راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

ديدارهای سرخ

در وين سر سبز

ستاره عسگری

 

همزمان با نشست اتحاديه اروپا با رهبران آمريكای لاتين در وين ، نشست آلترناتيوی از سوی سازمان های مدني، NGO ها و سازماني های اجتماعي برای همبستگي با جنبش های اجتماعي در آمريكای لاتين برگزار شد. عنوان اين نشست "انلازادو آلترناتيو" است كه مخفف عبارت "تحكيم آلترناتيو زاده شده در آمريكای لاتين با آلترناتيوهای اروپايي " است. شركت كنندگان در اين نشست خواهان تجديد نظر در مناسبات بين‌المللي برای گسترش همكاری متقابلا سودمند و پايان دادن به منطق نئوليبراليسم سودجويي شدند. هوگو چاوز رييس جمهور ونزوئلا و اوو مورالس رييس جمهور بوليوی پس از شركت در مراسم رسمي سران در جلسه نشست الترناتيو شركت كردند و در يك سخنراني همبستگي خود را با آنان اعلام داشتند. شرکت آنها در اين نشست، در خبری که در ادامه مي خوانيد با مضمون عذرخواهي چاوز از حضور در يک ديدار تشريفاتي - دولتي و رفتن به اين اجلاس منعکس است:

 

چهارمين کنفرانس سران اتحاديه اروپا و آمريکای لاتين و دريای کارائيب در شهر وين پايتخت اتريش برگزار شد.

 در اين گردهمائي 1500تن از 60 کشور دو قاره اروپا و آمريکای لاتين شرکت داشتند. وزرای امورخارجه و روسای جمهور کشورهای شرکت کننده به همراه صدها نفر از متخصصين و مديران مختلف، در اين گردهمائي حضور يافتند.

ولفگانگ شوسل نخست وزير اتريش و رئيس کنوني اتحاديه اروپا مهماندار شرکت کنندگان در اين گرد همائي بود. گردهمآئي بعدی در سال 2008 در شهر ليما پايتخت پرو خواهد بود.

اين کنفرانس در عمل بعنوان آلترناتيو «ايجاد منطقه آزاد تجاری آمريکای جنوبي» ايجاد شده است.

در قرارداد منطقه آزاد تجاری آمريکای جنوبي کشورهای امریکا، پرو، کلمبيا، اکوادور، بوليوی، مکزيک، و ونزوئلا شرکت داشتند که پس از تجارب تلخ حاصله از قرار داد ، ونزئلا، بوليوی و مکزيک از آن خارج شدند. چاوز در کنفرانس وين ياد آوری کرد که به عقيده او، پس از خروج سه کشور نامبرده  قرار داد «منطقه آزاد تجاری آمريکای جنوبي»عملا مرده است.

قطعنامه حاصل از سه روز مذاکره گردهمائي وين علاوه بر موارد کلي همکاری های سياسي، اجتماعي، اقتصادی و علمي و فرهنگي تاکيد بر تکنيک ارتباط دور، مديريت، اقتصاد کشاورزی، توريسم، تضمين حقوق سرمايه گذاری خارجي، موضوع انرژی در دو قاره، مبارزه با تروريسم، آزادی های سياسي و حقوق مدني، محيط زيست و تاکيد بر اجرای کامل قرارداد کيوتو(ژاپن) استوار شد.

بنا به گزارش سخنگوی حزب کمونيست اتريش هوگو چاوز غروب روز جمعه با اعلام  پوزش از عدم شرکت در برنامه  صرف شام که از طرف مقامات اتريش بر نامه ريزی شده بود، با دو تن از مسئولين فراکسيون چپ اروپا (اروين لارنس و فرا نسيس ورتس) ديدار کرد، جلسه مذکور با حضور 350 نفر از اعضای حزب کمونيست اتريش و تعداد ديگری از نيرو های چپ تشکيل گرديد. در اين جلسه چاوز از «منطقه آزاد تجاری آمريکا جنوبي»  منعقده مابين کشورهای کلمبيا، پرو، اکوادور انتقاد کرد و گفت: مکزيک در بخش کشاورزی زيان های قابل توجهي را متحمل شده است و اکوادور نيز عملا شاهد عدم اجرای مفاد قرارداد از طرف آمريکا است. اميد است که آنها با عقب نشيني از قرارداد خود با آمريکا به «موافقتنامه تجاری خلق» بپيوندند.

چاوز گفت که اکنون شانس بزرگي برای آمريکای لاتين فراهم شده است. پس از 300 سال استعمار و 200سال حضور سرمايه امپرياليستي، اکنون اراده ملت های منطقه بر استقلال و برابری استوار گشته است، همانگونه که روزا لوکزامبورگ گفت ما نيز مي گوئيم : سوسياليسم يا بربريت؟

حضور رهبران جديد و چپ کشورهای امريکای لاتين در وين و ديدارهای نوبتي آنها با حزب کمونيست کشور ميزبان، موقعيتي شد تا مطبوعات اتريش پيرامون آنچه واقعا در امريکا لاتين مي گذرد و نه آنچه مطبوعات وابسته به جناح های سرمايه داری حاکم در اروپا مي نويسند و يا از تلويزيون ها پخش مي شود بنويسند. گرچه کوتاه و سانسور شده، اما بهرحال مگر سانسور حضور رهبر جديد بوليوی در کنفرانس وين امکان پذير بود؟ همانگونه که سانسور حضور چاوز و نخست وزير جديد شيلي ممکن نبود.

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                      بازگشت