خرافات مذهبی

با اهداف فاشیستی دامن زده می شود

جدال رو به رشد در جناح راست و دو گروهبندی "اصول گرا"

 و "آبادگرا" بزودی سمت گیری دولت جدید را تعیین خواهد کرد.

 

آنچه را می شنوید دو بخش مصاحبه رادیوئی سردبیر راه توده با رادیو صدای ایران در امریکاست که شب گذشته و صبح امروز (یکشنبه و دوشنبه) به وقت امریکا پخش شد. محورهای این مصاحبه خطر رشد خرافات، عوامفریبی مذهبی و نقش مداحان مذهبی در ایران، ضرورت گفتگو با توده مردم به زبان خود آن ها، دلائل اجتناب ناپذیر بودن پیگیری دقیق اخبار ایران، نشانه های جنگ داخلی و رشد فاشیسم مذهبی در ایران، جدال رو به رشد در جناح راست و پیروز انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس هفتم، دقت روی ترکیب کابینه احمدی نژاد و موقعیت نظامی افرادی نظیر سردار ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این کابینه و بالاخره مسئله سلاح اتمی و فن آوری و سوخت اتمی در ایران بوده است. این گفتگو را در دو بخش، می توانید از اینجا بشنوید:

 

بخش اول

بخش دوم