راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

پيمانكاران و گاوبندان
درسازمان تامين اجتماعی
احمد هدایتی
 

 

اين گزارش بر اساس گفتگوی غیر مستقیم با حدود 30 تن از كارگران شهرداري تهران در مناطق مختلف - 7،6،2،10،5 و....- و ناحيه هاي مختلف و شركت هاي مختلف پيمانكاري كه اين كارگران در آنها كار مي كنند، تهیه شده است.
- چرا وضع فضاي سبز اين منطقه( ناحيه) از جمله پارك ها و وضع درختان كوچه و خيابان ها خراب است؟ به جاي كشت گياهان و گلها و بوته ها و درختان من فقط خاك مي بينم و جاي خالي؟ درختان را اره مي كنند ولي چيزي جايش نمي كارند.
پاسخ: اين پيمانكاران فقط كارشان اين است كه مي آيند درختان را قطع مي كنند ولي نهالي بجايش نمي كارند، بوته ها و گلها را مي كنند، كه بيايند بعدا دو باره زمين را كشت كنند ولي ديگر يادشان مي رود!
- بيمه هستيد؟
پاسخ: ظاهرا هستيم.
- چرا ظاهرا؟
پاسخ دفتر چه بيمه داريم ولي نمي دانيم كه بيمه هستيم و يا نه و ليست بيمه برايمان رد مي كنند و يا نه؟ - - چرا؟ به اداره بيمه مراجعه كنيد و متوجه مي شويد كه بيمه هستيد يا نه.
پاسخ: بيمه به ما جواب نمي دهد. مي گويد از شركت نامه بياوريد تا جواب شما را بدهيم. شركت مي گويد هر وقت دفتر چه تان تمام شد دفتر چه تان را بما بدهيد ما خودمان مي رويم و آن را تمديد مي كنيم.
- مگر تمديد دفترچه، دليل بر رد كردن صورت اسامي شما به بيمه نيست؟
پاسخ: خير اين طور نيست. ما افرادي داشته ايم كه گفته شده 12 سال بيمه شده اند. وقتي رفته ايم بيمه متوجه شده ايم تنها 4 سال حق بيمه رد شده است .
- پس چطوري دفترچه داشته ايد ولي حق بيمه رد نشده است؟
پاسخ: اين ديگر از كلك ها و گاوبندي هاي عده اي از كارمندان سازمان تامين اجتماعي و شركت هاي پيمانكاري هاست. حتما رشوه مي دهند دفتر چه ها را تمديد مي كنند و گاهي براي خالي نبودن عريضه نيز ما را جزء ليست بيمه رد مي كنند كه به قول معروف گندش در نيايد.


اين است شرح حال فضاي سبز تهران و هزاران كارگر شهرداري تهران و بلايي كه شركت هاي پيمانكاري بر سر آنها مي آورند. جريان فقط به اينجا ختم نمي شود. ميليارد تومان بودجه شهر داري تهران به جيب شركت هاي پيمانكاري شهرداري می رود و لفت و ليسي که از اين بابت توسط بعضي از مسئولين رده بالاي شهرداري كه با اين پيمانكاران سر و كار دارند و نيز لفت و ليس بعضي از كاركنان و مسئولين ويژه ساز مان تامين اجتماعي و شعب مختلف آن خود داستان جداگانه ایست.

سابقه پيدايش شركتهاي پيمان كاري( كارهاي پيماني) در جمهوري اسلامي ايران
كار هاي پيماني يا قرار داد كار پيماني عبارت از قرار داد يا كاري است كه در آن كار فرماي اصلي كه موسسه يا شركت مادر به حساب مي آيد بخش ها و يا تمام نيروي كار خود را براي راحتي از درگير شد ن با مقرات كار و تامين اجتماعي، ماليات، همچنين تشكلات كارگري و در خواست هاي كارگري براي ارتقاي وضعيت ،به موسسه، شركت يا افراد معمولا به پيمان يك ساله و يا بيشتر واگذار مي نمايند." كتاب قرار داد هاي موقت كار در ايران،( عليرضا محجوب،1381 .)

سابقه شركت هاي پيمانكاري مربوط به سال 1364 است ، مطابق نظر محجوب بيش از 30 در صد از مبلغ قرار داد به جيب پيمانكاران مي رود .
اول اينكه از آن زمان به بعد شركت هاي پيمانكاري بصورت سلول های سرطاني تكثير پيدا كرده اند و مسلما راه های جديد براي غارت كارگران و تبديل 30 درصد غارت پيمانكاران حتما هم اكنون به بيش از 50 درصد و شايد بيشتر رسيده است.
دوم اينكه غارت پيمانكاران از طريق افزايش مبالغ پيمان ها - از طريق افزايش غارت بيت المال- و نيز از طريق لفت و ليس هاي متعدد شديدا زياد شده است.
مثا ل: فرض كنيم يك منطقه طبق روال عادي براي نگهداري اش با شهرداري ماهي 20 ميليون تومان قرار داد بسته مي شود، از طريق بند و بست اين مبلغ به 30 ميليون تومان بسته مي شود، چنانچه از جدول زیر بر مي آيد، سود شركت پيمانكار به جاي 6 ميليون تومان به 16 ميليون تومان مي رسد. خوب 10 ميليون تومان كه از جيب ملت بيرون آمده است( توجه شود كه از جيب مردم خارج شده است بدون اينكه به كارگران برسد و يا در كيفيت كار تاثير بگذارد اما حتما در كاهش كيفيت كار موثر خواهد بود) به شكلی بين شركت پيمانكار و عوامل شركت پيمانكار در شهر داري منطقه( عوامل بخش خصوصي در بخش دولتي و يا بخش خصوصي در داخل بخش دولتي) تقسيم مي شود كه معمولا و در دراز مدت سهم شير به پيمانكار و سهم روباه به كارمندان و عوامل شركت پيمانكار خواهد رسيد.
روش كار پيمانكار و بخش خصوصي اين طور است كه كارمند و كارمندان و عوامل مورد نظر خود را به شكلي خراب( نجس و آلوده) - چوب دو سر نجس- مي كنند، مثلا در ابتدا از 10 ميليون تومان به عوامل خود مثلا4 ميليون تومان رشوه مي دهند ولي بعدها با توجه به اينكه كارمندان مورد نظر خراب شده اند و از درز كردن به بيرون و گير افتادن مجبور مي شود مثلا با 1 ميليون تومان نيز براي پيمانكار كار كنند، با مبلغ بسيار ناچيز مي شوند عامل پيمانكاران، زيرا در جمهوري اسلامي بخش خصوصي نسبت به كارمندان دولتي كمتر ضربه پذير است و شايد اصلا ضربه اي به او وارد نمي شود . به طور كلي هر چه شركت هاي پيمانكاري ( به قولي شركتهاي برده داري) شهرداري تهران افزايش مي يابد وضع شهر از جمله فضاي سبز و اسفالت و معابر و.... آن بيشتر رو به خرابي مي گذارد.
 

 شرح  مبالغ به ميليون تومان

سود پيمانكار مبالغ به ميليون تومان 


 

10

مبلغ قرار داد
 

7

هزينه

سال 75

6

20

مبلغ قرار داد
 

14

هزينه

 سال86

گزينه معمولي

16

30

مبلغ قرار داد
 

14

هزينه

سال86

گزينه غير معمول ، با تباني و تامين رشوه


 

1- سابقه شركت هاي پيمانكاري در جهان :
" شركت پيمانكاري بلاك واتر كه يكي از پيمانكاران حفاظت
از سفارتخانه ها و مراكز مهم دولتي در عراق هست به مردم تير اندازي كردند 11 نفر را كشتند و تعدادي زيادي را زخمي كردند."
وقتي كه اين خبر را شنيدم پيش خودم گفتم، مي گويند ايراني ها با هوش هستند بي دليل نگفته اند " كپي بر داري از ارباب بزرگ" باز هم پيش خودم گفتم " نه كپي برداري از علم و دانش و تكنيك و خوبي هاي آنها بلكه دقيقا نكات منفي و نكات غارتگري و به قول ما دهاتي ها پدر سوخته بازي ها" احسنت به اين هوش و ذكاوت ايراني ها!
چنانچه پيداست "شركت هاي پيمانكاري" و يا به قول محجوب" شركتهاي آدم فروشي" بيماري مسري است كه جهاني شده است و به نظر مي رسد از سياست هاي ليبراليسم جهاني – نئوليبراليسم جهاني- به سر كردگي امريكاست. مسلما اين سياست نيز مانند بقيه سياست هاي استعمار گران جهاني و غارتگران خط مشي جهاني" سرمايه داري بزرگ جهاني" و شركتهاي چند مليتي و كارتل ها و تراست ها و كنسرن هاي جهاني است.
1-" شركتهاي پيمانكاري " ، " شركتهاي آدم فروشي و كارگر فروشي"، " شركتهاي غارتگرانه
"ازسياست هاي ظالمانه كلان جمهوري اسلامي ايران است كه بيش از 20 سال است خون كارگران و زحمتكشان را ميمكد.

 

 

راه توده 153 22.10.2007
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1- البته موارد فوق در مسير هايي مانند اطراف ميدان آزادي، خيابان هاي بالاي شهر و بزرگ راه ها و خيابان هاي اصلي كه محل عبور ومرور عمومي و عبور و مرور بزرگان است كمتر صدق مي كند ، اين بيشتر در مورد مناطق و جاهايي كه زياد تو چشم نيستند صدق مي كنند.

2- ضمنا بايد گفت مسايل فوق تقريبا در تمام شهرداري هاي ايران و تمام ادارات دولتي و غير دولتي و به قول معروف بخش دولتي و بخش خصوصي ..... صدق مي كند و مبتلا به كل مملكت است و نيز سالها ست به وسيله دست اند كاران كارگري گفته و نوشته شده است و اعتراض شده است.


3- اين امر باعث انتشار گزارشي تحت عنوان " شركت هاي آدم فروشي" به قلم علي رضا محجوب در سال 1365 شد كه براي نخست وزير وقت فرستاده شد.
4- در مدت 30 سال بخش خصوصي از جمله بخش خصوصي بازار و ميدان داران و بخش تجارت هزار ها خلاف كرده و ميليارد دلار به اشكال مختلف بالا كشيده اند ولي يكي شان ضربه اي نديده، تنها 800 ميليارد دلار پول نفت را بلعيده، و تازه دولتي بدهكار و فقير تحويل مردم داده اند كه ميليارد هاي دلار به بانكها و سازمان تامين اجتماعي و... بدهكار است.
- تعداد زيادي شركت هايي بنام " مهندسين مشاور" و" شركتهاي پيمانكاري وساختماني" در رشته هاي مختلف از جمله در صنايع نفت،معدن،آب، برق، كشاورزي، دامداري و..... وجود دارند كه طرح هاي مختلف عمراني و صنعتي و كشاورزي را از دولت گرفته و با كيفيت بسيار پائين چه از نظر مطالعاتي و چه از نظر اجرايي انجام مي دهند. دوستي تعريف مي كرد و مي گفت كه شركت ما بعنوان "مهندسين مشاور" مثلا 100 ميليون تومان كه براي يك طرح مطالعاتي - مطالعه احداث يك سد - را مي گرفت طبق روال معمولي بايد 50 درصد آنرا بعنوان هزينه كارشناسي و 50 در صد را بعنوان هزينه بالاسري- هزينه شركت- بايد هزينه مي كرد، به مرور زمان در طي اين 15 سال گذشته، هزينه كارشناسي كاهش پيدا كرد و از طرف ديگر با بند و بست با كارفرما كه معمولا دولت است كيفيت كار را كاهش داده و مقداري از اين كاهش هزينه كار شناسي را به شكلي به عوامل كاركنان دولت مي دهند. در مورد" شركت هاي پيمانكاري و ساختماني" وضع به مراتب از اين بسيار بد تر است. به طور كلي روشي كه اين شركتها دارند عينا شبيه شركتهاي پيمانكاري شهرداري تهران مي باشد. فقط فرق آن اين است اين شركتها در وزارت نفت و وزارت نيرو و... با رقم هاي بزرگ تر سر و كار دارند.

 

 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت