راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

گنجایش زمین فوتبال
دانشگاه تهران
و شمار نمازگزاران
ن.کیانی
 

در یکی از شماره های گذشته مقاله دنباله دار بسیج اشاره به شمار شرکت کنندگان مردم در نماز جمعه تهران شده بود. شماری از خوانندگان راه توده رقم 30 هزار شرکت کننده در نماز جمعه تهران را بسیار اغراق آمیز و زیاد ارزیابی کرده بودند و برخی آن را کم. این توضیح در باره همین موضوع است:
از اول انقلاب بحث در باره گنجایش زمین فوتبال دانشگاه تهران که در آن نماز جمعه برگزار می شود وجود داشت. البته در نماز جمعه های اوائل انقلاب تمام خیابان های اطراف دانشگاه هم پر می شد، که اکنون سالهاست از آن جمعیت خبری نیست. در واقع همانطور که حتی مقامات خود حکومت هم گهگاه بصورت انتقاد از کم آمدن مردم به نماز جمعه می گویند، نماز جمعه تهران حداکثر زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران را پر می کند و نه بیشتر، و عموما نماز گزاران جمعه ثابت و سازمان یافته می روند نماز. شماری را کمیته امداد بسیج می کند، شماری را بسیجی های شناسنامه دار و سازمان یافته تشکیل میدهند، بخشی را اتحادیه اصناف، گروهی را سازمان تبلیغات اسلامی و ...
در سالهای دهه دوم جمهوری اسلامی زمین فوتبال دانشگاه تهران را تقسیم بندی کرده اند. مثلا صف اول که پشت سر امام جمعه می ایستد با فاصله های امنیتی است و بخش های دیگر زمین نیز میله گذاری و شبکه بندی شده و فاصله نماز گزاران از هم مشخص شده است. تلویزیون بندرت خیابان های اطراف زمین فوتبال دانشگاه تهران را در روزهای نماز نشان میدهد، مگر مواردی که رهبر برای نماز جمعه می رود و بصورت سازمان یافته بسیاری از نیروهای بسیج و سپاه و ارتش و مقامات دولتی و قضائی و نمایندگان مجلس و دولتمردان سابق و کنونی در نماز شرکت می کنند تا پشت رهبر نماز بخوانند و غیبتی نداشته باشند که زیرا سئوال بروند. بنابراین بحث ما بر سر نماز جمعه های معمولی است که نمازگزاران آن بیش از حجم زمین چمن نیست و تلویزیون هم هیچ جمعه ای حاشیه زمین چمن را با هدف نشان دادن شمار نمازگزاران نشان نمی دهد.
زمین چمن فوتبال مطابق استاندارهای بین المللی 100 در 50 است. یعنی 5 هزار متر مربع. با توجه به جائی که نمازگزاران برای رکوع و سجود و پهن کردن سجاده لازم دارند و ما آن را حدود یک متر فرض کرده ایم (تازه اگر نمازگزاران شانه به شانه هم نیز ایستاده باشند که اینگونه هم نیست و با فاصله می ایستند) و در هر مربع دو نفر بایستند، حداکثر 10 هزار نفر در نماز جمعه تهران شرکت می کنند. بنابراین، ما فرض را اگر بر استفاده از حاشیه زمین و حتی پیاده روهای اطراف آن هم بگیریم ، یعنی سه متر از هر طرف زمین را وسعت ببخشیم نیز به زحمت می توان تصور کرد 15هزار نفر در نماز جمعه تهران حضور می یابند. بنابراین در اشاره به نمازگزاران در مطلب بسیج شمار آنها دوبرابر محاسبات بالا ذکر شد تا تا جای بحث و چانه زنی نباشد، والا 30 هزار نفر هم در نماز جمعه تهران شرکت نمی کنند و آن اغراق هائی که سیمای جمهوری اسلامی در باره نماز میلیونی روزهای جمعه تهران می کند، فراتر از ادعا نیست. اغراقی که درباره شمار بسیجی ها می کند.


راه توده 207 22.12.2008

 


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت