راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

مصاحبه با یک وکیل دگراندیش اسرائیلی

موشک های حزب الله

جنبش ضد جنگ اسرائیل را

حامی دولت جنگ طلب کرده

ترجمه آبتین سرمدی

 

"یوسفی شوارتس" وکیل اسرائیلی در حیفا و دارای اندیشه های مترقی است. او در مصاحبه ای که روزنامه چپ گرای "یونگه ولت" چاپ آلمان با وی انجام داده و در تاریخ اول آگوست منتشر کرده نقطه نظراتی را مطرح کرده که اطلاع از آنها برای آگاهی از جوانب مختلف جنگ لبنان مفید است. خلاصه این مصاحبه را می خوانید:

 

س- امیل پرز در نوامبر 2005 بعنوان عضوی از سندیکا با مطرح کردن مطالبات اجتماعی به مقام دبیراول حزب کارگر رسید. امروز او بعنوان وزیر دفاع با لبنان در حال جنگ است. آیا این چرخش باعث تعجب نیست؟

ج- خیر. انتخاب او برای آرام کردن نارضایتی های طبقه کارگر بود و انتصاب او بعنوان وزیر دفاع دلیلی بود برای طرح یک جنگ جدید. برای این جنگ به فردی مانند پرز نیاز بود که بتواند هم حزب را متحد کند و هم مردم را کنترل. در حال حاضرانتقادات زیادی از طرف مردم صورت می گیرد. اسرائیل نمی تواند پیروز از این جنگ بیرون بیاید.

 

س. آیا اسرائیل در محاسبات خود دچار اشتباه شده است؟

ج- این جنگ در آخرین تحلیل یک جنگ طبقاتی است و نه جنگی بین حزب الله و اسرائیل.

توده مردم چه شیعه و چه سنی در لبنان و در کشورهای عربی از حزب الله حمایت می کنند اما حزب الله یک سازمان ارتجاعی است، در حالی که از استقلال کشور دفاع می کند.

اسرائیل برای چنین جنگی آمادگی لازم را ندارد. اسرائیل از سال 1967 برای غرب ژندارم منطقه است و به همین خاطر هم پول های زیادی از آنها دریافت می کند. طبقه حاکمه اسرائیل بسیار خودبین است و تصور می کند که اجازه هر کاری را دارد. رهبر حزب الله "حسن نصرالله" با این دکترین دقیقا آشناست و می خواهد در جهتی که خود می خواهد اوضاع را هدایت کند. اسرائیل هم در همین مسیر گام گذاشته است، زیرا تصور می کرد می تواند حزب الله را بسیار سریع شکست دهد.

 

س. اما مردم اسرائیل از این جنگ حمایت می کنند.

ج. این درست است. اکثریت مردم از جنگ حمایت می کنند، زیرا نگران وضع زندگی خودشان هستند. از این جهت بمب های حزب الله نقش مرتجعانه ای دارد. با وجود این، اسرائیل برای چنین جنگی آمادگی ندارد.

س. وضعیت در هفته های آینده چگونه خواهد بود؟

ج. حدس آن دشوار است ولی به نظر می رسد که وضعیت می تواند از کنترل خارج شود.

حتی وضع می تواند طوری شود که مصر بخاطر نارضایتی مردمش که سیاست داخلی اش آن را موجب شده برای انحراف افکار عمومی به اسرائیل اعلام جنگ بدهد. هم اکنون مبارک زلزله ای را زیر پایش احساس می کند. غرب هم هیچ نقشه ای برای صلح ندارد.

بعید نیست که امریکا بخاطر جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در منطقه، یک آتش بس موقت را به اسرائیل تحمیل کند. حتی در اسرائیل هم ناآرامی های اجتماعی در حال اوج گرفتن هستند.

 

س. نشانه ها کدام اند؟

ج. زمانی که حکومت دستور داد که کارگران شمال کشور به سر کار خود باز گردند با نارضایتی مردم روبرو شد. بعضی از کارگران در جریان شلیک موشکی حزب الله کشته شده اند و شرکت های خصوصی زیادی هم کارگران روز مزد خود را اخراج کرده است.

دولت اسرائیل نگران وضع مردم فقیر خود نیست. حتی پناهنگاه های حفاظت هوائی حیفا نه برای مردم گشوده شد و نه حتی در آنها ذخیره آب و مواد غذائی موجود بود. راه های روستائی واقع در مناطق مرزی نیز بکلی بسته اند. از اینکه کاسبکاران از مردم آواره جنوب سودهای کلانی به جیب زده اند خشم مردم دامن زده شده است. این خشم به مسیری هدایت خواهد شد. در22 ژوئن 5 هزار از نیروهای چپ همراه با عرب ها و یهودی ها بخاطر صلح تظاهرات کردند. در این تظاهرات پلاکارهائی با شعارهای "ما حاضر نیستیم بخاطر صهیونیسم کشته شویم" به چشم می خورد. این در شرایط کنونی اسرائیل آغاز مهمی است.

 

س. راه خروج از بحران کنونی کدام است؟

ج. اسرائیل دیر یا زود تغییر موضع خواهد داد. تاریخ نشان داده هنگامی که دولت ها نتوانند در جنگ پیروز شوند و قربانیان زیادی را به خلق تحمیل کنند، مسائل اجتماعی در دستور روز قرار خواهند گرفت. اکنون خلق عرب به چشم قهرمان به حزب الله می نگرد اما مردم در منطقه تجارت بدی از حکومت های مرتجع دارند. حتی روی کار آمد حکومتی از نیروهای حزب الله در لبنان هم قادر نخواهد بود انتظارات اجتماعی را برآورده سازد. امروز حزب الله دشمن امریکاست و فردا با او وارد معامله خواهد شد. بنابراین لازم است که همه خلق های خاورمیانه برای سرنگونی دولت های مرتجع حاکم بهم بپیوندند و برای ایجاد یک جامعه سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه کنند.

 

 

    

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت