راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

فتح الاسلام را امریکا و عربستان
به میدان فرستاده اند
جبهه جدید جنگ
شیعه - سنی
در لبنان گشوده شد

عسگر داوودی

 

درگیری های نظامی جدید میان شبه نظامیان نو ظهور«فتح الاسلام» و ارتش لبنان توجه محافل سیاسی مترقی دنیا را به خود معطوف کرده است. آثار، علایم و مدارک موجود نشان می دهد که گروه شبه نظامی «فتح الاسلام» از طرف سازمان های امنیتی بین المللی از جمله «سازمان سیا» سازماندهی و به لبنان گسیل شده است تا با دامن زدن و سوءاستفاده از تفاوت های مذهبی شیعه و سنی زمینه یک جنگ داخلی را در لبنان فراهم کند.
در این رابطه هفته نامه «رینا سیتا دلا سینیسترا» ارگان حزب کمونیست ایتالیا (پ. د. س. ی) با «مروان ال عبدال دایان» عضو برجسته «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» (پ.اف.ال.پ. از جمله نیرو های چپ فلسطین) مصاحبه ای کرده است که روزنامه سوسیالیستی «یونگه ولت چاپ» آلمان ترجمه آن را به همراه مصاحبه و نوشته روزنامه نگاروکارشناس آمریکائی امورخاورمیانه «سیمورهرش» در یک شماره منتشر کرده است. مصاحبه «هرش» با کانال تلویزیونی «سی. ان ان» آمریکا انجام شده و روزنامه «نیویورکر» نیز آن را چاپ کرده است. نکات برجسته هر دو مطلب مورد اشاره در مقاله منتشره در«یونگه ولت» مورد بررسی قرار گرفته است.
«یونگه ولت» در رابطه با حضور مشکوک شبه نظامیان «فتح الاسلام» در لبنان و تجهیز ارتش لبنان از طرف آمریکا به انتقاد های دولت روسیه اشاره کرده و می پرسد: چه کسانی به طور غیر مستقیم از طرف واشنگتن به سلاح های مدرن مجهز می شود؟
«سرگی لاوارف» وزیر خارجه روسیه دررابطه با تجهیز ارتش لبنان از طرف آمریکا در حاشیه اجلاس وزرای خارجه «گرو ه 8 » در شهر پوتسدام آلمان اعلام کرد که تجهیز کنندگان می دانند که این عمل به عدم ثبات در لبنان دامن می زند، اما رایس وزیر امور خارجه آمریکا نظر او را در این رابطه رد کرد.


یونگه ولت ادامه می دهد:
«مروان ال عبدال دایان» در مصاحبه خود با ارگان «حزب کمونیست ایتالیا» در رابطه با وضعیت فعلی ساکنان آواره فلسطینی اردوگاه «نهرالبارد» از جمله می گوید که آنها متحمل بالاترین خسارت ها ی جانی و مالی هستند، زیرا از هر دو طرف، چه از طرف نیروهای ارتش لبنان و چه ازطرف شبه نظامیان «فتح الاسلام» به دلیل استقرارشبه نظامیان«فتح الاسلام» در اروگاه «نهرالبارد»، زیرآتش تیراندازی های متقابل قراردارند. در 22 ماه مه حتی از ورود کمک های انسانی سازمان ملل به داخل اردوگاه ساعت ها جلوگیری شد و زمانی که بالاخره امکان ورود این کمک ها به داخل اروگاه فراهم شد، در اثرهجوم مردم اردوگاه و تیراندازی های متعدد متقابل تعدادی از ساکنان اردوگاه که کوشش داشتند تا به این کمک های ارسالی سازمان ملل نزدیک شوند، مجروح شدند.
«مروان ال عبدال دایان» در رابطه با هویت شبه نظامبان «فتح الاسلام» می گوید که آنها یک گروه فلسطینی نیستند. در میان آنها حتی یک فرد فلسطینی وجود ندارد. آنها از کشورهای مختلف عربی جمع آوری شده اند، مثلا از یمن، سوریه، عریستان سعودی، الجزیره و پاکستان. دربین آنها اعضاء«القاعده» نیزشناسائی شده اند. اگر کسی ادعا کند که افراد این گروه فلسطینی هستند، دروغ گفته است. مایل هستم به این موضوع مهم اشاره کنم که در ماه دسامبر گذشته در بین ساکنان اردوگاه «نهرالبارد» به دلیل همین مبهم بودن ماهیت گروه «فتح الاسلام » بحث های متعددی در گرفته و به نا آرامی و تظاهرات متعددی منجر شده است. از زمان پیدایش این گروه در لبنان که اردوگاه را نیز از طریق درگیری به تصرف خود در آورده اند، مشکلات متعددی بروز کرده است. در آغاز آنها از کشور های مختلف گرد آمده و ظاهرا به منظورمبارزه با نیروهای اشغالگر در عراق در منطقه مرزی مابین عراق و سوریه مستقر بودند. اکنون ظاهرا به دلیل عدم امکان ادامه استقرار در منطقه مذکور به بهانه فرار از آنجا وارد خاک لبنان شده و بتدریج یکی پس از دیگری دراردوگاه آواره گان فلسطینی «نهرالبارد» ساکن شده اند. به طور دقیق مشخص نیست که از طرف سازمان امنیت کدام کشورها مورد حمایت بوده و جزو کدام گروه از گروه های متعدد وابسته به «القاعده» می باشند، اما آنچه مسلم است، آنها از طریق حمایت های خارجی توانسته اند وارد لبنان و اردوگاه شده و مجهز به سلاح های مختلف شوند. آنها کمک های مالی و تسلیحاتی دریافت می کنند.
«مروان ال عبدال دایان» عضو «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» در رابطه باسوال هفته نامه «حزب کمونیست ایتالیا» که می پرسد:
- بنظرمی رسد عملکرد «فتح الاسلام» در لبنان به نفع آمریکا و اسرائیل تمام می شود؟
می گوید:
من فکر نمی کنم که مابین گروه «فتح الاسلام» کشورهای مورد اشاره شما ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد، اما شکی نیست که آنها بطور غیر مستقیم دارای ارتباط هستند. حضور و عملکرد این گروه بهانه ای کافی برای اسرائیل فراهم می کند تا از بازگشت آواره گان فلسطینی به سر زمبن های خود ممانعت بعمل آورد.
«یونگه ولت» در این رابطه در مقاله ای جداگانه به اطلاعات «سیمورهرش» اشاره می کند و می نویسد:
«هرش» درماه مارچ در روزنامه «نیویورکر» نوشت که دولت جرج بوش استراتژی خود را در رابطه با خاورمیانه تغییر داده است و گروه های سنی را در منطقه سازماندهی و تجهیز می کند تا بدین وسیله ایران و دیگر کشورهای شیعه و «حزب الله لبنان» را تضعیف کند.
«سیمورهرش» همچنین هفته گذشته در برنامه «دنیای شما، امروز» که از طرف کانال تلویزیونی «سی. ان. ان» پخش می شود، اعلام کرد که درگیری های جدید لبنان مابین ارتش لبنان و گروه شبه نظامی «فتح الاسلام» دارای ارتباط مستقیم با تغییر استراتژی جدید آمریکا در منطقه خاورمیانه است. بنا به گفته «هرش» دلیل این در گیری ها مربوط به توافقی است که مابین «دیک چنی» معاون رئیس جمهور آمریکا،«الیوت آبراهام» نماینده و مشاور«شورای امنیت ملی آمریکا» با «پرنس باندار ابن سلطان» مسئول «شورای امنبت ملی عربستان» انجام شده است. بنا بر این توافق عربستان سعودی گروه شبه نظامی «فتح الاسلام» را مورد حمایت قرارمی دهد تا در مقابل «حزب الله لبنان» به رهبری «سید حسن نصرالئه» توازن قوا برفرارشود، از سوی دیگرآمریکا مبلغ یک میلیارد دلارکمک مالی و نظامی در اختیاردولت لبنان قرارداده که بخشی از این کمک مالی در اختیارگروه شبه نظامیان «فتح الاسلام» قرارگرفته است.
«یونگه ولت» می نویسد که «سیمورهرش» گفت: بدیهی است که دولت «فواد سینیوره» مایل است تا «حزب الله لبنان» تضعیف شود. اقداماتی از این دست در سیاست آمریکا چندان هم غیر معمول نیست. ایجاد و حمایت از گروه هائی شبه «طالبان» در افغانستان و در مقابله با شوروی سابق. «دشمن دشمن ما دوست ما است». مجاهدین «فتح الاسلام» مخالفین «حزب الله لبنان» هستند.
«سیمور هرش» بر روی جمله های زیر تاکید می کند:
اکنون آمریکا می کوشد تا ظاهرا از سنی ها در مقابل شیعه ها دفاع کند. هم در ایران و هم در لبنان. آمریکا می کوشد در مناطق معینی بویژه در لبنان به اختلاف، جنگ و خشونت مذهبی دامن بزند و به بهانه حمایت سوریه از «حزب الله لبنان» این کشور را به شدیدترین وجه مورد انتقاد قرار دهد.
«یونگه ولت» ادامه می دهد: مصاحبه کننده کانال تلویزیونی «سی. ان. ان» از «سیمورهرش» می پرسد:
- چگونه ممکن است آمریکا از یک سازمان افراطی حمایت کند، وقتی که این موضوع برای سوریه بی معنی و مهمل باشد؟
و «هرش» جواب می دهد:
- اکنون شما ازحکومت ایالات متحده انتظار منطق دارید؟ چه کسی فراموش کرده است که مقامات عالیه در بیروت اعتراف کردند که دولت «سینوره» این مجاهدین افراطی را که در«تریپولی» جنگیدند در لبنان تحمل می کند؟ زیرا از آنها به عنوان حفاظ در مقابل «حزب الله» استفاده می کند. میزان ترس از «حزب الله» در واشنگتن بویژه در کاخ سفید بسیار بالاست. واشنگتن تصورمی کند که «سیدحسن نصرالله» می کوشد در آمریکا دست به اقداماتی بزند و قدرت آن را هم دارد. آیا این تصور حقیقت دارد؟ این خود سوال دیگری است، اما واشنگتن مایل نیست تا «حزب الله لبنان» نقشی جدی در دولت لبنان داشته باشد و به همبن خاطر نیز از دولت لبنان حمایت می کند. نتیجه این سیاست تا امروز منجر به کشته شدن 100 نفر و فرار و آواره شدن هزاران فلسطینی شده است.
قابل ذکر است که بنا به گزارش سایت خبری «بی.بی.سی» سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، از دولت این کشور خواسته اردوگاه پناهندگان را گلوله باران نکند.
همچنبن خبرگزاری سوریه اطلاع داده است که گروه شبه نظامیان «فتح الاسلام» سابقا از حزب «المستقبل» به ریاست سعد الحریری فرزند رفیق حریری نخست‌وزیر پیشین لبنان، حمایت های را دریافت می کرده است اما از زمانی که حمایت های مالی حزب المستقبل از این گروه قطع شد، روابط دو گروه سیاسی به تیره گی گرائیده است.
«جبهه مردمی لبنان» نیزخواستارشده است تا حامیان پنهان و آشکار و امکانات دهندگان به گروه«فتح الاسلام» که از جمله مسئولین دولت «سینوره» می باشند، باید مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند. تعدادی از نمایندگان مجلس لبنان تشکیل دهنده گان حزب مذکور می باشند.

راه توده 135 11.06.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت