بازگشت

 

مردم ـ دوره هفتم، سال دوم، شماره 378، سه شنبه 4 آذر ماه 1359

          حزب توده ایران        

حمله به دفتر روزنامه "میزان" را محکوم کرد

 

چماقداران

بعدها زندانبان، شکنجه گر، ماموراعدام،

فرمانده، شهردار و نماینده مجلس شدند

 

 * حزب توده ایران با هرگونه نقض قوانین و در راس آن حمله و اشغال مخالف است و اینگونه شیوه ها را، که طراح اصلی آن امپریالیسم و ضدانقلاب است، به زیان انقلاب و جمهوری اسلامی می داند.

 

صبح روز سه شنبه گذشته(تاسوعا) گروهی به دفتر روزنامه «میزان» حمله کردند و ضمن شکستن وسایل آن، شعارهایی مبنی بر مخالفت با انتشار این روزنامه بر دیوارهای آن نوشتند. ساعتی بعد ماموران کمیته این گروه را از دفتر «میزان» اخراج و دو تن از آن ها را دستگیر کردند. عصر روز چهارشنبه گذشته (عاشورا) نیز، هنگام سخنرانی استاد محمدتقی شریعتی، گروهی چماق به دست به «کانون نشر حقایق» در مشهد حمله کردند و اثاثیه آنجا را درهم شکستند و چند نفر را مجروح کردند.

این حملات، که برای اولین بار انجام نگرفته و مسلما در صورت عدم مبارزه قاطعانه با آن، آخرین بار هم نخواهد بود، هشداردهنده و عبرت آموز است.

...

فراموش نکنیم که در تاریخ جهان و ایران، از این نمونه ها و این شیوه ها فراوان بوده و هست که امپریالیسم و ارتجاع، برای نیل به اهداف شوم خود، چه حادثه ها آفریده اند و چه شگردهای شیطانی زده اند.

 

قانون را اجرا کنید!

حزب توده ایران بار دیگر با صراحت تمام اعلام می کند که با هر گونه حمله، با هرگونه تشنج آفرینی و درگیری، با هرگونه نقض قوانین  کشور به شدت مخالف است، زیرا آن را ـ صرفنظر از سوءنیت و حسن نیت طراحان و اجراکنندگان ـ عملا بسود امپریالیسم آمریکا و ضدانقلاب پرورده آن می داند. بر اساس همین موضع اصولی است که ما، با این که با مشی سیاسی روزنامه «میزان» به هیچ ترتیب موافق نیستیم، اما با اشغال غیرقانونی آن هم مخالفیم و به همین ترتیب است در مورد حمله به «کانون نشر حقایق» مشهد، که بهیچوجه قابل توجیه نیست.

به نظر ما، همچنانکه مقامات مسئول بدرستی عمل کرده اند ـ چنانکه در مورد اشغال دفتر «جاما» هم انجام شده است ـ مسببان حملات باید دقیقا شناسایی شوند و به مجازات برسند و به افکار عمومی معرفی گردند.(این اشغال کنندگان بعدها رهبر جاما- دکترسامی- را با ضربات چاقو درمطبش کشتند و درگام های بعدی شهردار تهران شدند! احمدی نژاد)

به نظر ما اگر با قاطعیت و بدون تبعیض در چارچوب قانون اساسی از هرگونه حمله، تجاوز، اشغال، درگیری و تشنج جلوگیری شود، آن وقت در صورت بروز چنین حوادثی، ضدانقلاب به وضوح تمام شناخته خواهد شد و خلع سلاح خواهد گردید.

فرصت را غنیمت می شماریم و یادآور می شویم که دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران و دفتر نامه «مردم» در تهران و مراکز حزب و دفاتر نامه«مردم» در بسیاری از شهرستان ها بیش از چهار ماه پیش توسط عنصر غیرمسئول و افراد مشکوک اشغال شد و علیرغم اینکه این اعمال غیرقانونی و ضدانقلابی از جانب رییس جمهور، رییس مجلس، رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و امام جمعه تهران محکوم شده است، ولی با کمال تاسف خانه های ما همچنان در اختیار ما نیست. ما از همه مقامات مسئول می طلبیم که با اجرای دقیق و بدون تبعیض قوانین، خانه های حزب ما و دفاتر نامه «مردم»، در اسرع وقت در اختیار ما گذاشته شود.تردید نباید کرد که فقط رعایت دقیق و بدون تبعیض امنیت قضایی، قانونیت و آزادی برای همه وفاداران به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، به سود انقلاب و جمهوری اسلامی خواهد بود.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت