بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 26، چهارشنبه 23 خرداد ماه 1358

چرا یکدیگر را

در بحث آزاد و سالم تحمل نکنیم!

 

جلوی بحث آزاد را گرفتند

و صحنه گفتگو را

به شکنجه گاه ها

و حسینه اوین منتقل کردند

 

برخورد عقاید و آراء گوناگون، در جامعه ای مانند ایران، که نخستین مرحله انقلاب همه خلقی خود را با پیروزی کم نظیری پشت سر گذاشته و اینک در حال گذراندن دورانی است که آن را دوران گذار می نامیم، امری است بکلی طبیعی و قابل فهم. وحدت کلمه و وحدت عمل طبقات و اقشار گوناگون مردم، یکی از فاسد ترین و جبارترین دیکتاتورهای جهان را که دست حمایت مصرانه قدرت های امپریالیستی را نیز در پشت سر خود داشت، از پای در آورد. این وحدت نظر و وحدت عمل پس از سقوط سلطنت و استقرار جمهوری اسلامی، طبعا نمی توانست و نمی تواند در مراحل بعدی نیز وجود داشته باشد. بروز اختلاف سلیقه ها، اختلاف نظرها، اختلاف ایدئولوژی ها امری ناگزیر است.

 وقتی از طرف این و یا آن گروه ادعا می شود که موضع سیاسی و اجتماعی آن سالم ترین و ثمربخش ترین مواضع برای پیشبرد انقلاب، اگر خود به آنچه که می گوید باور دارد، اگر به تاثیر و نفوذ ایدئولوژی خود و برتری آن نسبت به دیگر اندیشه ها مؤمن است، در این صورت نمی بایست از مواجهه با نمایندگان عقاید و آراء دیگر باک داشته باشد. بحث و تبادل نظر سالم برای جستن بهترین راه تکامل و گذرانیدن مراحل مختلف انقلاب و رسانیدن آن به پیروزی نهایی، نه تنها زیان بخش نیست، بلکه در یک محیط آرام و سالم و منطقی از ضروریات پیشرفت است.

متاسفانه صاحبنظرانی هستند که می کوشند بحث را به جدل بکشانند، به جای استدلال منطقی، اتهام و توهین ودشنام تحویل طرف می دهند، به جای آرامش، تشنج ایجاد می کنند، می خواهند فکر و نظر خود را به زور ناسزا و توهین و اتهام و حتی گاه با قدرت جسمی از پیش ببرند. 

ما با این روش ناهنجار از بیخ و بن مخالفیم. نه تنها بدان دلیل که آن را راه درست برخورد عقاید آراء نمی دانیم و فکر می کنیم هیچ صاحب نظر و صاحب مکتبی از این راه جز به ترکستان به جایی راه نمی برد، بلکه به طور عمده بدان دلیل که با ایجاد یک محیط متشنج و آشفته، آن که از چنین وضعی به حد دلخواه خود سود می برد، ضد انقلاب است.

ضد انقلاب متشکل است، تجربه دیده است، تحت تعلیمات مستقیم سازمان جاسوسی سیا و بدست بازماندگان ساواک و طرفداران رنگارنگ شاه مخلوع عمل می کند. عناصر ضد انقلابی خود را در تمام جریان ها وارد می کند. آن ها از احساسات و شور جوانانی که تجربه سیاسی کافی ندارند، به حد اعلا استفاده می کنند و آن ها را به بیراهه می کشانند. آن ها تروریزم را رواج می دهند و در پناه سیاهی شب به افراد بی گناه حمله می کنند و آن ها را هدف قرار می دهند.

یکی از میدان های فعالیت ضد انقلاب هم همین تبدیل بحث و مناظره به جدل، دشنام، تهمت و افتراست تا محیط مسموم شود و امکان تفاهم و در نتیجه، اتحاد بین نیروهای انقلابی از بین برود.

لذا میدان دادن به چنین وضعی، در هر صورت و در هر حال که باشد، کمک به ضد انقلاب است.

ما فکر می کنیم که اگر صاحبان نظریات گوناگون صادقانه، بدون پیش داوری های نابجا، با حسن نیت با هم روبرو شوند، بحث ها را درمجرای سالم پیش ببرند و حتی برای همین بحث ها و اظهارنظرها جلساتی را سازمان دهند که هر کس در آنجا کالای خود را عرضه کند و انتخاب به خریدار، یعنی به حاضران و شنوندگان و عامه مردم، که ثابت کرده اند به حد کافی رشد سیاسی دارند واگذار گردد، خود قدمی در راه تشنج زدایی، در راه تفاهم و سرانجام اتحاد برداشته شده است.

دوستان! بگذارید محیط بحث و مناظره، محیطی سالم باشد. اجازه ندهید افراد مشکوک، یا عصبانی، یا ناشکیبا در این محیط ایجاد تشنج کنند. این معیاری است برای سنجش حسن نیت ها.

 

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت