راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

بنیانگذاری اولین
سندیکای بین قاره ای
عسگر داوودی

 

نمایندگان سازمان کارگری بزرگ انگلیس ـ ایرلند« یونیته» و سندیکای «کارگران فولاد آمریکا و کانادا و منطقه کارائیب» در اقدامی مشترک، قرارداد تشکیل اولین سندیکای بین قاره ای را امضاءکردند. اولین سندیکای بین المللی بیش از 3 میلیون عضو دارد و قرارداد در شهر لس آنجلس آمریکا ما بین دو نماینده سازمان های کارگری آمریکا و انگلیس به امضاء رسید.
روزنامه «تاگس تسایتونگ» چاپ آلمان نوشت: سخنگوی« او. اس. و» سندیکای کارگران فولاد آمریکا در این رابطه اظهار داشت:« این اولین سندیکای مشترک بین المللی است که1میلیون و دویست هزار عضو کارگران و کارمند ازبخش آهن، فولاد، شیمی، و بانک ها در آمریکا، کانادا و منطقه کارائیب را نمایندگی می کند. سندیکای«یونیه» نیز یکی از بزرگترین سندیکا های انگلیس و ایرلند دارای 2 میلیون عضواست.
سندیکای جدید خواهان همکاری سندیکاهای استرالیائی، آسیائی، آمریکای لاتین واروپای شرقی در یک اتحاد شده است.
روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» در مصاحبه ای با دو نماینده سندیکائی نوشت: «درک زیمپسون» مسئول سازمان کارگری« اونیته» انگلیس می گوید:
وظیفه یک اتحادیه کارگری بین المللی دفاع و بهترکردن شرایط کار برای کارگران است، جدا از اینکه این کارگران در لهستان زندگی کند یا در انگلیس.
«دیلی تلگراف» همچنین در این رابطه به مصاحبه «آندریوف مورای» سخنگوی سندیکای انگلیسی اشاره کرده و می نویسد:« آندریوف مورای» سخنگوی سندیکای انگلیسی «یونیته » می گوید:
تا زمانی که کار فرمایان بین المللی و متحد عمل می کنند و سندیکا ها ملی، کارگران در مرحله زیان باقی خواهند ماند، پس ما کارگران به سازمان های کارگری بین المللی نیازمندیم.
مسئول سندیکای صنعت فولاد آمریکا در ماه آوریل گذشته نیز در همین رابطه در مصاحبه ای گفته بود: چون کارفرماها جهانی عمل می کنند، ما هم باید وزنه مقابل را ایجاد کنیم.
«دیلی تلگراف» می نویسد: مسئول سندیکا« یونیته» انگلیس سخنان همکارش را اینگونه ادامه داد: ایجاد یک سندیکای بین المللی ضروری است و باید هر چه زود تر اولین قدم را در این راه برداشت.
هفته نامه اشپیگل قبل از تشکیل سندیکای جدید در این رابطه نوشته بود که نماینده سندیکای بزرگ انگلیس «یونیته» در مصاحبه خود با روزنامه «فرانکفورتر الگماینه» چاپ آلمان از تشکیل یک سندیکای بین قاره ای ما بین دو سازمان کارگری بزرگ آمریکا و انگلیس خبر داده بود. مسئول بخش بین المللی فلزات آلمان در این رابطه گفت که آن ها جغرافیای سندیکائی جدیدی را بوجود آورده اند. از جمله برنامه های سندیکای جدید اعمال روش های سندیکائی جهت بهبود و بالا بردن مزد کارگران تحت پوشش سندیکای جدید درسطح اروپا خواهد بود.
اشپیگل می افزاید، نمایندگان سندیکائی آلمان با شک و تردید به موفقیت چنین سندیکائی نگاه می کنند، زیرا بر این باورند که تفاوت های در هم آمیخته سنت و قانون در هر کدام از این کشور ها باعث محدودیت هائی جهت اقدامات مشترک می شود. آن ها هماهنگی های شوراهای کارگری در سطح اروپا را به جای این نوع سندیکا های بین قاره ای پیشنهاد می کنند.
مسئول بین المللی سندیکای فلزات آلمان در این رابطه می گوید: « رابطه متقابل سنت ها و قوانین موجود در هر کشور تا حدودی موضوع این نوع اتحاد عمل ها را مشکل می کند. ما مایل هستیم تاشبکه ای از شورا های کارگری در اروپا ایجاد کنیم. در حال حاضر این ارتباط ما بین دو شورای کارگری صنعت تولید ماشین «جنرال موتور»آمریکا و شرکت دالمایر «بنز» آلمان خوب عمل می کند.

راه توده 188 02.08.2008
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت