راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

زیوگانف در آستانه انتخابات:
گردش به چپ در روسیه
با ورود به صحنه
نسل جوان آغاز شده
 

بخش از سخنان گنادی زیوگانف دبیراول حزب کمونیست روسیه فدراتیو در ملاقات با دانش آموزان در دومای(پارلمان) دولتی روسیه:

در اتحاد شوروی بطور عملی معتاد وجود نداشت. در صورتیکه در روسیه کنونی 4 میلیون معتاد وجود دارد. روسیه بنا به امکانات انسانی اکنون مقام 65 را در جهان دارد و اوضاع روزبروز بدتر می شود. تا قبل از بقدرت رسیدن پوتین 6 میلیاردر در روسیه وجود داشت که ثروت آنها دلار بود. امروز و در دوران ریاست جمهوری پوتین این شمار آنها به بیش از 60 میلیاردر رسیده، که 13 تای آن در شورای فدراسیون و 20 تای آن نماینده دومای دولتی از جانب "حزب روسیه واحد" هستند. از اینرو انتخابات پارلمانی 2 دسامبر 2007 و ریاست جمهوری 3 مارچ2008 در تاریخ روسیه تعیین کننده هستند. این امکان بزرگی برای تغییر خط مشی کنونی حاکم بر کشور است که باید امروز از آن استفاده کرد، زیرا فردا دیر خواهد بود.
در 7 نوامبر از 50 هزار شرکت کننده در جشن 90 سالگی انقلاب اکتبر در مسکو، از هر دو نفر یک نفر جوان بود. سازمان پیشاهنگی احیاء می شود. من چند سال پیش در میدان سرخ 7 کراوات پیشاهنگی را گره زدم. اما امسال 3000 کراوات را گره زدم. ما با خوشبینی به آینده می نگریم، زیرا که در برابر چشمان خود گرایش به چپ در بین جوانان را شاهد و ناظر هستیم.


راه توده 158 26.11.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت