راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

کاهش سود بانکی
در حاکمیت متکی به دلالی
دودش به چشم مردم می رود؟
هدایت احمدی

 

جواد فرش باف معاون سیاستگذاری وزارت كار گفته است:" كاهش نرخ سود بانكی با كاهش هزینه های تولید و گسترش و توسعه فعالیت های تولیدی، زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می كند."
همانطوری كه معاون وزیر كار گفته كاهش نرخ سود بانكی باعث رونق تولید و بالطبع باعث اشتغال بیشتر می شود، زیرا به علت پائین آمدن هزینه تولید، كالا در بازار می تواند بهتر با كالا های د یگر رقابت كند و نیز به علت ارزان تر تمام شدن كالا ها، رقابت جهانی آن بهتر می تواند شكل بگیرد و صادرات می تواند رونق بگیرد.
- تحقق عملیات فوق وقتی می تواند عملی شود كه یك مملكت از جمله جمهوری اسلامی ایران اقتصادش بر پایه تولید بچرخد نه بر اساس مصرف ، دلالی و واردات. و گرنه كاهش نرخ سود فقط به نفع وارداتی ها، قاچاقچیان و دلالان دولتی و بخش خصوصی غیر تولیدی و دلال تمام خواهد شد.
وام گیرندگان از بانك های دولتی- بیت المال- عمدتا مگر بازاریان دولتی و تجار دولتی (وزارت بازرگانی و وزارتخانه هایی كه فقط كارشان واردات است.) و تجار بخش خصوصی و وارد كنندگان و قاچاقچیان شكر، برنج، میوه، مرغ ( روزنامه آفتاب یزد 12/3/86) ، آهن، لوازم خانگی‌،‌‌پارچه ، ماشین سواری و… نیستند؟
درباره "تصویب پرداخت 24 میلیارد دلاری تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی" نیز باید معلوم شود که این تسهیلات شامل حال تولید كنندگان بخش خصوصی می شود و یا دلالان و قاچاقچیان بخش خصوصی و بخش دولتی ( در لباس بخش خصوصی).
یعنی میلیارد دلار ( نه ریال و نه تومان بلكه دلار) به جیب آنها ریخته نشود.
باید از دولت خواست تا دستاورد كاهش نرخ سال گذشته – 14 در صد بانكهای دولتی و 17 در صد بانكهای خصوصی- از جمله افزایش اشتغال را به مردم گزارش دهند آن وقت معلوم می شود چه كسانی و چه خطی از این كاهش سود میلیاردی برده، چه كسانی بیكار شده اند، چه كسانی به فقر و فلاكت افتاده اند و آیا در رشد و توسعه اقتصادی ایران تاثیری داشته است؟
احمدی نژاد در سفر دوره ای اخیر به اصفهان گفت كه بخش خصوصی و باند های بخش خصوصی 32 در صد بهره از مردم می گیرند (روزنامه اعتماد 5/3/86) اما او نگفت و نمی گوید که بعضی از بانك های دولتی، از جمله بانك كشاورزی به جای وام دادن به مردم پول ها را به بانك ها خصوصی ( بانك اقتصاد نوین و یا بانك كار آفرین) می دهند و بیش از 14 در صد بهره دریافت می كنند!
نتیجه منطقی: میلیارد ها دلار پول بیت المال به جیب مردم احمدی نژاد ( بخش خصوصی بازار، قاچاقچیان كالا و ارز و...) سرازیر می شود و از آنجا به دوبی و شارجه، امریكا، انگلیس و.... روان می شود!" ظاهرا در پایان سریال تازه دولت نهم باید بانك ها را بنگاه های خیریه ای خواند كه قرار است شعارهای رئیس دولت را تحقق بخشند" اعتماد ملی 6/3/86. اگر منظور اعتماد ملی بنگاه های خیریه فقیر فقرا باشد اشتباه می كند ولی اگر منظور بنگاه های خیریه دلالان، بانك ها خصوصی، قاچاقچیان و... می باشد حتما درست است.

راه توده 135 11.06.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت