است که در همین دوران نیز لنین بی وقفه نظرات اصلاحی خود را یا شفاهی با دیدار کنندگانش مطرح می کرده و یا آن ها را بصورت نامه و توصیه ها به رهبری حزب می نوشته است. این ملاقات ها از دسامبر 1922 و به توصیه پزشکان کمتر شد زیرا سلامت لنین روز به روز رو به کاهش می گذاشت. در این دوران او عمدتا بصورت نامه و توصیه نامه دیدگاه های خود را، با در نظر گرفتن تجربه سال های پس از انقلاب مطرح می کرد. شماری نامه از این دوران در دست است. از آن جمله است چند نامه ای که در ادامه می خوانید. در این نامه کاملا مشخص است که دغدغه مهم لنین هر چه دمکراتیک کردن مناسبات درون حزبی و انتقال این مناسبات به سطح جامعه بوده است. یعنی درست خلاف مسیری که پس از در گذشت او طی شد.
در دسامبر سال 1922 نتایج ترور ناتمام او عوارض جدی تر خود را بروز داد. دست راست و پای راست وی از حرکت باز ماند. لنین به این نتیجه رسید که بزودی قدرت تکلم او نیز از کار باز خواهد ماند و به همین دلیل ادامه یادداشت های خود را دیکته کرد و در آنها دیدگاه های خویش را در باره آینده سوسیالیسم در روسیه، ساختار حزبی و رهنمودهائی برای انقلاب جهانی مطرح ساخت.
 

بازگشت

بخش چهارم ـ خشونت و بی عدالتی نباید زبان ما با ملیت ها باشد

بخش سوم ـ دست به روی مردم بلند نکنید! این ارثیه تزاری است

بخش دوم ـ آخرین نامه ها و توصیه های لنین

بخش اول ـ بیم و نگرانی های لنین از انشعاب درون حزبی

 

 

                                                                                                                                        بازگشت