راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

گفتگو با عضو رهبری حزب کمونیست ونزوئلا
انقلاب سوسیالیستی
حیاتی دوباره
پس از فروپاشی
سوسیالیسم واقعا موجود
ترجمه عسگرداوودی

 

«عصرما» ارگان حزب کمونیست آلمان مصاحبه ای با «کارلوس ویمر» عضو کمیته مرکزی و مسئول امور بین المللی حزب کمونیست ونزوئلا انجام داده است که ترجمه آن را می خوانید:
س: شما برای شرکت در جشن ارگان حزب کمونیست آلمان به آلمان سفر کرده اید، نظرتان در رابطه با جشن ارگان حزب ما چیست؟
ج: شرکت در این جشن برای من بسیار جالب بود. من در این جشن شاهد حضور تعداد قابل توجهی از سازمان ها، احزاب از ملیت های مختلف بودم. من شاهد حضور شخصیت ها مهم سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی بودم. کوشش خواهم کرد که در جشن ها بعدی ارگان حزب شما حتما شرکت کنم.

س: شرکت کنندگان در جشن مرتبا از شما در رابطه با وضعت ونزوئلا می پرسیدند. لطفا بگوئید که پروسه همبستگی بین المللی، همبستگی در آلمان و دیگر کشورها، با آنچه که در آمریکای لاتین«اهداف سیمون بولیواری»( قهرمان ملی ونزوئلا) نامیده می شود، تا چه حد مثبت بوده است؟
ج: طبیعی است که برای ما، این همبستگی ها بسیار با ارزش و سودمند می باشند. اکنون این امکان فراهم شده است که در اروپا مستقیما با افکارعمومی و روشنفکران درارتباط قرار گیریم و دیدگاه های سیاسی خود را بویژه در رابطه با «انقلاب بولیواری» مستقیما مطرح کنیم. با مردم به بحث و تبادل نظر بپردازیم و از نظریات دیگران مطلع شده و آنها را در مبارزه سیاسی خود مورد استفاده قرار دهیم. ما مایل هستیم تا توجه روشنفکران چپ و دیگرنیروهای مترقی را در جهان به آنچه اکنون در آمریکای لاتین می گذرد، جلب کنیم.
س: دربحثی که در جریان برگزاری جشن «عصر ما» برگزارشد و شما به همراه رفیق «اسکار مارتینز»(عضو کمیته مرکزی و مسئول اموربین المللی حزب کمونیست کوبا) و خانم«سیلویا لنین»(مسئول سازمان جوانان حزب کمونیست ونزوئلا) در آن شرکت داشتید، شما در رابطه با پیشنهاد چاوزجهت ادغام حزب کمونیست ونزوئلا با دیگراحزاب طرفدار دولت جهت تشکیل «حزب اتحاد سوسیالیست» مورد نظر چاوزمفصلا صحبت نکردید. یکی از نشریات آلمان مدعی است که در این رابطه در حزب شما اختلاف نظر وجود دارد.
ج:همانطور که شما هم می دانید در آن نوشته همچنین دررابطه با همین موضوع اما از دید حزب چپ آلمان و حزب کمونیست آلمان نیزمسائلی نوشته شده است، من تاکید می کنم که تصمیم عدم ادغام دو حزب در یک کنگره حزبی و با اکثریت آرا گرفته شده است. ما همانند تمامی احزاب «مارکسیست و لنینیست» در دیگر کشورهای جهان بر« انقلاب سوسیالیستی» تاکید داریم. این البته هدف مشترک ما و چاوزمی باشد. ما معتقدیم که پروسه ای جالب در پیش است. هدف اصلی ما را به دیدگاه های چاوز وصل می کند، بقیه مسائل در مبارزه مشترک بتدریج مسیر خود را طی خواهند کرد.
س: وضعیت فعلی را در ونزوئلا چگونه ارزیابی می کنید؟ وظایف فعلی حزب کمونیست ونزوئلا چیست؟
ج:وظایف اصلی فعلی همچنان مبارزه بر علیه فقروکوشش جهت برقراری عدالت اجتماعی است. خودآگاهی ملی در رابطه با مبارزه ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری در حال رشد است، این پروسه باید تقویت شود. پیشنهاد های سیاسی و ایدئولوژیک به دست اندر کاران امورسوسیالیسم، در ونزوئلا وظایف روز ما را تشکیل می دهد، پیشنهادات به سازمان ها و به ملت در سخنرانی ها و در مراکز کار، این وظایف در امور پارلمانی و خارج از پارلمان انجام می شود.
س: شما درهفته گذشته دربرلین دیدارها متعددی داشته اید، از جمله با «حزب چپ آلمان»،انتظارات شما در رابطه با همکاری های بین المللی بویژه از «حزب چپ آلمان » چیست؟
ج: بسیار با ارزش و جالب توجه است زمانی که نیروهای چپ کشور های مختلف کوشش دارند تا به نظریات مشترک دست یابند. ما در ونزوئلا اهدافی داریم که جهت دستیابی به آن ها نیازمند تبادل نظر با دیگران می باشیم، تبادل نظرات ما را با تجربه تر می کند. دیدارها بسیار مثبت بود، بویژه آن که به کنگره «حزب چپ» دعوت شده بودیم. من توقع دارم که ارتباط های ما در آینده در رابطه مسائل بین المللی با «حزب چپ آلمان» محدود نباشد.برای ما تفاوت دیدگاه های ملی و تفاوت های حزبی در کشور ها قابل درک است، همچنین تظاهرات برعلیه اجلاس گروه 8 در شهر «هایلیگن دام» آلمان نشان داد که اتحاد عمل احزاب چپ چقدرمثبت و موثر واقع می شود.
س: چگونه می توان همکاری های احزاب کمونیست را در سطح بین المللی توسعه داد؟
ج: با سپری شدن سال های سخت پس از فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود»، دو باره شرایط مثبتی در حال پیدایش است. برآورد ها و مواضع مشترک و تبادل تجارب اکنون عملی می شود.همبستگی بین المللی ارتقاء و رشد بیشتر را ممکن می سازد. حضور ما در جشن ارگان «حزب کمونیست آلمان» ، سخنرانی ها، برگزاری مراسم فرهنگی، همکاری های رفیقانه سطح رشد جنبش کمونیستی را باز هم ارتقاء می دهند.

راه توده 140 16.07.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت