بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 178، چهارشنبه 8 اسفند ماه 1358

این قصه سر دراز دارد

 

ربودن و به قتل رساندن

فعالان سیاسی

از 24 سال پیش

آغاز شد و ادامه یافت

 

هجوم نیروهای ضد انقلاب در سراسر کشور به دفاتر، کتاب فروشی ها و راه پیمایی های  نیروهای مترقی و انقلابی، در آستانه انتخابات مجلس شورای ملی شدت بی سابقه ای یافته است. اینان بی هیچ مانع جدی در راه اعمال تفرقه افکنانه و ضد انقلابی خود، عناصر ناآگاه را علیه نیروهای مترقی تحریک می کنند، کتاب فروشی ها را به آتش می کشند، و راه پیمایان را مورد ضرب و جرح قرار می دهند. در حمله به راه پیمایی های اخیر سازمان مجاهدین خلق در اعتراض به برگزاری دو مرحله ای انتخابات مجلس شورای ملی، صدها نفر زخمی شده اند و به بیمارستان انتقال یافته اند.

         ضد انقلابیون با جسارت ناشی از بی توجهی مسئولین، اعمال خود را شدت می دهند و انقلاب را در معرض هجومی سازمان یافته و سراسری قرار داده اند. اینان با نفوذ در ارگان های مختلف انقلاب و با استفاده از تعلل مسئولین در تصفیه های جدی و فوری این ارگان های حساس، حادثه می آفرینند و خرابکاری می کنند. آن ها اعضای سازمان های مترقی را می ربایند و وحشیانه به قتل می رسانند و جنازه آن ها را در بیابان ها رها می کنند و گستاخانه جنایات فجیع خود را «اقدام انقلابی» نام می گذارند.

         فعالیت مخرب ضد انقلاب خطری جدی برای انقلاب آفریده است. دکتر حسن حبیبی و مهندس سحابی، اعضای شورای انقلاب، در پی حوادث اخیر،  طی بیانیه ای در این مورد گفته اند:

«آیا حوادث چند روز اخیر و هجوم سراسری به مراکز جنبش ملی مجاهدین در سطح کشور، به ویژه آنچه که در تهران و قائم شهر و شیراز روی داده است، حاکی از نقشه ای انحرافی و از پیش طرح شده نیست، که هدف آن در حال حاضر محروم کردن مردم از یک انتخابات سالم و آزاد است و در آینده کشاندن جامعه انقلابی ایران به سوی مخاصمات درونی و جنگ داخلی و زمینه سازی برای یک دیکتاتوری نظامی و فاشیستی نوین و بالاخره پیروزی ضد انقلاب؟»

این اعضای شورای انقلاب به حق افزوده اند:

«این گونه گرایش ها و اعمال ناشی از آن ها نه با اصول و اهداف انقلاب اسلامی تطابق دارد و نه با اصول و ضوابط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی افکار و فعالیت های سیاسی و مکتبی مسالمت آمیز را تضمین نکرده است؟  . . . ما نسبت به این هجوم غیرعادلانه که گوشه ای از یک گرایش رو به رشد و ناشی از بینش قشری و فرصت طلبانه است، شدیدا معترض بوده و اعلام می داریم که سرنوشت این گرایش ها و عملیات جز تضعیف انقلاب و پیروزی ضد انقلاب و بازگشت استعمار چیزی نیست. این عملیات جامعه ما را به سوی برادرکشی و جنگ داخلی سوق می دهد.»

آقای بنی صدر، رییس جمهور نیز این اعمال را محکوم و مرتکبین را «ضدانقلاب» توصیف کرده است.

اساس مطلب این است که علیرغم تصریح کلیه مسئولان در محکوم کردن هجوم ها و تخریب ها و درگیری ها و کشتارها، هنور تضمین جدی برای جلوگیری قاطع از تکرار این حوادث وجود ندارد و ضد انقلاب با تمام قوا به تشنج آفرینی و تفرقه افکنی مشغول است.

کوشش ضد انقلاب برای تحریک عناصر ناآگاه و ایجاد درگیری، امری طبیعی است، زیرا تحکیم نهادهای جمهوری اسلامی ایران (از جمله مجلس شورای ملی، که اکنون در آستانه انتخابات نمایندگان آن قرار داریم) تثبیت اوضاع و اجرای قانون اساسی از جمله در مورد تضمین آزادی ها و فعالیت بلامانع احزاب و سازمان های مترقی و انقلابی، بیش از همه به زیان امپریالیسم آمریکا و عمال آن، که سعی در بازگرداندن اوضاع به شرایط پیشین دارند، تمام می شود.

اما اگر مسئولین و ارگان های جمهوری اسلامی ایران، فعالیت ها مخرب ضد انقلاب را با قاطعیت سرکوب نکنند و در مقابله با عناصر مخل آزادی، تنها به حرف بسنده کنند، همان طور که دو عضو شورای انقلاب نیز تصریح کرده اند، خرابکاری های ضد انقلاب نه تنها نیروهای مترقی و انقلابی را که درمعرض هجوم قرار گرفته اند، بلکه انقلاب ما را در کل خویش به مخاطره خواهد انداخت و دوران سیاه گذشته را باز خواهد گرداند.

ضد انقلاب در اجرای توطئه های شوم خویش، نه تنها از نارسایی های موجود در ارگان های انتظامی و دادگاه های انقلاب سود می جوید، نه تنها از عدم قاطعیت و عدم برخورد جدی مسئولان با اعمال خویش بهره می گیرد، بلکه همچنین ضد انقلاب بدان علت می تواند اقدامات خود را گسترش دهد و تشنج بیافریند که تمایلات انحصارطلبانه معینی در برخی ارگان های مسئول، نارضایی را در میان نیروهای انقلابی و مترقی دامن می زند و آن را گسترش می دهد.

تلاش برخی از نیروهای انحصارطلب در ممانعت از شرکت فعال تمامی مردم در تعیین سرنوشت خویش و حذف برخی نیروها و گروه های انقلابی و مترقی از صحنه سیاست کشور، این امکان را پدید می آورد که بر راستای آن، ضد انقلاب اعتراض و انتقاد بجای آن نیروها را بهانه تحریک و حادثه آفرینی سازد و آتش بیفروزد.

حوادث اخیر هشدار جدی به آن نیروها و تمایلاتی است که تصور می کنند به تنهایی حق دارند و یا قادر هستند مشکلات و مسایل عظیمی را که پیش روی جنبش انقلابی ماست، حل کنند و بر زمینه این تصور و تمایل نادرست، نارضایی برمی انگیزند، صحنه سیاست کشور را به گونه ای نادرست برای درگیری ها و کشمکش ها مساعد می سازند.

دشواری ها و وظایف عظیم پیش روی جنبش انقلابی ما را تنها با اتحاد کلیه نیروهای مترقی و انقلابی در درون یک جبهه متحد می توان حل کرد. اتحاد همه جانبه نیروهای ضد انقلاب را تنها از طریق استحکام بخشیدن به اتحاد نیروهای انقلابی می توان پاسخ داد، زیرا هیچ نیرویی به تنهایی، قادر به مقابله با خصم نیست. 

حوادث اخیر نشان می دهد که توطئه های ضد انقلاب تنها در صورتی روی موفقیت می بیند که صفوف نیروهای انقلابی از هم گسسته باشد.

 به ضرورت انقلاب پاسخ دهید! جبهه متحد خلق پاسخ به این ضرورت است!

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت