بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 139  پنجشنبه 20 دی ماه 1358

اعلامیه حزب دمکرات کردستان ایران:

 

ماجراجوئی ها در کردستان

اینگونه به ارتجاع

در جمهوری اسلامی کمک کرد!

 

از جانب دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران، در تاریخ 18/10/58، اعلامیه ای صادر شده است که در زیر به اطلاع خوانندگان گرامی می رسد.

         به نظر ما در این اعلامیه نکات مثبت فراوانی وجود دارد که در جهت دفاع از حقوق و منافع خلق کرد و به سود انقلاب ایران است. این مایه خوشوقتی همه نیروهای انقلابی راستین در سراسر میهن ماست. به ویژه حزب توده ایران، که با اصولیت و پیگیری از حقوق ملی خلق کرد و از حل مسالمت آمیز این مسئله در چارچوب منافع عمومی انقلاب ایران دفاع کرده خوشحال است که حزب دموکرات کردستان ایران، با صدور این اعلامیه، گام مهمی در این راه برداشته است.

         همانطور که بارها متذکر شده ایم، به نظر ما، با توجه به حساسیت اوضاع کشور و توطئه های گوناگون ضدانقلاب، حزب دمکرات کردستان ایران می باید با قاطعیت بیشتر و هر چه سریع تر، حساب خود را از بازماندگان رژیم پهلوی (پالیزبان هاو غیره)، از عمال دولت بعثی عراق، از تمام خرابکاران، ماجراجویان و حادثه آقرینان جدا سازد،. صف انقلاب و ضدانقلاب را در کردستان به طور قطع و با روشنی کامل مشخص کند و با پیگیری در خط ضد امپریالیستی و خلقی انقلاب ایران گام بردارد. زیرا فقط در این صورت است که می توان هم حقوق ملی خلق کرد را تامین کرد و هم انقلاب ضد امپریالیستی و خلقی تمام خلق های ایران را به ثمر رساند.

 

اعلامیه حزب دمکرات کردستان ایران

حوادث 17 دی ماه درباره شهر مهاباد

و هیات نمایندگی خلق کرد

هم میهنان گرامی، خلق مبارز کرد،

مردم شریف مهاباد!

حوادث دیروز دروازه شهر مهاباد موجب تاسف وتاثر عمیق کلیه انسان های آگاه و مسئول شده و نگرانی های زیادی برای عموم فراهم آورده است. لذا ضروری می دانیم در این مورد و به طور کلی در رابطه با تشکیل هیئت نمایندگی خلق کرد اطلاعاتی در اختیار مردم کردستان و سراسر ایران قرار دهیم.

         مردم مهاباد به خوبی واقف اند که از هنگام اعلام آتش بس و خاتمه درگیری های کردستان تاکنون، بارها واحدهایی از ارتش با اطلاع و موافقت پیشمرگان حزب دمکرات کردستان به مهاباد وارد و یا از شهر خارج شده اند، بدون این که کوچکترین حادثه ناگواری روی داده باشد. این را هم مردم مبارز مهاباد به خوبی می دانند که در این مدت شهر مهاباد آرام ترین و بی حادثه ترین شهرهای کردستان بوده است. دیروز هم طبق معمول ستونی که به منظور تعویض پرسنل ژاندارمری مهاباد عازم این شهر بوده است، به شورای نظامی حزب اطلاع داده و کسب موافقت کرده است، توضیح این که این موافقت کتبی بوده و این ستون از چند کیلومتری مهاباد تا دروازه شهر به وسیله عده ای از پیشمرگان حزب اسکورت شده است. متاسفانه وقتی که ستون مزبور به دروازه شهر رسید، افراد مسلح کومله و در اوایل امر افرادی از چریک های فدایی از ورود آن ها به شهر جلوگیری نمودند. تلاش پیگیرو تلفن های مکرر به منزل جناب شیخ عزالدین حسینی و مراجعات دوستان ما به دفتر ماموستا (عمو استاد ـ لقبی که به شیخ عزالدین حسینی داده شده ـ مردم ) و افراد کومله درباره حل مشکل به جایی نرسید و آخرالامر به تحریک و تشویق کومله عده ای از دانش آموزان نیز وارد صحنه شدند که در نتیجه آنچه نباید بشود شد.   

         این عمل همچنان که با حضورنمایندگان کومله در منزل ماموستا از طرف نمایندگان حزب ما عنوان شد، دقیقا علیه حزب دموکرات کردستان بود، که با ورود این ستون موافقت کرده بود. حوادث دیروز منجر به سرقت مقداری از سلاح های این ستون گردید و متاسفانه در بازگشت ستون به سوی ارومیه، در یک تصادف اتومبیل، چند نفر از سربازان کشته و یا مجروح شدند، که بدون تردید این عمل موجب بدنامی و لکه دار شدن حیثیت و اعتبار مردم کردستان خواهد شد. ما در حالی که این حقایق را به معرض افکار عمومی می گذاریم، قضاوت را به خود مردم می سپاریم. مردم باید تشخیص دهند که آیا سیاست حزب ما یک سیاست اصولی یا به قول افراد کومله سازشکارانه، و آیا این گونه اعمال، اخلاگری و آشوب طلبی است، یا یک عمل انقلابی؟ و اما در مورد هیئت نمایندگی خلق کرد، ما همچنانکه بارها گفته ایم، حزب دمکرات کردستان را رهبر مبارزات خلق کرد در کردستان ایران می دانیم و این را مردم کردستان با پیروی از شعارهای حزب و متشکل شدن در صفوف آن تایید نموده اند. ولی با توجه با این واقعیت که جناب شیخ عزالدین حسینی همواره مورد احترام ما بوده اند، همواره سیاست ما بر این اصول استوار بوده است که در مسایل مربوط به سرنوشت کردستان با ایشان تبادل نظر و همکاری به عمل بیاوریم. این واقعیت را هم در مد نظر داشته ایم که سازمان کومله و تا حدودی سازمان چریک های فدایی خلق ـ شاخه کردستان، در جنبش مقاومت خلق کرد سهیم بوده و متناسب با سیاست و امکانات خود نقشی ایفا کرده اند. به همین جهت وقتی که دولت اعلام کرد که می خواهد مسئله کردستان را از راه مذاکره حل و فصل نماید، ما ضمن استقبال از این تغییر روش دولت، به ماموستا پیشنهاد کردیم که مشترکا با هیئت ویژه دولت به مذاکره بنشینیم، با دو گروه فوق الذکر نیز مشورت و تبادل نظر نماییم. ولی جناب شیخ عزالدین با اصرار از ما خواستند که این دو گروه با حقوق متساوی در هیئت نمایندگی جنبش کردستان شرکت داشته باشند. بالاخره بعد از نشست ها و بحث های طولانی، هیئت نمایندگی خلق کرد، به گونه ای که مردم کردستان اطلاع دارند، تشکیل شد. متاسفانه دوستان کومله طی این مدت همواره در جهت کسب دستاوردهای گروهی و به قول خودشان « افشاگری » عمل کرده اند.

         نگاهی گذرا به اعلامیه های کومله طی این دو ماه به خوبی نشان می دهد که رهبران کومله همیشه سعی بر این داشته اند که به تشنجات در منطقه دامن بزنند و حساسیت های بی مورد ایجاد کنند.

         آنچه بیشتر جای تاسف است این است که ماموستا شیخ عزالدین نیز همواره از سیاست و برداشت های کومله سرسختانه دفاع نموده است و حتی اعمال آشوب طلبانه افرادی بی مسئولیت نیز مورد تایید ماموستا و کومله بوده است.

         اکنون بیش از دو هفته است که توافق نامه ای در این مورد که هیئت نمایندگی خلق کرد تنها نماینده مردم کردستان باشد و از ذکر نام گروه ها و سازمان ها در رابطه با این هیئت خودداری گردد، از جانب حزب ما و ماموستا و چریک های فدایی امضا شده است. ولی دوستان کومله مثل این که دستاوردهای گروهی را بر منافع ملی خلق کرد ترجیح می دهند، چرا که تاکنون حاضر به امضا این موافقت نامه نشده اند و در این رابطه ماموستا نیز «بیطرفی کامل» را اختیار کرده و مهر سکوت بر لب زده است.

         ما در اینجا اعلام می کنیم که وحدت صفوف هیئت نمایندگی خلق کرد، به عنوان یکی از دستاوردهای مبارزات مردم کردستان، به علت کارشکنی ها و بی مسئولیتی های کومله در معرض خطر جدی قرار گرفته است و اگر کارها بدین منوال پیش برود، چه بسا عناصر آشوب طلب و بی مسئولیت از جانب دولت و در میان گروه های مسلح کردستان موفق گردند جنگ خانمان سوز دیگری را بر مردم کردستان تحمیل نمایند.

         ما یکبار دیگر به صراحت اعلام می داریم که طرفدار سرسخت حل مسئله کردستان از راه مسالمت آمیز هستیم و هر گونه کارشکنی و حادثه آفرینی در این مورد را، از جانب هر کس که باشد، در جهت عکس منافع خلق کرد تلقی می کنیم. 

         طبیعی است که مردم کردستان به خوبی واقف اند که در موقع لازم، یعنی وقتی که مردم کردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتند، حزب ما با چه قاطعیتی به مقابله پرداخت و چگونه جنگ افروزان را سر جای خود نشاند و چنانکه بار دیگر دشمنان انقلاب ایران جنگ را به خلق ما تحمیل نمایند، از هم اکنون مردم کردستان باید مطمئن باشند که حزب ما قاطعانه تر از گذشته هز موجودیت خلق کرد و هدف های دیرینه اش دفاع خواهد کرد. ولی در عین حال تمام سعی ما بر این است محیط مساعدی که با پیام 26 آبان ماه امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، برای حل صلح آمیز مشکل کردستان به وجود آمده است، همچنان سالم بماند و کاری انجام نگیرد که یکبار دیگر آتش جنگ برادر کشی در کردستان شعله ور گردد.

         ما از مردم شرافتمند کردستان انتظار داریم که هم کومله و هم جناب شیخ عزالدین حسینی را در مقابل مسئولیت هایشان قرار دهند و از ایشان بخواهند که صریحا هرگونه کارشکنی و ایجاد برخورد و اغتشاش را محکوم نمایند. امیدواریم به ویژه جناب شیخ عزالدین حسینی به مسئولیت خود که در این لحظات حساس در مقابل خلق دارند، توجه کافی داشته باشند و از نفوذ خود برای تحکیم پایه های وحدت صفوف مردم کردستان و ادامه کار و حفظ موجودیت هیئت نمایندگی خلق کرد استفاده نمایند.

 

                                                        دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران

                                                                                     18/10/1358

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت