راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

سخن مسئولانه
یک توده ای قدیمی
با سایت های توده ای
هدایت احمدی

 

مسئولین راه توده! من  در سال های اخیر پیرامون مسائل و مشکلات کارگری و دیگر مسائل اجتماعی از داخل با اسم هدایت احمدی برای شما مقالات و مطالبی را ارسال داشته و برخی نیز منتشر شده است. می خواستم درباره مقاله " نشریات اینترنتی با كدام سیاست و برای كدام مخاطب؟" که در شماره 203 راه توده خواندم بنویسم که مقاله بسیار با ارزشی بود.
مفهوم" بولتن داخلی چند نفره" در مورد بیشتر سایت های باصطلاح توده ای و چپ صدق می كند. حتی در مورد سایت "فرهنگ توسعه" که نظرم را برایشان نوشته بودم. مطالبی متضاد در آن دیده می شود و معلوم نیست برای چه این همه مطالب متضاد و با چه هدفی؟
در همین رابطه، موقعیت کوتاهی دست داد تا با چند نفر از توده ای ها و نویسندگان سایت های توده ای و چپ بحثی کوتاه و فوری داشته باشم، زیرا فرصت بیش از آن نبود. نکاتی از آن بحث ها را می نویسم که شاید آنها که با هم گفتگو کردیم امکان بیشتری برای نوشتن و پرداختن به جزئیات آن را داشته باشند. البته انتظارم اشارات کلی و بدون ذکر دیدار با من است.
الف :
حفظ و گسترش تولید و كوشش همه برای تولید اشتغال وظیفه اصلی و گرهی هر میهن پرستی است. كوشش در جهت سرمایه گذاری بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی و تشویق آنها برای سرمایه گذاری هر چه بیشتر برای تولید كه در حقیقت ایجاد اشتغال جدید است وظیفه بعدی هر نیروی مترقی و ملی می باشد. درست عكس اقدامات سرمایه داری تجاری و دلال و وابسته و كمپرا دور و بطور كلی نا بود كنند گان تولید.
جواب: این صحبت ها كه شما( من نگارنده) می كنی بدیهی است. چرا یك چیز بدیهی را می گویی؟
سئوال: اگر بدیهی است چرا سایت هایی كه شما در آن مطلب می نویسید و یا فلان تشكل مدنی ( ان- جی،او) كه شما درست كرده اید و تمام نیرویتان را در آن می گذاری كلمه ای در باره نابودی تولید و بحران تولید مراكز تولیدی مثلا بحران 1400 مراكز تولید بحران زده نمی گوئید و نمی نویسید؟
حتی مخالفان حکومتی دولت نهم از شما در این موارد مترقی تر هستند و بهر دلیلی به فكر تولید و سر و سامان دادن به تولید و بنگاه ها بحران زده می باشند. حتی در جریان واردات شكر در سال گذشته( كه هنوز هم ادامه دارد) 5 وزیر- وزیر كشاورزی، وزیر كشور و...- در نامه ای از احمدی نژاد خواستند فكری به حال واردات شكر بكند. بازرسی كل كشور- زمانی که ریاست آن با حجت الاسلام نیازی بود- در این مورد كار بازرسی مفصلی انجام داد و گزارش آنرا به دولت و مجلس داد.
از همه مهمتر در مجلس در این مورد بحث و اعتراض های مفصلی شد. از جمله نماینده بوئین زهرا و آوج- قدرت الله علیخانی- نطق پیش از دستوری بر علیه دولت کرد.
و نیز رمضان زاده قائم مقام جبهه مشاركت مفصلا در این مورد در جلسه رسمی صحبت كرد.
شما بگویند در این مورد مشخص كه با شکم میلیون ها زحمتکش سروکار دارد و حتی در مورد آن بچه مدرسه ای ها صحبت می كنند چه حرفی زده اید و چه نوشته اید ؟
ب:
اخیرا آقای محمد علی عمویی تحلیل استثنایی و بسیار با ارزشی در رابطه با جریان های كودتای 28 مرداد و نهضت ملی شدن نفت ارائه داد و بسیار سرفراز شدیم، اما درهمان حال بسیار افسرده شدیم که به ایشان اجازه نمی دهند و یا شرایط مناسبی ندارند برای سخن گفتن راجع به مسائل مبرم روز، از جمله تولید شیر، گوشت، واردات شیر، نابودی دام های مملكت بر اثر خشكسالی و عدم توجه وزارت كشاورزی در جهت حمایت از تولیدات دامی، نابودی نساجی و... اجازه نمی دهند چهار كلمه راجع به این مبرم ترین مسائل روز مردم سخن بگوید؛ زیرا نمی خواهند حرف توده ای ها در جامعه گفته شود.
ما توده ای ها مگر در دهه 20 و در نهضت ملی شدن نفت یكی از كار های مهم مان دفاع از تولید، تقویت تولید، مبارزه در جهت تصویب قانون كار و دفاع از حقوق حداقلی زحمتكشان نبود. ما حتی از اصلاحات ارضی و بنای ذوب آهن در زمان شاه حمایت کردیم، زیرا علیرغم نیات شاه، زیرساخت ها و زیر بنای کشور را به سود تحولات مثبت آینده متحول می کرد.
چرا سایت های توده ای زبان كارگران و كشاورزان را نمی دانند و یا كسرشأن شان می آید كه روزنامه كار و كارگر را گرفته و سایت آن و سایت ایلنا را نگاه كنند.
آنها که در زمان انقلاب 57 شعار " نان ، مسكن، آزادی" می دادند، مگر به نان و مسكن رسیده اند و تنها آزادی شان مانده که چیزی درباره بدبختی های مردم برای نان و مسکن نمی نویسند؟
پ :
یكی دیگر از موارد بحث در باره روحانیت بود:

یكی از آنها شدیدا معتقد بود كه باید با روحانیت مبارزه كرد و تقریبا معتقد به كاست روحانیت(همان مفهومی كه راه كارگری ها به آن معتقد بودند و هستند) بود. گرچه توده ای بود ولی حرف راه كارگری ها را می زد و خلاصه اینكه به روحانیت با دید طبقاتی نگاه نمی كرد و همه روحانیت را یك كاسه كرده و با یك چوب می راند.
دلم می خواهد بنویسم که به طور كلی با نظریات راه توده در موارد بیان شده در مقاله نشریات اینترنتی موافق هستم. مخصوصا آنجا که می نویسد: "بجای بسیاری از این مقالاتی که منتشر می شود، باید تلاش کرد از خیابان و کارخانه و زندگی بسیار عادی و روزانه مردم اطلاع پیدا کرد و آن را منعکس ساخت و در کنارش نوشت چه باید کرد؟"

راه توده 205 08.12.2008


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت