بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 32  چهارشنبه 6 تیرماه 1358

تصریح اصول

سیاست خارجی

 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ضروری است

 

از جمله پیشنهادهایی که حزب توده ایران در تکمیل پیش نویس قانون اساسی مطرح ساخته است، پیشنهاد تصریح اصول سیاست خارجی کشور در قانون اساسی است. تصریح این اصول به دو دلیل ضروری است:

         اول به دلیل این که، انقلاب ایران برضد نظامی وابسته و رژیمی دست نشانده، برای تامین استقلال کشور انجام گرفته و پیروز گردیده و بنابراین اصولی که در عرصه سیاست خارجی می بایستی از این استقلال، به عنوان دستاورد انقلاب، پاسداری کند و تحکیم بخشد، می بایستی در قانون اساسی قید شود.

         دوم به دلیل این که، دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی با انواع رژیم ها و دولت ها با جهت گیری های مختلف، چه در سطح مناسبات دوجانبه و چه در سطح مسایل بین المللی، سر و کار خواهد داشت و بنابراین می بایستی در این عرصه بغرنج از فعالیت خود، متکی به مبانی و اصولی باشد با در پیچ و خم مناسبات سیاسی و دیپلماتیک، همواره بتواند به سوی هدف، که تامین و تحکیم استقلال سیاسی و اقتصادی کشور است، حرکت کند. 

         اگر مبانی و اصول سیاست خارجی در قانون اساسی تصریح نگردد، عملا زمینه برای این خظر وجود خواهد داشت که دولت ها و مسئولان سیاست خارجی کشور، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، اصول و شیوه هایی را در سیاست خارجی و مناسبات دیپلماتیک به کار برند که با تامین و تحکیم استقلال سیاسی و اقتصادی کشور، که هدف انقلاب است، سازگار نباشد.

         استقلال سیاسی و اقتصادی ایران دارای دشمنی است به نام امپریالیسم جهانی (مدت ها به سردمداری بریتانیا و در حال حاضر، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، به سردمداری ایالات متحده آمریکا)،انقلاب ضدامپریالیستی ما بر این دشمن شکست سختی در ایران وارد آورده، ولی اگر کسی تصور کند که امپریالیسم در ایران از پای درآمده، اگر کسی تصور کند که امپریالیسم برای بازپس گرفتن مواضع از دست رفته خود در کشور ما، به تلاش همه جانبه نپرداخته و نخواهد پرداخت، یعنی اگر کسی گمان کند که امپریالیسم تسلیم شده و یا سرشت سلطه طلب، تجاوزگر و غارتگر آن تغییر کرده (مثلا آمریکا دیگر به مناسباتی برپایه عدم مداخله در امور ایران تن در داده)، خطایی نابخشودنی و خطرناک مرتکب شده است.

         امپریالیسم دشمن، و یگانه دشمن استقلال کشور ما (و همه دیگر کشورها) بوده و هست، و تا باقی است، خواهد بود. پس پاسداری از استقلال کشور، فقط در مبارزه دایمی با امپریالیسم و همگام با دیگر نیروها و کشورهای ضدامپریالیستی امکان پذیر است. و از اینرو، مبانی و اصول سیاست خارجی ما، در حفظ استقلال کشور، می بایستی با همین مضمون و محتوی تدوین گردد.

         حزب توده ایران پیشنهاد می کند که اصول سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیرین تصریح گردد:

         «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدم تعهد، عدم شرکت در بلوک بندی های نظامی، بر اساس حفظ صلح و امنیت بین المللی، عدم تجاوز به خاک کشورهای دیگر، حسن همجواری با همسایگان، همزیستی مسالمت آمیز و تحکیم و تقویت همکاری های بین المللی و گسترش مناسبات دوستانه میان دولت ها برمبنای برابری کامل و منافع متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر قرار می گیرد. همبستگی و پشتیبانی از حقوق ملت ها و خلق هایی که علیه استعمار، نواستعمار، امپریالیسم، صهیونیسم و فاشیسم و تبعیض نژادی برخاسته اند، در زمره اصول مسلم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.»

         رعایت و اجرای مداوم این اصول از طرف دولت و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور ما را در برابر رسوخ و نفوذ استیلاگرانه امپریالیسم حفظ می کند، راه را بر ایجاد تیرگی روابط و خصومت بین ایران و کشورهای دیگر همسایه، که شیوه عمل امپریالیسم برای ایجاد نفاق و از این راه نفوذ اسارت بخش است، می بندد، کشور ما را در صف نیروهای هوادار صلح و امنیت بین المللی، جهت خنثی کردن کوشش های جنگ افروزانه نیروهای امپریایستی تجاوزگر قرار می دهد و بدینسان صلح و امنیت کشور ما را تامین می کند، برقراری مناسبات با دیگر کشورها برمبنای برابری کامل حقوق و نفع متقابل، در عین حفظ منافع و مصالح کشور، شایستگی و حیثیت ما را در میان کشورها و خلق های جهان با لا می برد و سرانجام پشتیبانی از مبارزه ضد امپریالیستی، ضد استعماری، ضد صهیونیستی و ضد تبعیض نژادی، یعنی اجرای وظیفه انسانی و شریف پشتیبانی از ستمدیدگان در برابر ستمگران، متقابلا کشور ما را از پشتیبانی نیروهای ضد امپریالیستی، نیروهای خواستار آزادی و استقلال و برابری ملل و کشورهای جهان برخوردار می کند.

         کشور ما، بدینسان خواهد توانست که همواره نیرومندتر و فعال تر در راه ساختمان ایرانی مستقل، آزاد و سربلند، و جهانی فارغ از ستم و برخوردار از صلح و دوستی خلق ها گام بردارد.

     نتایج حاصله از اجرای اصول پیشنهادی حزب توده ایران در مورد سیاست خارجی، که به آن ها اشاره شد، خود دلیل دیگری است بر ضرورت تصریح این اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت