بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 64  شنبه 21 مهر ماه 1358

یگانه راه حل مسئله کردستان

ما حاضر به همه نوع

 همکاری با

دولت موقت بازرگان

برای دادن خودمختاری

به کردهای ایران هستیم

 

 

در پیوند با حوادث اخیر کردستان، روزنامه ها اخباری درباره اقدامات دولت منتشر کردند. این اخبار، به طوری که از مجموع آن ها بر می آید، حاکی از آن بود که در جنب تدابیر نظامی، تدابیر سیاسی نیز در مرکز توجه دولت قرار گرفته است. از جمله گفته شده است که آگاهان امور دولتی ، گزینش « راه حل های نهایی سیاسی و نظامی » را موکول به بازگشت وزیر دفاع ملی از کردستان می دانند.

         از اینکه راه حل سیاسی نیز مورد توجه دولت قرار گرفته و آقای چمران نیز گفته است که «نباید راه حل سیاسی و عمرانی را فراموش کرد» و آقای داریوش فروهر در راه حل سیاسی مسئله کوشش های امید بخش سابق خود را ادامه داده است، صمیمانه خوشنودیم، زیرا در این اظهارات وزیر دفاع، عنصر درک منافع واقعی ایران به تدریج جای خود را باز می کند و آقای وزیر مشاور، پیگیری خود را در یک امر عمیقا انسانی و درست نشان داده است.

         ولی آن اخباری که در مورد تدارک لشکرکشی های جدید و حتی آوردن «عشایر داوطلب» از دیگر استان ها برای «سرکوب کردستان» انتشار یافته است، مایه نگرانی عمیق ماست، زیرا که این راه، با جستجوی راه حل سیاسی و عادلانه مسئله عمیقا متناقض است و علاوه بر این احتمالا عواقب وخیم تری را بدنبال خواهد آورد، که از جهتی بزرگ ترین و از جهتی کوچک ترین آن ها ریختن خون برادری به دست برادر، ایجاد خصومت میان خلق ها و پیروان عقیده هاست، که چون سم قاتل، برای جامعه ما و انقلاب ما کشنده است.

         ما برای بار هزارم خطاب به زمامداران جمهوری اسلامی ایران  تکرار می کنیم، شما طبق اصول انسانیت و موازین جمهوری اسلامی، ستم ملی را از گردن خلق کرد بردارید، اصل خودمختاری یا خودگردانی را رسما اعلام و عملا اجرا کنید، که این برای نجات کردستان از توطئه امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع، چنان اثر پر برکتی به بار خواهد آورد که نیرومندترین ارتش ها و قوی ترین سلاح های جهان از ایجاد چنین اثری عاجز مطلقند. 

         این راه، راه تامین عدالت، تحکیم برادری و تقویت دوستی میان خلق های ایران و بالا بردن کیفیت تمامیت ارضی و استقلال ملی و وحدت کشور ایران به سطح به کلی جدید و عالی است.

         ما از تکرار پیشنهاد حزب توده ایران، که یگانه راه حل مسئله کردستان است، خسته نمی شویم و عمیقا امیدواریم که رهبران جمهوری اسلامی ایران به این پیشنهاد عمیقا انقلابی، انسانی و میهن پرستانه توجه کنند.

 

حزب توده ایران راه حل مسالمت آمیز و مبتنی بر رفع ستم ملی از خلق کرد را یگانه راه حل مسئله کردستان می داند و آماده است در این راه با تمام نیرو و امکانات خود به دولت موقت جمهوری اسلامی ایران صادقانه یاری کند.

 

 مقاله در فرمات PDF :

بازگشت