راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

هفدهمین کنگره حزب کمونیست چین
تصویب شعار
"سوسیالیسم ویژه چین"
نمایندگان بیش از 73 میلیون عضو حزب کمونیست چین، در کنگره حزب شرکت کردند. تاکید بر ادامه اصلاحات، همکاری با احزاب دمکراتیک

با شعار تکمیل همکاری چند حزبی و جوان گرائی از مصوبات کنگره بود.
عسگرداوودی

 

 

هفدهمین کنگره حزب کمونیست چین از روز دوشنبه 15 اکتبربا حضور رهبران عمده حزب و نمایندگان ویژه دعوت شده ازجمله «هو جین تائو»،« جیان زه مین»، «وو بان گوئو»، «ون جیا بائو»،« جیا چین لین»، «جن چین هون»، « وو گوان جن»، « لی چان چون» و«لو گان» و بیش از 2 هزار و 213 نماینده منتخب از میان بیش از73 میلیون عضو حزب، در تالار بزرگ مجلس ملی نمایندگان خلق پکن گشایش یافت.
این کنگره هر 5 سال یک بار بر گزار می شود. شانزدهمين كنگره حزب كمونيست چين، درنوامبر سال ‪ ۲۰۰۲‬ميلادي برگزار شده بود. حزب كمونيست چين درسال ‪ ۱۹۲۱‬ميلادي تاسيس شد و در حال حاضر شمار اعضاي اين حزب به ‪ ۷۳‬ميليون و ‪ ۳۶۳‬هزار تن رسيده است.
بيش از يك هزار خبرنگار از ‪ ۴۲‬كشور، منطقه و ‪ ۲۵۸‬رسانه خبري رویدادهای این کنگره را پوشش خبري دادند.
« ووبان گوئو» عضو اصلی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، ریاست جلسه افتتاحیه کنگره را بر عهده داشت.«هو جین تائو» دبیر کل کمیته مرکزی حزب، به نمایندگی از سوی شانزدهمین کمیته مرکزی، خطاب به نمایندگان گزارشی را تحت عنوان «با بلند کردن پرچم بزرگ سوسیالیسم با ویژگی های چین برای کسب پیروزی نوین در ساختار همه جانبه جامعه ای نسبتا مرفه مبارزه به پیش» ایراد کرد.
این گزارش شامل 12 بخش بود. مرور کارهای حزب طی 5 سال گذشته، جمع بندی تئوریک روند 30 ساله سیاست های اصلاحات و درهای باز چین، تشریح محتوای نظریه توسعه علمی و اهمیت زیاد آن در توسعه چین، رسیدگی به امور کشور در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دفاع ملی، امور خارجه، وحدت کشور و ساختار حزب.
رسانه های جمعی غربی با توجه به سخنرانی افتتاحیه ریس جمهور و دبیر اول حزب کمونیست چین«هوچین تائو» و مطرح شدن مباحثی چون«آرزوی تکامل علمی» و«رهائی اندیشه» امکان جوانگرائی و ایجاد شرایط دموکراتیک تری در درون حزب را ممکن ارزیابی کردند.

در کنگره همچنین تمرکز بر«حفظ محیط زیست» تحت عنوان ایده «تمدن مبتنی بر محیط زیست» و«ایده های سبز»، تشدید کارهای صرفه جوئی انرژی و کاهش آلاینده ها در کشور هماهنگی بیشتر توسعه انسان و طبیعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در همین رابطه سایت اینترنتی «رادیو بین المللی چین» گزارش داد که از جمله مباحث اصلی کنگره موضوع گسترش اصلاحات درسیستم روستائی کشور است. نمایندگان امور روستائی در گزارش های خود از پیشرفت سیاست های حمایت از کشاورزان و کشاورزی و افزایش تولید غلات خبر دادند. بنا به این گزارش ها درآمد روستائیان چینی در سال های گذشته افزایش داشته است. شکل دهی نظام جدید روستائی در ادامه رفرم های قبلی نیز از جمله برنامه ها می باشد. هدف رشد مداوم درآمد روستائیان و بهبود هرچه بیشترشرایط زندگی از جمله بالا بردن میزان تولید و بهبود امور اجتماعی در روستاها وتلاش برای کاهش فاصله درآمد شهرنشینان و روستائیان می باشد.
«جیو جی» وزیر آموزش چین گزارش داد که در حال حاضر، چین در ایجاد سیستم جدید کمک رسانی به محصلین آموزشگاه های عالی و آموزشگاه های شغلی متوسط است. درآینده، تعداد محصلین آموزشگاه های عالی و متوسط که کمکهای دولتی را دریافت می کنند، از 20 میلیون نفر فراتر خواهد رفت.
وزیر آموزش چین در جمع خبرنگاران گفت، در آینده بودجه کمک رسانی به محصلین فقیر سالانه، از 50 میلیارد یوان فراتر خواهد رفت.
این اقدام تضمین عدالت آموزشی چین پس از اجرای نظام معافیت از هزینه تحصیلی در روستاها بحساب می آید.
همچنین وزیر امور مدنی چین نیز در جمع خبرنگاران در مرکز خبری 17 مین کنگره حزب کمونیست چین گفت، اکنون، 25 میلیون کشاورز چینی تحت پوشش نظام تضمین حداقل زندگی قرار گرفته اند.
وی افزود، چین 10 سال پیش ایجاد نظام مذکور را در شهرها آغاز کرد، بیش از 22 میلیون شهرنشین تحت پوشش این نظم قرار می گیرند. از سال 2007 میلادی، چین به ایجاد نظام تضمین حداقل زندگی در روستاها اقدام کرده است، پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری، 30 میلیون کشاورزی تحت پوشش این نظام قرار گیرند.
از جمله موارد دیگر توسعه وضعیت بهداشتی و پزشکی چین تا سال 2020 میلادی اعلام شده است، تا آن تاریخ باید تمامی مردم چین ازخدمات بهداشتی کامل برخوردار شوند. قابل ذکر است که در حال حاضر تعداد 900 میلیون چینی ازبیمه خدمات پزشکی در روستا های چین برخوردار هستند.
در کنگره برضرورت ادامه راه سوسیالیستی با ویژگی های چین، پای بندی برسیاست های اصلاحی، در های باز، توسعه علمی تاکید شد.
رادیو بین المللی چین همچنین گزارش داد که«ائو یان سون» مسئول تشکیلات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز چهارشنبه 17 اکتبر در پکن گفت: آموزش و انتخاب کادرهایی که عضو حزب کمونیست چین نیستند، رهنمود همیشگی حزب کمونیست چین است.
وی افزود: کمیته مرکزی چین کادرهای بیشتری را که عضو حزب کمونیست چین نیستند اما واجد شرایط می باشند، به مقام های رهبری دولتی بر خواهد گزید.
او همین روز در کنفرانس خبری هفدهمین کنگره حزب کمونیست چین با بیان این مطلب گفت: «هو جین تائو» دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در گزارش هفدهمین کنگره حزب تاکید کرد که باید همکاری با احزاب دموکراتیک را تقویت کرد. انتخاب کادرهای غیر حزبی در مقام های رهبری دولتی، مضمون و نشانه پافشاری و تکمیل همکاری چند حزبی و نظام مشورت سیاسی حزب کمونیست چین می باشد.
در کنگره بر مواضع قاطع و پایدار چین در رابطه تایوان تاکید شده و یاد آوری شد که چین در این رابطه در صورت ضرورت، جهت حفظ تمامیت ارزی خود حتی به نیروی نظامی نیز متوسل خواهد شد.
مراسم پایانی هفدهمین کنگره قبل از ظهر یکشنبه 21 اکتبر در پکن برگزار شد .
روزنامه «تاگس تسایتونگ آلمان» که متمایل به حزب سبزهای آلمان است علیرغم مواضع خصمانه اش علیه کوبا و چین به نتیجه یک نظر سنجی آماری اشاره کرد که همزمان با این کنگره در چین انجام شده است. بموجب این نظرسنجی که در روزنامه«پکن نو» منتشر شده 92 در صد مردم چین زندگی در چین را یا «کاملا امن» یا« امن» ویا «تقریبا امن» ارزیابی می کنند.


راه توده 153 22.10.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت