راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

راست های آلمان

نان ماجراجوئی های

احمدی نژاد را می خورند

عسگرداوودی

 

ماجراجوئی های اتمی جمهوری اسلامی، سیاست های بی حساب کتاب و کیلوئی به همراهی رجز خوانی های سیاسی بی سرانجام افرادی چون حسن عباسی و بعضی از سرداران تازه به سرمایه ودوران رسیده در سپاه و سخنرانی های بی پایه و اساس و ارزان قیمت محمود احمدی نژاد دررابطه بامسائل بین المللی همچون تحلیل های آب نکشیده او در رابطه با پدیده هولوکاست، تحت حمایت های بی شائبه، به غایت غلط واشتباه ولی فقیه، زمینه سوء استفاده و عوام فریبی عناصر راست فعال در اتحادیه اروپا را جهت تحقق اهداف نظامی گرانه خود فراهم آورده است.
بدنبال ادعا های اخیر مسئولین دولتی جمهوری اسلامی در دستیابی به امکاناتی که زمینه غنی سازی اورانیوم را از طرف جمهوری اسلامی تسهیل می کند، چند تن ازکارشناسان احزاب راستگرای آلمان همچون حزب «سوسیال مسیحی» آلمان خطر تهاجم موشکی جمهوری اسلامی به اروپا را مطرح کرده و خواستار آن شده اند که اروپا نه فقط نباید با استقرار سیستم سپرموشکی آمریکا در کشورهای لهستان و جمهوری چک مخالفت کند، بلکه لازم است تا دراولین فرصت از آمریکا خواسته شود تا با استقرار نیروهای نظامی و سیستم سپرموشکی خود در تمامی کشورهای اروپائی ازمردم اروپا در مقابل حملات موشکی جمهوری اسلامی دفاع کند.
در این رابطه مجله اشپیگل به مصاحبه کارشناس امور خارجه حزب سوسیال مسیحی آلمان« ادوارد لینتنر» با روزنامه آلمانی « بیلد»اشاره می کند. حزب سوسیال مسیحی آلمان دراصطلاح سیاسی آلمان «حزب خواهر» حزب راستگرای« دموکرات مسیحی »آلمان نامیده می شود. حزب «سوسیال مسیحی» آلمان عملا شعبه حزب« دموکرات مسیحی» آلمان در ایالت بایرن می باشد. حزب« سوسیال مسیحی» حتی نسبت به همفکران خود در حزب« دموکرات مسیحی»، دارای مواضع راست تری می باشد. آنجلا مرکل از حزب «دموکرات مسیحی» اکنون صدراعظم آلمان بوده و با همفکران خود دولت این کشور را در تشکیل داده است.
«ادوارد لینتنر» کارشناس امور خارجه حزب سوسیال مسیحی چهارشنبه گذشته در مصاحبه خود با روزنامه «بیلد» از جمله گفته است که لازم است، نمایندگان پارلمان آلمان به موضوع بحث ها و مخالفت های خود در رابطه با استقرار سیستم سپر موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک را پایان دهند.
اشپیگل همچنین می نویسد:«ادوارد لینتنر» دراین مصاحبه گفته است:«سپر دفاع موشکی آمریکا باید تمامی اروپا را در دفاع از حملات موشکی جمهوری اسلامی پوشش دهد. در این رابطه لازم است ما در جمهوری فدرال آلمان نیزدرجهت استقرارموشک های باز دارنده اقدام کنیم.»
در همین رابطه یکی دیگر ازسیاستمداران راستگرای آلمان« روبرشت پولئنس» از حزب« دموکرات مسیحی » که نمایندگی هیئت وزارت خارجه آلمان در پارلمان این کشور را نیز بر عهده دارد، به روزنامه «بیلد»» گفته است که با توجه به ادامه فعالیت های اتمی و نیزگسترش مداوم سیستم موشکی جمهوری اسلامی زمینه این سوال فراهم است که آیا ضروری نیست تا اقدامات دفاعی جدیدی از طرف آلمان و دیگر کشور های اتحادیه اروپا درهمکاری با «ناتو» انجام شود؟
اشپیگل می نویسد: نماینده هیئت وزارت خارجه آلمان در پارلمان این کشورهمچنین در مصاحبه خود گفته است: ما باید با همکاری همدیگر یک چتر دفاعی در اروپا ایجاد کنیم.»
اشپپیگل در ادامه می نویسد: نظریات مشابهی را نیز« اکارن فون کلادن» یکی دیگر از مسئولین پارلمانی آلمان در مصاحبه خود با رادیو«ار. ب. ب»آلمان عنوان کرده است. او تاکید دارد که ضروری است تا آلمان سیستم دفاعی خویش را تقویت کرده و این موضوع را در سرلوحه اقدامات امنتیتی خود قرار دهد. او همچنین گفته است:« جهت تقویت سیستم دفاعی آلمان لازم است تا درچار چوب«ناتو» اما در اقدامات و همکاری های به مراتب گسترده تری آلمان رهبری استقرار سیستم سپر موشکی را در اروپا برعهده بگیرد.» اشپیگل می نویسد او در مصاحبه خود با رادیوی مذکور تاکید کرده است که حدس می زند، جمهوری اسلامی دارای بمب اتمی است و حتی آماده است تا از سلاح های استراتزیکی خود جهت تهدید و زیر فشار قرار دادن آلمان و اروپا استفاده کند. اشپیگل در ادامه مطلب خود با درج جمله: جمهوری اسلامی خود را قدرت اتمی می داند، تاکید می کند که نماینده هیئت پارلمانی وزارت خارجه آلمان« کارل تئو دور تسو گوتنبرگ» از حزب راست گرای «سوسیال مسیحی »آلمان تاکید می کند که با توجه به منفی بودن نتیجه مذاکرات مربوط به اقدامات اتمی جمهوری اسلامی، اگر همچنان این کشوراقدامات خود را با سازمان ملل و آمریکا هماهنگ نکند، طبیعی است که باید منتظر تحریم های مختلف جدیدی باشد.
در رابطه با مواضع جدید اتخاذ شده از طرف نمایندگان احزاب راست در صحنه سیاسی جمهوری فدرال آلمان، نمایندگان احزاب سیاسی چپ آلمان عکس العمل های منفی خود را عنوان کرده و خطر سوءاستفاده ازماجراجوئی ها و اشتباهات سیاسی جمهوری اسلامی توسط افراد متمایل به ماجراجوئی و نظامی گری درصحنه سیاسی آلمان واروپا را متذکر شده اند. حزب کمونیست آلمان، حزب سوسیالیسم دموکراتیک آلمان(حزب چپ)، حزب سوسیال دموکرات آلمان، حزب سبزهای آلمان و تعداد دیگری از احزاب مترقی آلمان با این روحیه نظامی گری به مخالفت برخاسته اند.

راه توده 129 16.04.2007

 

 

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت