راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

احزاب کمونیست و چپ اروپا
مردم را به مقاومت فراخواندند
"قرارداد اتحادیه اروپا"
توطئه ای برای
دور زدن "همه پرسی"
هفته نامه «عصرما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

 

اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به یک «قدرت سیاسی- اقتصادی- نظامی» است. با همین هدف رهبران سیاسی این اتحادیه «قرار داد»ی را تدارک دیده اند که نتیجه تصویب و اجرای آن از طرف دولت ها، درعمل به سود کنسرن های بزرگ، صاحبان بانک ها و کشورهای امپریالیستی تمام می شود.
آنچه که تحت عنوان «قرارداد اتحادیه اروپا» جهت اهداف استراتژیک به اجرا گذاشته خواهد شد، از جانب ملت های فرانسه وهلند تحت نام «طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا» عملا مردود اعلام شده و نیز، از طرف نیروهای مترقی دیگر ملل اتحادیه اروپا مورد اعتراض است.
با وجود بحران فزاینده موجود در رابطه با عدم «تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا» از طرف مردم در اتحادیه اروپا، قانونی که تصویب آن بسیار مورد علاقه و نظر محافل سرمایه داری اتحادیه اروپاست، اکنون کوشش می شود با سرهم بندی کردن قراردادی تحت عنوان «قرارداد رفرم اتحادیه اروپا» یا «قرارداد اتحادیه اروپا» به اجرا گذاشته شود. باز پس گیری خدمات اجتماعی که حاصل چند دهه مبارزات اجتماعی به رهبری نیروهای چپ و مترقی اروپاست تحت پوشش همین قرارداد پیش برده می شود. این سیاست پایه های نظامی گری از طرف محافل راست اروپا را و در جهت اهداف امپریالیستی تقویت می کند. از هم اکنون بخشی از سیاست ها نظامی اتحادیه اروپا عملا با سیاست های آمریکا هماهنگی دارد.
محافل سیاسی راست در اتحادیه اروپا جهت رسیدن به اهداف مورد نظر خود اکنون با تعویض نام «طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا» به «قرارداد اتحادیه اروپا» می کوشند تا به اهداف مورد نظر خود دست یابند. محافل سیاسی راست در اتحادیه اروپا می کوشند با تغییر نام «قانون اساسی اتحادیه اروپا»، و نامیدن آن به « به قرار داد اتحادیه اروپا» از خطر نتایج منفی همه پرسی ها فاصله بگیرند و همه پرسی را بکلی حذف کنند. با این ترفند توطئه آمیز آنها می کوشند در یک کنفرانس متشکل ازمحافل سیاسی اتحادیه اروپا و در پشت در های بسته محتوای قانون اساسی اتحادیه اروپا را که در برخی کشورهای اروپائی مردم به آن رای منفی دادند و در کشورهائی که به اجرا گذاشته شد- مانند آلمان- اساسا از مردم همه پرسی نشد تصویب و به اجرا بگذارند.
احزاب کمونیست و کارگری امضاء کننده این اطلاعیه چنین «قرارداد»ی را برنامه ای تحمیلی می دانند. امضاء کنندگان این اطلاعیه، از کارگران، دهقانان، کارمندان، بیکاران، بی خانمان ها، دانش آموزان و دانشجویان خواستند تا در کشورهای اروپائی به صحنه آمده و خواهان همه پرسی درباره این قرارداد شوند. در اطلاعیه آمده است: مردم حق دارند بپرسند که با وجود قانون همه پرسی در قانون اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا چرا سیاستمداران راست در این اتحادیه با اعمال نظر خود می خواهند تا بی توجه به رای آن ها در این رابطه تصمیم گیری کنند!؟ ما می خواهیم تا محتوی آنچه که با نام «قرارداد اتحادیه اروپا» آماده شده در رسانه های عمومی منتشر شود تا افکار عمومی مردم اتحادیه اروپا در جریان تصمیماتی قرار گیرد که کوشش می شود در پشت صحنه گرفته شود.
تمامی احزاب کمونیست، چپ و مترقی باید مخالت با «قرارداد اتحادیه اروپا» را سر لوحه مبارزات روزانه خود قرار دهند.
امضاء کنندگان:
حزب کمونیست بلژیک( والونه، برکسل)، حزب کمونیست فنلاند، حزب کار بلژیک، حزب کمونیست بومنس و مه رنس، حزب کمونیست انگلیس، حزب جدید کمونیست انگلیس، حزب کمونیست بلغارستان، حزب کمونیست دانمارک، حزب کمونیستهای دانمارک، حزب کمونیست آلمان،حزب کمونبست یونان، حزب کار ایرلند،حزب کمونیست ایرلند، حرب کمونیست لیتوانی، حزب کمونیست لوکزامبورگ، حزب جدید کمونیست هلند، حزب اتحاد سوسیالیستی بلغارستان، حزب کمونیست کارگران مجارستان، حزب جنبش کار خلق قبرس .

راه توده 144 13.08.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت