راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

مصاحبه تلویزیونی گرباچف:
3 غفلت، که باعث فروپاشی اتحاد شوروی شد
سایت حزب کمونیست فدراتیو روسیه
 

 

میخائیل گرباچف دبیرکل سابق حزب کمونیست اتحاد شوروی که نقش مهمی در فروپاشی اتحاد شوروی داشت، اخیرا در مصاحبه با کانال اول تلویزیون روسیه گفت:
من هم اکنون افسوس می خورم. من نبایستی در اگوست 1991 به مرخصی می رفتم. من فکر می کنم می شد اتحاد شوروی را حفظ کرد. هم چنین اشتباه دیگرم این بود که یلتسین را برای همیشه از اتحاد شوروی بیرون نکردم. بویژه زمانی که پلنوم «اخراج یلتسین از عضویت در کمیته مرکزی» را طلب کرد. اما من بشما میگویم که همه ما مرتکب سه اشتباه شدیم.
1- تاخیردر اصلاح حزب.
2- تاخیر در اصلاح اتحاد شوروی
3- زمانیکه با دشواری مواجه بودیم، بویژه بعد از سالهای 1989- 1990 که تمامی کشور با کمبود اجناس روبرو بود و مردم در صف های بلند اجناس و حتی کفش ایستاده بودند برای تزریق 10- 15 میلیارد دلار برای تامین مایحتاج مردم خرج نکردیم. این رقم را می توانستیم تهیه کنیم.


راه توده 207 22.12.2008
  


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت