راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

قطعنامه پایانی
نشست 15 حزب کمونیست
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
هشدار: امریکا، نقشه جنگ علیه ایران را در سر دارد

 

رهبران احزاب کمونیست 15 جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک نشست مشورتی در مسکو برگزار کردند. این نشست 26 ماه مه برگزار شد و ریاست آن را "زیگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو برعهده داشت.
سیماننكو دبیر اول حزب كمونیست اوكرائین در این گردهمائی گفت: كمونیست های اوكرائین در پارلمان، خیابان ها و میادین شهرها مبارزه تنگاتنگی را برای تثبیت اوضاع سیاسی كشور بر اساس قانون اساسی پیش می برند. ما مخالف تلاش نیروهای ناسیونالیستی با توسل به زور برای حل مسائل سیاسی هستیم. همچنان که مخالف مداخله ایالات متحده در امور داخلی اوكرائین و كشاندن كشور ما بسوی ناتو هستیم. ما برای دست یابی به دستاوردهای اجتماعی خلق پافشاری و از دولت یانووكویچ در راه پیشرفت صنعت و اقتصاد كشاورزی حمایت می کنیم.
این نشست با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد که آن را به نقل از سایت ح ك ر ف می خوانید:
- كمیته اجرائی شورای احزاب كمونیست شوروی سابق خاطر نشان می سازد كه اوضاع سیاسی در جهان و در اراضی شوروی سابق پیچیده تر و وخیم تر شده و تضاد ببن كشورهای در حال رشد و رشد نیز افزایش یافته است.تجاوز در حال رشد امپریالیسم در سیمای مونوپولی فراملیتی مانع حركت ملت ها بسوی استقلال ملی شده است. اوضاع در عراق وخیم تر شده و ایالات متحده نقشه جنگ علیه ایران را در سر دارد. گرایش عمومی در صحنه جهانی، بطور قابل ملاحظه ای بسوی ایده های چپ در جریان است.
- دولتمردان روسیه و كشورهای مشترك المنافع به ازای فروپاشی اتحاد شوروی و بخشش امتیازات بسیار به غرب در صدد جلب پشتیبانی سیاسی و مالی ایالات متحده اند.این امر موجب تضعیف استقلال اقتصادی و کاهش تولید در كشور های برادر گردیده است.
- ناتو به مرزهای روسیه نزدیك می شود و پایگاه های نظامی خود را در دولت های مشترك المنافع، بالتیك و كشورهای سابق سوسیالیستی مستقر می سازد.ایالات متحده در اتحاد با اولیگارشی محلی و دست نشاندگان آنان در دولت های بورژوازی دسیسه های سیاسی را در اوكرائین، گرجستان و استونی سازماندهی می كند و همچنین در تلاش بركناری رهبران بلاروس و مولداوی است. در آستانه انتخابات نمایندگان دولتی دوما و ریاست جمهوری در روسیه، در امور داخلی این كشور مداخله و به نیروهای طرفدار آمریكا كمك مالی میكند.

- انتخابات منطقه ای و محلی در روسیه و دیگر کشورهای برادر نشان داد كه احزاب حاكم نفوذ و اعتبار خود را در بین مردم از دست می دهند و تنها از طریق شانتاژ خبری، امكانات مالی بسیار و وعده وعید های زیاد به مردم هنوز می توانند به نتایج دلخواه خود دست یابند. همزمان، شمار شهروندانی كه در صف اپوزیسیون قرار می گیرند، رو به افزایش اند.
- محافل رهبری در كشورهای برادر برای حفظ ساختار كنونی سرمایه داری و خاموش کردن صدای احزاب كمونیست به انواع شیوه ها، از جمله ایجاد احزاب نوین، ربودن شعار های خلقی و میهن پرستی و وعده ایجاد ساختمان سوسیالیسم متوسل میشوند.
- در چنین شرایطی، مرز بین احزاب سیاسی بایستی در ارتباط با برخورد آنان به ماهیت طبقاتی حكومت ها و مالكیت بر وسائل تولید باشد.استقرار حكومت واقعی مردم به شكل شوراها، برگرداندن مالكیت عظیم به دولت خلقی و كلكتیوهای كاری و حفظ تولید اجناس مورد نیاز، و مهم ترین مطالبات توده های زحمتكش باید شعار و برنامه نیروهای پیشرو كمونیستی برای بدست گیری قدرت باشد.

راه توده 135 11.06.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت