راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

قرارداد سه جانبه تجاری

ميان کوبا، ونزوئلا و بوليوی

پيوندهای انقلابي

امريکای لاتين را متحد مي کند

هفته نامه اشپيگل-  ترجمه ستاره عسگری

 

رهبران کوبا، ونزوئلا و بوليوی بمنظور مقابله با تلاش های آمريکا جهت ايجاد يک منطقه تجارتي از دماغه اميد در افريقا تا آلاسکا، يک توافقنامه مهم تجاری  مابين کشورهای منطقه آمريکاي لاتين وآمريکاي مرکزي امضاء کردند.

اجلاس بررسي نهائي وامضاء توافقنامه مذکور با شرکت فيدل کاسترو، هوگو چاوز و اوامورالس رهبرن کوبا، ونزوئلا و بوليوی و همچنين با حضور دانيل اورتگا رهبر ساندنيست های نيکارا گوئه درهاوانا پايتخت کوبا برگزار شد.

درتوافقنامه امضاء شده که «موافقتنامه تجاري خلق» نامگذاری شده است، پيش بيني شده است تا در دراز مدت کليه مقررات گمرکي مابين سه کشور ياد شده و کشور هاي ديگري که احتمالا در آينده به امضاء کنندگان توافقنامه مذکور اضافه مي شوند، برچيده شود.

 در اولين اقدام کوبا و ونزوئلا با خذف مقررات گمرکي متقابل از بوليوي زويا (يکي از مشتقات حبوبات که بومي بوليوي است) را وارد خواهند کرد و در مقابل بوليوي از کوبا شکر وارد کرده و در عين حال  از خدمات صد ها کادر آموزشي ، پرورشي و پزشکي کوبا بهره خواهد گرفت.  مورالس رئيس جمهور جديد بوليوي بعنوان سر آغاز وعده هائي که درانتخابات اخير بوليوي داد و بموجب آن به پيروزي دست يافت مبارزه گسترده با بيسوادي را در اين کشور آغاز کرد.

چاوز نيز در سخنراني خود در اجلاس مذکور گفت: کشور کلمبيا تاکنون تحت فشار آمريکا مجبور شده بود محصول زويا ي مورد نياز خود را از ايالات متحده  وارد کند، اما اکنون اين امکان براي کلمبيا فراهم شده است تا اين محصول و ديگر محصولات مورد نياز خود را از بوليوي و با قيمت ارزان تري وارد کند. اگر کلمبيا و پرو توافقنامه خود با آمريکا را لغو کنند، مي توانند به «توافقنامه تجاري خلق» بپيوندند.

در اين اجلاس مورالس در حالي که پرچم سه کشور را در دست داشت گفت: اين توافقنامه تجاري حاصل زحمات و کوشش هاي کوبا و ونزوئلا در طول يک سال گذشته است و کمک مي کند تا مناسبات تجاري  نه فقط اين سه کشور بلکه مناسبات تجاري ديگر کشورهاي همسايه نيز گسترش يافته و به امر اشتغال در منطقه کمک کند.

مورالس افزود: اين گرد همائي با حضور سه نسل از افراد انقلابي تشکيل شده است، افرادي که نماينده سه انقلاب مي باشند، انقلاب هائي که بايد آنها را گسترش داد.

فيدل کاسترو رهبر کوبا نيز امضاء اين قرارداد را يک گام مثبت و مهم در مناسبات مابين کشورهاي منطقه ارزيابي کرد و گفت که توافقنامه منعقده داراي ابعاد اقتصادي واجتماعي مهمي است.

دانيل اورتگا کانديداي انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبردر نيکارا گوئه است. هوگوچاوز رئيس جمهور ونزوئلا اعلام داشته که در انتخابات رياست جمهوري نيگاراگوئه ازاورتگا رهبر ساندينيست هاي نيگاراگوئه پشتيباني مي کند و در صورت پيروزي او در انتخابات مذکور نفت ونزوئلا را با قيمتي کاملا ارزان به نيکارا گوئه صادر خواهد کرد.

 

گزارش "نويس دويچلند"

 

"نويس دويچلند" روزنامه چپ گرای آلمان نيز بخشي از سخنراني "مورالس" را در اجلاس کوبا منتشر کرد. به نوشته نويس دويچلند مورالس در سخنراني خود گفت: اين قرار داد گامي جسورانه است برای تغيير سيستم نئوليرالي که تا به حال در قاره امريکا لاتين فرمانروا بوده است.

اين روزنامه در تفسير خود اضافه کرد: اهميت سياسي اين قرار داد مهم تر از جنبه های اقتصادی و اجتماعي آنست، زيرا اين نوع قراردادها مي توانند قرار داد تجارت آزاد بين امريکا و کلمبيا، پرو و اکوادو را تحت الشعاع قراردهند. همچنين نگراني محافل راستگرا، خصوصا در امريکا آنست که انتخابات آينده در پرو، مکزيک، اکوادور و نيکاراگوئه به سود نيروهای چپ گرا تمام شود و کنترل امريکا لاتين از دست امريکا خارج شود.

 

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                      بازگشت