راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

دمکراسی به سبک خیانت
به منافع ملی روسیه
س. سنیاتکوف- سووتسکایا راسیا
ترجمه ا.م شیزلی

 

«دموکراسی» مدرن عجیبه معجونی است! این «دموکراسی»، زمانی که مسائل حیاتی کشور و مردم، با تصمیم جمعی شورای کمیسرها و یا شورای وزیران مرکب از ٢٠ـ ٣٠ نفر، که از طرف کنگره زحمتکشان و یا شورای عالی منتخب انتخابات عمومی با شرکت ٩٩% مردم انتخاب می شدند، حل و فصل می شد، «توتالیتار= دیکتاتوری» می نامـد. ولی، در شرایط وجود«دموکراسی» مدرن، یک نفر، حتی اگر خارج از خاک خود، تحت شرایط دیگر و یا تحت تاثیر عوامل ناشناخته ای هم باشد، می تواند در مورد مسائل سرنوشت ساز تصمیم بگیرد.
حتی، در دوره رهبری استالین، در مورد مسائل کشوری، جمع تصمیم می گـرفـت و در زمان برژنف، بسیاری از مسائل قبل از تصمیم گیری، با انتشار در مطبوعات، در جامعه به بحث و مذاکره گذاشته می شد و در نهایت، با تغییرات و اصلاحات اساسی به اجرا در می آمد. گـفـتگوهای پیش بینی نشده، همچون گفتگوی به ظاهر«برابر حقوق» دیدار گارباچف در لندن و مالت که، در پی آن روسیه، مفت و مجانی از متحدان خود در پیمان دفاعی ورشو محروم گردید و ناتو، در ورای وعده های پر سر و صدای «تـفکر نوین» خود انحلالی، نیروهای مسلح خود را افزایش داد و در پشت مرزهای روسیه، رادارهای رادیوئی، فرودگاه، پایگاه های نظامی و مواضع موشکی احداث کرد نیز به بحث گذاشته می شد، سر آغاز محروم شدن مردم از نظرخواهی شد.
بعد از مذاکرات یلتسین با بوش پدر نیز چنین شد. بعد از آن که، «اولین رئیس جمهور ما»، نتایج رفراندوم (دموکراتیک) عمومی را زیر پا گذاشت، کـشور خود را ویران ساخت و واضح است که، آن را هم فراموش نکرد تا، اجرای کودتای بلاوژسکی، یعنی، توافق در «عالی ترین سطح» را، پیش ازهمه به اطلاع « دوست خودش، بوش بزرگ» برساند.
تخریب یلتسینی اتحاد شوروی، زندگی صد میلیونها انسان را زیر و رو کرد، خون ریزی ها را سبب شد، میلیون ها قربانی گرفت، باعث کاهش بی سابقه تولید و افزایش فـقرو گـرسنگی گـردید. در حالی که،«گفتگو کـننده ارشد طرف مقابل» را، اصلا نگران هم نساخت. تا جائی که حتی به ما تسلیت هم نگـفـت...
از همین رو، مردم زیادی، بشدت نگران عزیمت رئیس جمهور پوتین به مهمانی بوش کوچک در آمریکا شدند. در واقع، نگرانی ها زیاد هم بی دلیل نبود. چرا که تا کنون، اقدامات خیانتکارانه گارباچف و یلتسین بر علیه کشور ما هنوز در مقیاس دولتی مورد ارزیابی قرار نگـرفـته است.
رهبران آمریکا خصمانه رفتار می کـنند، به عملیات نظامی خود در افغانستان و عراق، همچنان ادامه می دهند و علاوه بر آن، مترصد آنند که بخشی از اراضی تاریخی صربستان را هم جدا کـنند. هیچ تضمینی هم نیست که اینگونه خود سری ها را بر علیه کشورهای دیگری بکار نگیرند.
همین است که، هنوز هم رئیس جمهور آمریکا از برنامه خود برای کـنترل رادیو راداری تمامی اراضی کشور ما، از مرزهای غربی گرفته تا مرزهای شرقی آن با کره دست بر نمی دارد. این امر، در پشت پرده حسن نیت نسبت به روسیه، در حالی که ما، رادار رادیوئی خود در کوبا را بر چیدیم و همتایان خود را به ایستگاه مشابه "قـبله" (ghabaleh) در آذربایجان دعوت کردیم، بیشتر قابل درک است. این مسئله، بیشتر، انحلال یک طرفه پیمان ورشو و تشدید فعالیت های نظامی ناتو را یادآوری می کند.
بسیاری از مردم روسیه درک می کـنند، که ما چگونه با رضایت خاطر کامل، بصورت یک جانبه در مقابل رقبای غربی خود تسلیم شدیم و صلحدوستی روسیه را نشان دادیم تا غرب بیش از حد لازم بدست آورد.
تنها بخشی از کلاهک های هسته ای نگهداری شده اتحاد شوروی می تواند به عنوان سپر دفاعی برای جلوگیری از تکه- تکه کردن قهری روسیه و تصرف ذخایر آن از سوی انحصارات حریص فراملیتی قرار گیرد.
ما، با در نظر داشتن خیانت مقامات درجه اول کشور در دوره اخیر، به حق اصرار داریم که مذاکرات باید در شرایط رعایت برابر حقوقی و شفافـیت کامل انجام شود تا نتایج آن مورد تائید مردم، عالی ترین ارگان حاکمیت طبق قانون اساسی کشور، قرار گیرد.
 

شماره، ٨۹ـ۹٠(١٢٩٩۵)
سوم ژوئیه سال ٢٠٠۷
 


راه توده 139 09.07.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت