بازگشت

 

مصاحبه تلویزیونی سردبیر راه توده

گلسرخی و گنجی

تغییر شرایط را

نه شاه فهمید و نه رهبر

  

شبکه تلویزیونی "ان. آ. ت. و" جمعه شب، در برنامه مستقیم گفتگوهای سیاسی خود، با سردبیر راه توده، پیرامون نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، سمت گیری رویدادهای داخلی پس از این انتخابات، تنگنائی که اکبر گنجی با اعتصاب غذای خود برای حاکمیت فراهم کرده است و احتمالات منجر به بسته شدن باز هم بیشتر فضای سیاسی در ایران مصاحبه کرد.

در این مصاحبه، که توسط مانوک خدابخشیان انجام شد، از سوی پرسش کننده اشاراتی به پیش بینی های قبلی راه توده درباره نظامی شدن هرچه بیشتر حاکمیت در ایران شد، همچنان که درباره دلیل و استدلال راه توده در حمایت از هاشمی رفسنجانی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری. خطر راه اندازی یک رایشتاک در ایران، برای منحرف کردن اذهان 10 میلیون رای به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی و غارتگرانه کشور که احمدی نژاد خود را مدافع آن در تلویزیون معرفی کرده بود و مقایسه شرایطی که خسرو گلسرخی در ایران دوران شاه محاکمه شد و شرایطی که اکبر گنجی در آن دست به اعتصاب غذا زده است، از بخش های نسبتا مشروح این مصاحبه بود.

این گفتگو را که در دو بخش ( در فاصله این دو بخش آگهی و برنامه های کوتاه دیگر تلویزیون پخش شد) انجام و پخش شد و سپس در برنامه رادیوئی شب گذشته "صدای ایران" نیز(یکشنبه شب) بصورت شنیداری پخش شد را می شنوید:

 

 

بخش اول

بخش دوم

 

                                                                                                                            بازگشت