راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه
سردبیر راه توده
با رادیو فردا

 

کودتای 22 خرداد، مانند هر کودتای دیگری، با موج بزرگ دستگیری فعالان سیاسی، سرکوب احزاب و پیگرد رهبران کانون ها و انجمن های صنفی و سیاسی همراه شد. صدها تن از این فعالان، به همراه شمار بسیاری از مردم معترضی که درخیابان ها و در جریان راهپیمائی های اعتراضی دستگیر شده اند در زندان بسر می برند. کسانی که رویدادهای ایران را بدقت دنبال کرده اند، قطعا بخاطر دارند که احمدی نژاد در اولین مصاحبه تلویزیونی پس از کودتای 22 خرداد گفت: جمهوری اسلامی احزاب لازم ندارد. همه مساجد حزب اند!
این همان اندیشه است که از ابتدای پیروزی انقلاب 57 توسط گروه های فشاری که اکنون حاکمیت را دراختیار گرفته اند، در شعار معروف "حزب فقط حزب الله" بازتاب یافت. آنها با کودتای 22 خرداد، گام بلندی درجهت تحقق همین هدف برداشتند.
و باز، آنها که اخبار را دنبال کرده و فراموش نمی کنند، بخاطر دارند که درجریان تحصن اعتراضی نمایندگان مجلس ششم، علی خامنه ای طی سخنانی برای جمعی که به دیدارش برده شده بودند، با اشاره به این تحصن گفت: این یعنی ولایت احزاب، نه ولایت فقیه!
می خواهیم تاکید کنیم که کودتای 22 خرداد و حوادث پس از آن، رویدادی ناگهانی و بدون پیش زمینه ها و سوابق نیستند.
اما، این یادآوری ها مقدمه ایست برای مصاحبه ای که در این شماره راه توده می خوانید. مصاحبه کوتاه سردبیر راه توده با رادیو فردا، پیرامون خط و نشان کشیدن های اخیر دادستان کل "اژه ای" و دادستان تهران برای برخورد با مردم معترض و تهدید چند باره موسوی و کروبی به بازداشت و انتقال به بازداشتگاه های سپاه پاسداران که درآن رهبران مجاهدین انقلاب، جبهه مشارکت، نهضت آزادی ایران، نمایندگان ادوار مجلس، دفتر تحکیم وحدت و دهها فعال و رهبر سیاسی در آن ها زندانی و زیر فشار کودتاچی ها هستند.
نامه جدید دادستان کل به دادستان تهران، پس از سخنرانی اخیر علی خامنه ای انتشار یافت. علی خامنه ای تظاهرات حکومتی 9 دیماه را تظاهرات دهها میلیونی مردم دردفاع از کودتا و ولایت ایشان معرفی کرد و خواهان اجرای "مّر" قانون شد.
بعد از این سخنرانی، رئیس قوه قضائیه از دادستان کل کشور خواهان اجرای "مّر" قانون و بازداشت رهبران بقول او فتنه شد و سپس دادستان کل در نامه ای به دادستان تهران خواهان "مّر" قانون برای بازداشت رهبران بازهم بقول وی "فتنه" شد.
همه این بازی در سیکل بسته برای آنست که "مار" را بدست مش رجب بگیرند و فعلا کسی جرات نمی کند نقش مش رجب را برای کدخدای ده بازی کند و "مّر" را بگیرد!
مصاحبه ای که می شنوید پس از انتشار نامه دادستان کل به دادستان تهران انجام شد، که از اینجا آن را می توانید بشنوید.

راه توده 252 18.01.2010
 

 

بازگشت