بازگشت

 

 

پيام های شما

پاسخ های راه توده

1- جريان کمونيست کارگری چيست؟ و نظر ما

در باره فعاليت ها و تبليغات عجيب آن چيست!

2- از ارسال خاطرات زندان توده ای ها استقبال مي کنيم

3- بازجوها و شکنجه گران که نبايد مخفي بمانند

4- عده ای به روی خود نمي آورند که ما برای انتشار

راه توده متقبل هزينه هم هستيم.

 

محمد حسيني- از رخداد سياهکل و نيز انشعاب در حزب نياز به کار های پژوهش شده دارم. خواهشمند است برايم بفرستيد. مباحث تئوريک عاليست اميد وارم کارهای تازه را به زودی ببينم.

راه توده: در باره سياهکل يا برای شما و يا دوست ديگری نظير شما که چنين مطالبي را خواسته بود، يک مجموعه فرستاده ايم. اگر نرسيده و يا آن درخواست کننده قبلي شما نبوده ايد، لطفا اطلاع بدهيد. درباره انشعاب در حزب توده ايران نيز، که باحتمال بسيار منظورتان بايد انشعاب پس از سرکوب دولت خودمختار آذربايجان توسط رژيم شاهنشاهي باشد، مي توانيد به شماره های مختلف مجله دنيا (سال های پيش از انقلاب بهمن 57) و يا پرسش و پاسخ های زنده ياد کيانوری دبيراول وقت حزب توده ايران مراجعه کنيد. در اين ارتباط تحقيقات و مقالات بسياری توسط حزب توده ايران منتشر شده است. ما نمي دانيم شما در کدام کشور مستقر هستيد و به مراکز اسناد دسترسي داريد يا خير.

در ارتباط با ادامه مباحث تئوريک نيز، اين امر بستگي به همت دوستاني دارد که به راحتي از مندرجات راه توده بهره مي برند، بي آنکه عذاب وجداني هم در ارتباط با تامين هزينه سنگين راه توده داشته باشند. ما هميشه گفته ايم و بازهم تکرار مي کنيم که اين نشريه با همت امثال شما منتشر مي شود و هيچ منبع درآمد ديگری ندارد. اگر کساني هيچ کاری درارتباط با نشر اين نشريه از دستشان بر نمي آيد، اقلا آبونمان استفاده از آن را بپردازند تا ما بتوانيم کار را ادامه بدهيم. ما اين آبونمان را 10 اورو در ماه تعيين کرده ايم. پول زيادی است؟ اگر نيست، که بنظر ما هم نيست، آن را بصورت منظم به حساب راه توده که در – صفحه اول قيد شده- واريز بفرمائيد. در ارتباط با دريافت نشريه بصورت ای ميل نيز، با استفاده از آدرس ای ميلي که دراختيار ما گذاشته ايد مسئله بصورت دقيق باطلاع شما رسانده شد.

----------------

ع. مشيری - با سلام. من مي خواهم حزب توده را بهتر بشناسم.  من 18 سال دارم.

راه توده: با سلام متقابل. ما هم از همان سن و سال شما، شايد هم کمي ديرتر شناخت حزب توده ايران را آغاز کرديم. تاريخ حزب توده ايران در مقالات دنباله داری که توسط نشريه راه توده منتشر مي شود منعکس است و شما اگر پيگيرانه همه مطالب را مطالعه کنيد و بويژه اگر دوره کامل راه توده را؛ حتي ورق هم بزنيد آشنائي اوليه را بدست مي آوريد.

حزب توده ايران، يگانه حزب سياسي جدی در تاريخ احزاب ايران است و مشي و سياست آن ادامه همان سياستي است که پس از چپ روی های اولیه، سرانجام در ارتباط با جنبش و جمهوری گيلان اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد. از جمله در ارتباط با انقلاب بهمن و رهبری آن، يعني آيت الله خميني و نقش روحانيون در اين انقلاب. در يک کلام و در واقع جان کلام، شما مي توانيد مشي و سياست توده ای را از روی مندرجات و موضع گيری های سياسي راه توده دنبال کنيد. چنانچه سئوالات مشخص داشتيد اطلاع بدهيد.

----------------

آ. کاوه – مي خواستم در حزب توده عضو بشوم. اگر ممکن است راهنمائي کنيد. متشکرم.

راه توده : دوست عزيز، که باحتمال بسيار در داخل کشور مستقر هستيد! شرايط کار سياسي در ايران به گونه ای نيست که اين نوع عضو گيری ها ممکن و به صلاح باشد. شما و دوستان و همفکران احتمالي که داريد و مستقيم يکديگر را مي شناسيد مي توانيد هسته هايي را برای مطالعه و دنبال کردن سياست هائي که در راه توده منعکس مي شود تشکيل بدهيد و در بهترين و مناسب ترين حالت، بصورت فردی برای رساندن اخبار و اطلاعات و مشاهدات روزانه خود با ما در تماس قرار بگيريد. چنانچه مقالات و ديدگاه های جمع بندی شده ای داشته باشيد و ارسال داريد نيز بسيار سپاسگزار مي شويم. در هر محل و مکاني که هستيد مروج سياست توده ای پيرامون همه رويدادها و تحولات داخل کشور باشيد. اجتماع ياران، در زمان مناسب بايد صورت گيرد!!

----------------

ع.ع. دوست- درود بر شما. از اينكه امكان دريافت مطالب را ايجاد كرده ايد، سپاسگزارم. پاينده ايران.

راه توده : اميدواريم برای دريافت مطالب مشکلات تازه ای پيش نيآيد، که اگر چنين شد لطفا دوباره ما را درجريان قرار دهيد.

----------------

احمد – چندی پيش در نشريه اکتبر که وابسته به جريان کمونيست کارگری مي باشد مطالبي با عنوان "حضور جسورانه گارد آزادی در شهر نقده" به چاپ رسيد و از طريق اينترنت به دست من هم رسيد. من اصل اين شماره اکتبر را همراه اين ای ميل مي فرستم. لطفا علت چاپ و هدف اين مقاله عجيب را که حتما با يک انگيزه مشخصي درج مي شود تحليل کنيد. همچنين، چرا راه توده کمتر در مورد اهداف و هويت واقهي کمونيست کارگري تحليل مي کنيد؟

راه توده : نامه شما به لاتين بود و ما همانطور که مي بينيد مجبور به تبديل آن به خط زيبای فارسي شديم. قبل از شروع پاسخ، يکبار ديگر از شما و همه ديگراني که برای ما پيام مي فرستند خواهش مي کنيم، در صورت در اختيار داشتن برنامه فارسي، نامه ها و پيام های خود را به فارسي بنويسند. تبديل لاتين به فارسي مقدار قابل توجهي از وقت ما را مي گيرد.

اما درباره محتوای پيام شما:

دوست گرامي! ما بارها درباره جريان کمونيست کارگری و نقشي که در مهاجرت و در کردستان و اخيرا در حوادث دانشگاهي تهران داشته مقالات و تفسيرهای خود را نوشته ايم.

از جمله درباره فاجعه امنيتي که همين جريان زير شعارهای سرخ اما با اشاره سبز حسين شريعتمداری در کنفرانس برلين آفريد. همين نقش را پس از سال ها، يکبار ديگر هم اخيرا در جريان سفر آقای گنجي به لندن آفريد. آنها به نوعي، ماموريت اجرا مي کنند. ما هرگز نمي خواهيم افراد و طرفداران اين جريان را متهم کنيم، اما سياست و مشي و عملکرد آنها بنظر ما همسوئي کاملي با فعاليت های امنيتي گروه وابسته به سعيد امامي در وزارت اطلاعات و امنيت داشته و دارد. آنها چه در ايران و چه در خارج از کشور آتش بيار معرکه ای بوده و مي شوند که دارودسته لباس شخصي ها (گارد ويژه دفاع از ولايت فقيه، وابسته به سپاه) نيز از ديگر سو مي آفرينند. نه ريشه ای در جامعه ايران دارند و نه عددی به شمار مي روند، اما جنجال آفرين هائي حرفه ای اند، که امکانات وسيعي نيز چه از نظر مالي و چه غير مالي در اختيار دارند. بسيار بايد نيرو و نسل جوان و دلخون از حاکميت را از افتادن به دام اين حادثه جويان برحذر داشت. نه مارکسيسم آنست که اينها مي گويند و به خط سرخ مي نويسند و نه فعاليت سياسي يک نيروی منطقي چپ در ايران مي تواند آن باشد که حزب کمونيست کارگری می کند. در اساس، حتي همين نامي که برای خود انتخاب کرده اند، در کنار سياست هائي که اتخاذ مي کنند، عملا بر ضد يک جنبش کمونيستي اصيل در ايران است. اين نيرنگ نيز، نيرنگ بديع و تازه ای نيست. در جريان جنبش نفت نيز مطابق اسناد رسمي سازمان هايی جاسوسي انگليس و امريکا، آنها يک جرياني را بنام "توده ای" بوجود آورده و برای ماجراجوئي ها به ميدان مي آوردند تا بعدا به بهانه مقابله با اين ماجراجويان، اصل حزب را زير ضربه بگيرند. بنام همين جريان انگليسي اطلاعيه های تهديد آميز برای روحانيون مي نوشتند، تهديد به اشتراکي کردن زنان مي کردند و... تمام اين اسناد اکنون در اختيار است و شبکه کودتائي "بدامن" که انگلستان برای تبليغات ضد توده ای بوجود آورده بود تا زمينه کودتای 28 مرداد را فراهم آورد از جمله وظائفش سازمان دادن و به خیابان آوردن همين جریان وابسته به انگلیس و امریکا و صدور بیانیه های تحریک آمیز بود. حالا هم برای ايجاد وحشت از کمونيسم و مارکسيسم و توجيه کشتاري که در سال 1367 شد، چه اهرم تبليغاتي بهتر از کمونيست کارگری؟ ضمن آنکه برخي از آنها، بصورت تواب های دهه 60 از  عقبه همين ماجرا، زير نظر "حسن شايانفر" شريک جنايات حسين شريعتمداری و مدير داخلي روزنامه کيهان سازمان یافته اند و مشغول اند.

 شما برويد تاريخ حزب کمونيست ايران و حوادث جمهوری گيلان را مطالعه کنيد. خواهيد ديد که همين نوع سياست ها و نام ها چه ضرباتي به جمهوری انقلابي گيلان زد و چگونه و با هدايت انترناسيوناليسم بين المللي و با کمک مهندس "حيدراوغلي تاری وردی" اولين دبير اول حزب کمونيست ايران، اين سياست ها و ماجراآفريني ها از حزب طرد شد. پس از انقلاب بهمن 57 نيز پيشکوستان همين انديشه های کج و معوج ضربات مهلکي بر انقلاب زدند و زمينه را برای ارتجاعي ترين بخش مذهبي حاکميت فراهم کردند که حاصل آن را شاهديم. اين که در آتش خشم امروز نسبت به جمهوری اسلامي، کور ذهني و نفرت اجازه بازگشت منطقي به گذشته، برای بررسي رويدادها را ندهد مهم نيست، تاريخ قضاوت خود را بي رحمانه خواهد کرد. شما يقين داشته باشيد که حتي تاريخ نگاراني مانند احمد کسروی نيز، وقتي بخواهند تاريخ انقلاب 57 و جمهوری اسلامي را بنويسند، پيرامون سال های نخست تاسيس جمهوری اسلامي به همين نکات اشاره خواهند کرد که ما در اینجا کردیم. 

------

 ا. شيراز – چنانچه نشريه راه توده را بطورمنظم ارسال کنيد، ممنون مي شوم.

 

راه توده : راه حل دريافت نشريه را به شما اطلاع داديم. چنانچه باز هم با مشکلي روبرو شديد به ما خبر بدهيد.

 

غلامرضا. ا- من گنجي را ميشناسم. او را در زندان ديدم. از ابتكار او برای آزادی زندانيان سياسي حمايت مي کنم. چرا شما حمايت نمي کنيد؟ چرا چيزی نمي نويسيد؟ زنده باد حزب توده ايران.

راه توده : راه توده يک نشريه تحليلي و بندرت خبری است. بنابراين انتظار انعکاس خبر، آن هم برای جامعه ای که در عرض 24 ساعت انواع رويدادها در آن اتفاق مي افتد چندان انتظار درستي نيست. اعلام اعتصاب غذا از جانب آقاي گنجي نيز از همين جمله رويدادهاست. ما نه تنها هيچ نوع مخالفتي با اين نوع واکنش های اعتراضي نداريم، بلکه هر آنچه از دستمان برآيد، برای منطبق تر بودن اين نوع حرکات با واقعيات داخل کشور انجام داده و مي دهيم. در مورد اخير هم همينگونه عمل شد، گرچه بدون جار و جنجال هائي که محور آن خود مطرح کردن است.

اعظم. ع – مي خواهم اطلاعاتي را که دارم در اختيار شما بگذارم. عليرضا آوائي يكي از اعضای دادستاني تهران، پيش از اين سربازجو و دادستان دزفول بود. او از اعضای جوخه اعدام 61 در كردستان هم بود. مدتي در اراك و خرم آباد بوده و از اعضای لابي اطلاعات استان و برادر علي آوائي معروف به گانگستر لبنان و نماينده فعلي مجلس است. ضمنان علي آوائي در دمشق نيز بوده و گفته مي شود اطلاعاتي در باره ربوده شدن كمك خلبان اسرائيلي بنام "رون آراد" دارد.

راه توده : اميدواريم اطلاعات بيشتری نيز اگر داريد برای ما ارسال داريد.

 ----------------

 

مازيار. ك - با سلام و خسته نباشيد! دوست دارم از طريق ايميل نشريات شما را دريافت كنم. موفق و پيروز باشيد.

راه توده : ما نمي دانيم شما در داخل کشور هستيد و يا در خارج کشور، اما بهرحال تاکيد مي کنيم که دريافت نشريه از طريق اي ميل صرفا براي کساني است که در داخل کشور زندگي مي کنند و فيلترينگ حکومتي راه اطلاع رساني به آنها را مسدود کرده است. بهرهر تقدير، در مورد شما هم اقدام شد که اگر با مشکلي روبرو شديد اطلاع بدهيد. اميدواريم اين خواهش ساده ما اجابت گردد و صرفا کساني که در داخل کشور هستند از ما خواهان دريافت نشريه شوند.

----------------

سهراب. خ – راه توده را برايم بفرستيد. سايت شما در اينجا فيلتر شده است.

راه توده: برای شما نيز اقدام شد، اگر باز هم با مشکلي روبرو شديد لطفا به ما خبر بدهيد.

 

فتانه.س- با سلام. حدود يك هفته است كه در قسمت دريافت مطالب با ايميل اعلام آمادگي كرده ولي متاسفانه هنوز ايميلي برای من نيامده است.

راه توده : همانطور که در چند پاسخ به پيام های دريافتي در بالا خوانديد، سيستم ارسال نشريه ازطريق ای ميل صرفا برای داخل کشور است. ظاهرا و آنگونه که آدرس ارسالي شما نشان مي دهد، از خارج کشور تماس گرفته ايد. در غير اينصورت، ما را روشن کنيد تا اقدام کنيم.

----------------

رضا. ا. سوئد- درد دل من برای شما. من در طول زندگي ام با سه نفر حاميان باصطلاح سر سخت حزب توده برخورد مستقيم داشته ام. حتي با يکيشان شريک شدم ولي متاسفانه از هر سه نفر پشت پا خوردم. شما هم همينطور هستيد؟

راه توده : چون نامه شما يکطرفه نوشته شده و ديگران را محکوم کرده ايد، ما فقط همين دو بند از نامه شما را منتشر کرديم تا در پاسخ بنويسيم:

اولا توده ای ها نيز مانند هر انسان متمايل به هر گروه و سازمان ديگری افرادی دارای روحيات و خصلت های متفاوت اند. به فرض که اتهامات وارده شما به آن سه نفر همانگونه باشد که به آن اشاره کرده ايد، در اين صورت نيز ما مي گوئيم نه هيچ توده ای فرشته آسماني است و از هر نوع عيب و ايرادی مبرا و نه شما و يا ديگراني که مخالف حزب توده ايران هستند فرشته اند و مبرا از هر ايرادی. مبنای ارزيابي شما از حزب توده ايران غلط است. فکری برای آن بايد بکنيد. حزب توده ايران يک سازمان سياسي است. ارزيابي از حزب بايد متکي به برنامه، اساسنامه و سياست های آن در مقاطع مختلف حيات سياسي اش باشد، نه کاسب بودن و يا کاسب نبودن فلان فردی که شما با او در تماس قرار گرفته ايد و تازه معلوم نيست گله های آنها از شما چيست! انسان ها که قوطي کنسرو نيستند که يکدست و يکنواخت از کارخانه بيرون بيآيند و مثلا آنها که عضو حزب توده ايران مي شوند مثل رب انار "يک و يک" همه جا يک مزه و قوطي و اندازه آنها يکدست باشد. اين مسئله شامل حال همه ديگران نيز مي شود. ارزيابي و يا تمايل شما به نزديکي به ما و يا دوری از ما نيز بايد با همين معيار باشد و نه مناسبات و ارتباط های شخصي. اميدواريم در همين حد، توضيحات ما قانع کننده باشد و نامه شما را بي پاسخ نگذاشته باشيم. موفق باشيد.

 

----------------

بني – با چه برنامه ای مي شود مصاحبه با راديو را گوش داد. متاسفانه با ويندوز مديا پلير نمي شود.با سپاس

 راه توده : مصاحبه های سردبير راه توده را می توانيد با برنامه رئال پلير گوش کنيد. از لينک پايين می توانيد آن را دانلود کنيد:

 

http://forms.real.com/real/realone/realone.html?beta_bypass=true&bbits=true&type=dlrhap_bb&&pp=player&src=061604rpchoice_1_3_2_1_8_1#connect.com-melb

 

 ضمنا آدرس اينترنتي آرشيو تلويزيون "تصويرايران" را مي نويسيم. از آن طريق اقدام کنيد شايد موفق شويد. مصاحبه مورد اشاره شما در تاريخ 13-7  در بخش مانوک روی همين آدرس موجود است.

http://www.afnl.com/radio_archives.shtml

 

----------------

خ.صدری - مانوک خدابخشيان ... شيوه تفکر را در مورد آزادی خواهان ايران و جهان نمايندگي مي کند. مصاحبه های سردبير راه توده با ايشان جز زيان رساندن به اهدافي که شما علي الظاهر داريد ثمری ندارد. شايد تريبوني اين چنين آلوده را کفش کهنه در بيابان پنداشته ايد. چنين اقداماتي مسلما خاک پاشيدن به چشم دوستان است. از آن گذشته او از اهانت علني به شما نيز کوتاهي نکرده است.

راه توده : اصطلاحي که بنظر ما ناپسند بود، اما شما بکار برده بوديد را نقطه چين کرده و بقيه نامه شما را منتشر کرديم تا یک تنه به قاضی نرفته باشیم. نه آقای خدابخشيان توده ايست که مثل ما فکر کند و نه تصور مي کنيم ايشان شيوه گفتاری شبيه خود شما در همين چند خط نامه داشته باشد. اين اولين پيام و نامه ايست که ما درباره اهانت خدابخشيان دريافت مي کنيم. تاکنون چنين تذکر و اطلاعي به ما داده نشده بود و هر بار هم که خودمان مستقيم برنامه های ايشان را کنترل کرده ايم اهانتي در آن نشنيديم. شاهد آن همين آخرين برنامه ايشان است که مي توانيد از بخش آرشيو تلويزيون تصوير ايران خودتان مستقيم بشنويد.

 http://www.afnl.com/radio_archives.shtml

ما هيچ رسانه ای را نیز لنگه کفش کهنه تلقي نمي کنيم، ضمنا بهتر است شما ديدگاه هائي که سردبير راه توده مطرح مي کند را با دقت گوش بدهيد تا نظرات آقای خدابخشيان را.

اميدوارم دوستي، در لباس رفاقت اين نامه را نوشته باشد، گرچه پاسخ ما چه آقای صدری دوست باشد و چه نباشد، همان است که در بالا نوشتيم.

----------------

مهدی و فرانک - با سلام و خسته نباشيد . دوستتان دارم. رفقای عزيز. لطفا مرا راهنمايي بفرمائيد چگونه دستنوشته های روزهای زندان در جمهوری اسلامي پس از دستگيری های گسترده افراد توده ای عضو و هوادار حزب توده ايران را برايتان ارسال نمايم . با تشکر.

راه توده : شما مي توانيد از طريق ای ميل برای ما بفرستيد و يا به آدرس صندوق پستي راه توده که در انتهای صفحه اول نشريه قيد شده پست کنيد. بسيار هم شايق به دريافت و اطلاع از خاطرات شما هستيم و قطعا برای انتشار آن نيز با صلاحديد خود شما اقدام مي کنيم.

همينجا يکبار ديگر تاکيد مي کنيم که کساني که مايل نيستند نامشان منتشر شود، يا نام مستعاری را در نامه و پيام خود قيد کنند و يا عدم انتشار نامي را که با آن پيام برای ما فرستاده اند را قيد کنند تا ما خود چاره ای بيانديشيم.

 

                                                                                                                           بازگشت