راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

كهگیلویه و بویر احمد
آنچه از سفرهای
احمدی نژاد به استان ها
سانسور می شود
جعفر علی نژاد

 

از 6 - 7 سال پیش وزارت بهداشت و درمان طبق بخشنامه ایی تمام زنان منطقه شهرستان كهگیلویه – روستا ها، مناطق عشایری و شهر ها را موظف كرده است كه زایمان هایشان حتما باید در بیمارستان ها و زایشگاه ها انجام شود.
شهرستان كهگیلویه به مركزیت شهر دهدشت دارای 800 روستا و مناطق عشایری و حدود 5 بخش می باشد. در مركز هر بخش یك یا چند مركز بهداشتی، زایشگاه، بیمارستان تاسیس شده است و زنان در طول حاملی زیر نظر این مراكز قرار دارند و در موقع زایمان باید حتما به این مراكز مراجعه كنند و گرنه توبیخ می شود. در صورت عدم مراجعه- غیر موجه- به مراكز بهداشتی پرونده شان به دادگاه كشانده می شود.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از پزشكان و كارشناسان بهداشتی و بهورزهای مراكز خانه بهداشت منطقه، در حال حاضر این اقدامات مورد استقبال زیادی از طرف مردم قرار گرفته است و در حال جا افتادن است.
سه بخش چاروسا به مركزیت قلعه رئیسی، بخش بهمئی سرد سیری به مركزیت دیشموك، بخش بهمئی گرمسیری به مركزیت لچك از مناطق بسیار محروم و عشایری شهرستان كهگیلویه می باشند كه در دهه اخیر داری بیمارستان و زایشگاه و در مانگاه شده اند. با تاسیس مراكز فوق اجرای بخشنامه وزارت بهداشت و درمان در مورد اجباری بودن زایمان در مراكز بهداشتی توانسته عملی شود. ضمنا هزینه زایمان های فوق برای همه زنان رایگان می باشد.
خانه بهداشت در روستا ها
تقریبا در تمام مناطق روستایی مركز بهداشتی به نام خانه بهداشت - از سالها قبل- وجود دارد كه در آن تكنیسین ها آموزش دیده- بهورز- به انجام خدمات بهداشتی كه شامل:
- ضد عفونی و كلر زنی و كنترل بهداشتی آب شرب روستا ها.
- مبارزه با بیماریهای واگیر مانند حصبه، سل و....
- مراقبت از زنان بار دار.
- مراقبت از كودكان زیر 6 سال و تا 12 ساله.
- بهسازی روستا زیر پوشش از نظر جمع آوری زباله، فضولات حیوانی، نهرهای فاضلاب روستا و...
- تنظیم خانواده.
- ......
- ..........
خانه های بهداشت در مجموع از عملكرد خوب و مثبتی بر خوردار هستند، اگر سیاست های نئولیبرالی و خصوصی سازی بهداشت و درمان دولت احمدی نژاد شامل حال آنها نیز نشود كه به احتمال زیاد شتر تعدیل اقتصادی جلوی خانه آنها نیز خواهد خوابید.
موقعیت احمدی نژادی در استان
با توجه به بر خورد و گفتگو با تعداد زیادی از مردم استان و نیز شهرستان كهگیلویه و روستا های تابعه، به نظر می رسد موقعیت احمدی نژادی نسبت به گذشته بسیار تضعیف شده و حتی مردم علیه او شده اند.
گرانی افسار گسیخته كه هر روز بیشتر می شود، عدم بهبود زندگی مردم كه احمدی نژاد قولش را به مردم داده بود و مردم چشم به راه اجرای آن بودند، افزایش بیكاری روز افزو، خشكسالی و بی مدیریتی مسئولین در جهت سرو سامان دادن به مشكلات خشكسالی، عدم پرداخت وام های قول داده شده و در برنامه كارگاه های زود بازده گنجانیده شده و............از علل مهم انتقادهای جدی مردم از دولت است.
 

جمع آوری نامه ها
ظاهرا دادن و فرستادن نامه برای ریاست جمهوری نهادینه شده است و مراكز مختلف دولتی در این جهت نه تنها نامه ها را جمع آوری می كنند كه در سفر های دوره دوم آنرا به رئیس جمهور بدهند، بلكه مردم را تشویق می كنند كه هر چه بیشتر نامه برای احمدی نژاد بنویسند و مشكلاتشان را مطرح كنند و معتقد هستند كه رئیس جمهور در جهت رفع مشكلات نامه دهنده ها اقدام می كند.
از جمله "فرمانداری های شهرستان های استان كهگیلویه و بویر احمد قبل از سفر احمدی نژاد به منطقه ستاد جمع آوری نامه تشکیل داده بود و صندوق های جمع آوری نامه های مردم به ریاست جمهوری در استان نصب کرده بودند.
اداره پست استان كهگیلویه و بویر احمد در جلوی استانداری استان و نیز در جلوی 5 فرمانداری شهرستان های استان( یاسوج، كهگیلویه، گچساران، دنا، بهمئی گرمسیری) صندوق هایی- صندوق های پست- برای جمع آوری نامه های مردم به ریاست جمهوری گذاشته بودند تا مردم نامه هایشان در آن بیاندازند. اینها را حتی روزنامه محلی "ابتكار" استان كهگیلویه و بویر احمد نیز نوشت.

خبر های مختلف وجود دارد که حدود 20 تا 30 هزار تومان به کسانی که نامه نوشته بودند پرداخت شد و یا وعده آن داده شده است.
در سفر اول احمدی نژاد به شهر دهدشت- مركز شهرستان كهگیلویه- ابتدا موحد نماینده معمم مجلس هفتم شهرستان صحبت کرد. مردم در حین سخنرانی برایش سنگ و دمپایی و لنگه كفش پرت کردند و نزدیك بوده یكی از این لنگه كفش ها به احمدی نژاد بخورد كه محافظان مانع شدند.
بعد از سخنرانی موحد كه زود خاتمه یافت نوبت به احمدی نژاد رسید. ظاهرا با توجه به جو بوجود آمده احمدی نژاد نیر چند دقیقه بیشتر صحبت نکرد. این وضع به گونه ای بود که مردم معتقد بودند دیگر احمدی نژاد به دهدشت نخواهد آمد. در مجلس هشتم موحد دیگر انتخاب نشد ولی نماینده دیگری که به مردم تحمیل شد بازهم طرفدار دولت است. چنین بر خورد هایی در سفر اول احمدی نژاد در جلوی چشم در چندین استان و یا شهرستان اتفاق افتاد و در روزنامه داخلی نیز منعكس گردید.

راه توده 188 02.08.2008
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت