راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

گفتگوی روزنامه چپگرای«لا رینا سیتا دلا سینیسترا» ایتالیا
با «خالد حداده» دبیر اول «حزب کمونیست لبنان
حماس و محمودعباس
هر دو در خدمت
اسرائیل و امریکا عمل می کنند
ترجمه ستاره داوودی
 

«خالد حداده» پروفسور فیزیک است و از سال 2004 مسئولیت دبیر اولی «حزب کمونیست لبنان» را به عهده دارد.

س: چرا درگیری نیروهای نظامی لبنان با گروه« فتح الاسلام» مستقر در اردو گاه آواره گان فلسطینی «نهر البارد»به درازا کشیده است؟

ج: همین طور است. ما گروه« فتح الاسلام» را یک جریان تروریستی ارزیابی می کنیم و محصول تشنج سیاستی ایجاد شده براثر سیاست های« فواد سینیوره» نخست وزیر لبنان و «گروه 14 مارس» ـ مجلس لبنان ـ. دولت سینیوره تمرکز خود را بیش از حد ضروری متوجه درگیری با حزب الئه لبنان کرد و از فعالیت تروریست های ساکن لبنان غافل شد و درنتیجه گروه «فتح الاسلام» حتی توانست برای اندک مدتی کنترل فرودگاه بیروت را که تحت حفاظت نیرو های حافظ صلح آلمانی بود، در اختیار خود بگیرد.

س: نقش حزب کمونیست لبنان در وضعیت فعلی لبنان چیست؟

ج: بعنوان یک نیروی اپوزیسیون با وجود محدودیت ناشی از در گیری های داخلی «حزب کمونیست لبنان» توان سیاسی زیادی ر دارد. ابتکار«حزب کمونیست لبنان» جهت سازماندهی اپوزیسیونی متشکل از نه فقط نیرو های چپ، بلکه همچنین از نیروهای دموکرات، سندیکا ها و بخشی از سازمان های غیر دولتی با موفقیت به نتیجه رسیده است. این اپوزیسیون با یک بیانیه هشت ماده ای خواستار استعفاء دولت فعلی و تشکیل دولت نجات ملی است. در صورت تحقق خواست اپوزیسیون در شرایطی غیرمتشنج انتخابات جدیدی را که مطابق قرارداد« تایف» سال 1989 طبق مواد قانون اساسی برگزار خواهد شد. چنین دولت موقتی بر انتخابات نخست وزیری جدید، مجلسی جدید و دولتی جدید نظارت خواهد داشت.
همچنین ضروری است تا لبنان در رابطه با سوریه سیاستی جدید اتخاذ کند. سیاستی که بر همکاری، در عین حال عدم دخالت متقابل بنا شده و رعایت استقلال متقابل برای هر دو کشور را تضمین کند. همچنین ضروری است تا دولت لبنان با نیروهای فلسطینی مرتبط با «سازمان الفتح» سیاست درک وهمکاری های متقابل را در پیش بگیرد. چنین سیاستی حس دوستی متقابل فلسطینی ها را در لبنان تقویت خواهد کرد.
س: نظر شما در رابطه با جنوب لبنان ونوارغزه چیست؟
ج:«محمودعباس» وهمچنین «حماس» هر دو ناخواسته زمینه اجرای سیاست ها و برنامه های مورد نظر اسرائیل و امریکا را در منطقه فراهم می کنند. سیاست تشنج آفرین هر دو جریان سیاسی باعث می شود تا مردم از ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل نا امید شوند، در چنین شرایطی بدیهی است که زمینه بازگشت آوارگان فلسطینی نیز به کشور شان فراهم نخواهد شد. در این رابطه نباید فراموش کرد که اسرائیلی ها مرتبا در باره برنامه ای که به «طرح شارون» معروف است، بحث می کنند و آن بدین معنی است که یک منطقه خود مختارکوچک، در یک بخش کوچک از Westbankتا مرز های پادشاهی اردون هاشمی بعنوان محل سکونت فلسطینی ها در نظر گرفته شود تا صد ها هزار فامیل فلسطینی به آنجا کوچانده شوند. مشخص است که مناطق خالی شده از فلسطینی ها به محل سکونت یهودیان مهاجر ازروسیه، لهستان و دیگر مناطق تبدیل خواهد شد. تصویب و اجرای چنین برنامه هائی توسط اسرائیل زمینه باخت سیاسی «سازمان الفتح» و «حماس» را فراهم خواهد آورد و ملت فلسطین نیز تحت القائات اسرائیل برای ایجاد یک کشور مستقل عملا محروم خواهد بود.
تشنج ما بین الفتح و حماس به جنگی داخلی را بین فلسطینی ها دامن زده و میدان را برای کشتار هر جه بیشتراسرائیلی ها فراهم می کند.
ضروری است تا کلیه نیروهای مبارز و مترقی درهماهنگی با هم ائتلافی را برعلیه برنامه آمریکائی «خاورمیانه جدید» سازمان بدهند.
کلیه نیرو ها با هماهنگی و در عین حال مستقل باید برعلیه حضور نظامی آمریکا در لبنان مبارزه کنند و مناطق اشغالی را ازاشغال اسرائیل خارج سازند.
حزب کمونیست لبنان در 19 و 20 ماه مه گذشته کنفرانس «اعراب چپ و مقاومت علیه جهانی سازی نئولیبرالیستی» برگزار کرد. در این کنفرانس تعداد قابل توجهی ازاحزاب و جریانات مترقی حتی ازسودان شرکت کرده بودند. ما دراین کنفرانس اشکال جدیدی از مبارزه را پس از بحث و بررسی به تصویب شرکت کننده گان کنفرانس رساندیم.


راه توده 145 20.08.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت