مصاحبه رادیوئی سردبیر راه توده

جمهوری اسلامی

انتخابات ریاست جمهوری

شاید آخرین فرصت باشد

 

 

 

اول محرم امسال را یک روز عقب کشیدند تا راهپیمائی 22 بهمن تق و لق نشود! این آخرین خبری است که درباره تدارک راهپیمائی 22 بهمن امسال دهان به دهان می شود. آن نیاز به مشروعیتی که حتی شهادت امام حسین را یک روز عقب و جلو کرد، با آن راهپیمائی بدست آمده و حاکمیت می تواند با خیالی آسوده به راه و روش گذشته خود ادامه داده و بر مسند اقتدار ضربه دیده خویش ادامه دهد؟ تمام آینده تحولات ایران در گرو پاسخ به همین سئوال است.

گوش آنها که در مونیخ آلمان کنفرانس امنیت جهانی را همزمان با آغاز ماه محروم و سالگرد 22 بهمن برپا کردند و در فرانسه اجلاس ناتو را ترتیب دادند، بدهکار این مانورهاست؟ شاید در جمهوری اسلامی هنوز مست از توپ و تانکی و موشکی که جمع کرده اند تصور کنند آن راهپیمائی و این توپ و تانک همه را سر جایشان خواهد نشاند، اما عقربه واقعیات بر خلاف این جهت می چرخد.

آنها که در افغانستان و عراق صندوق رای را گذاشته اند وسط و از دل این صندوق ها سیاست های نوین را بیرون می کشند و کارگزاران خویش را بر مسند می نشانند، سرانجام و در اوج بی اعتمادی مردم به حاکمیت و بیگانگی حاکمیت با مردم، دست بکار نشده و پس از چند ضربه نظامی به تاسیسات نظامی ایران و حتی تشکیل دولتی مستقل در جنوب نفت خیز ایران، صندوق های رای را در میادین و مساجد ایران نخواهند کاشت؟

برای آنکه چنین نشود، چاره ای جز فاصله گیری از راه و روش های گذشته و تن دادن به اراده مردم برای تحولات و شرکت وسیع آنها در یک انتخابات ملی و مردمی وجود دارد؟ نه با رفتن حسن و حسین و آمدن اکبر و تقی و علی؛ بلکه با تغییر نگرش، با عقب نشینی از برابر مردم، با مرخص کردن انواع نواب صفوی ها از خدمت 25 ساله. با خاتمه بخشیدن به خودی و غیر خودی و نیمه خودی؛ با آشتی ملی با مردم و...

این مشروعیت بازدارنده است و آن مشروعیت متکی به توپ و تانک و اژدرافکن و تبلیغ راهپیمائی 22 بهمن به حمایت از حاکمیت مشوق کسانی که منتظر لحظه تحمیل یک انتخابات و یا رفراندوم امریکائی به ایران هستند.

در مونیخ و نیس (آلمان و فرانسه) پیشنهادهائی بررسی و درباره آنها تصمیم گیری می شود که وزیر خارجه جدید امریکا با رهبران و سران کشورهای اروپائی درمیان گذاشته است. شاید انتخابات آینده ریاست جمهوری، آخرین فرصت برای یک آشتی ملی و تشکیل یک حکومت متکی به خواست و اراده مردم باشد. همانگونه که قلع و قمع نیروهای طرفدار این راه حل از درون و بیرون حاکمیت، آخرین هدیه به امریکا برای بدست گرفتن ابتکار عمل درایران خواهد شد.

این مجموعه نظرات، بصورت یک مصاحبه رادیوئی، شب گذشته (یکشنبه 25 بهمن) توسط سردبیر راه توده از رادیو ایران در امریکا پخش شد، که می شنوید. متاسفانه کیفیت ضبط این مصاحبه از طریق کامپیوتر ضعیف است و به همین دلیل در روزهای آینده متن نوشتاری آن نیز روی سایت راه توده قرار خواهد گرفت.