راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

دیدار دبیرکل حزب کمونیست روسیه
و معاون دبیرکل حزب سوسیال دمکرات آلمان
زیوگانف:
نمی خواهید از خواب برخیزید!
پیروان فاشیسم جان تازه ای گرفته اند
ا. م. شیزلی


 

در چهارچوب تماس های منظم حزب کمونیست روسیه و حزب سوسیال- دموکرات آلمان، ٢٢ ماه مه، گـنادی زیوگانوف، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه و رهبر فراکسیون نمایندگان کمونیست در پارلمان روسیه با آخیم پوست، معاون دبیر حزب کل سوسیال- دموکرات آلمان دیدار کرد.
نماینده حزب سوسیال- دموکرات، پیشنهاد مذاکره پیرامون مسئله چشم انداز توسعه سوسیال- دموکراسی در آلمان و اروپا را مطرح ساخت. رهبر حزب کمونیست روسیه نیز، مسائل استراتژیک و امکان همکاری کمونیستها و سوسیال- دموکراتها در حل مسائل حاد بین المللی را مورد تأکید قرار داد. طرفین، پیرامون مسئله استقرار سامانه ضد موشکی در جمهوریهای چک و لهستان، وضعیت انفجارآمیز در خاور میانه و چرخش به چپ در آمریکای لاتین، به بحث و مذاکره پرداختند.
آخیم پوست، در سخنان خود گفت: ما در بسیاری از مسائل بین المللی دارای مواضع مشترکی هستیم. ما طرفدار سازمان نیرومند ناتو هستیم اما، در واقع حزب ما در نشست بوخارست از دعوت اوکرائین و گرجستان به سازمان ناتو جلوگیری کرد. حزب سوسیال- دموکرات آلمان با استقرار سامانه ضد موشکی در جمهوری چک و لهستان مخالف است. حزب ما و حزب کمونیست روسیه در مورد جنگ عراق نیز موضع مشابهی دارند.
در جریان گفتگوها، گنادی زیوگانوف، به طرح مسئله محکومیت رژیمهای کمونیستی و کمونیسم شوروی به ابتکار فراکسیون سوسیالیستها در پارلمان اروپا، شدیداً اعتراض کرد. وی گفت: دو سال قبل، زمانیکه نمایندگان احزاب راستگرا در پارلمان شورای اروپا چنین مسئله ای را مطرح کردند، ما با حمایت نمایندگان سوسیال- دموکرات، موفق شدیم جلوی این ابتکار توهین آمیز را بگیریم. در صورتیکه اینک، سوسیالیستهای پارلمان اروپا، مبتکر طرح یکسان سازی حقوقی- بین المللی ساختار سیاسی اتحاد شوروی و فاشیسم آلمان شده اند.
وی یادآور شد: "در آستانه جنگ جهانی دوم، اختلاف نظر در جنبش چپ، تقابل کمونیستها و سوسیال- دموکراتها، زمینه به قدرت رسیدن فاشیسم را فراهم ساخت. نتیجه مناقشات سیاسی و ایدئولوژیک این شد که، در سلولهای زندانها و بازداشتگاههای نازیها همسایه شدیم. امروز، در حالیکه پیروان فاشیسم در کشورهای حوزه دریای بالتیک، در اوکرائین و در بسیاری از کشورهای اروپائی جان تازه ای گرفته اند، جنایتکار اعلام کردن خود ایدئولوژی مارکسیستی درسی است که همه، هم کمونیستها و سوسیال- دموکراتها، هم مخالفان جهانی سازی و جنبشهای رهائی بخش ملی نباید فراموش کنند. امروز این درس تاریخ بیش از هر زمان دیگری اهمیت کسب می کند".
در این دیدار، مارکوس انگلس، رئیس دفتر معاون فرانک والتر اشتاین مایر، صدر حزب سوسیال- دموکرات آلمان (وزیر امور خارجه در کابینه ائتلافی آنگلا مرکل) و راین هارد کروم، رئیس شعبه بنیاد فریدریک البرت در روسیه نیز حضور داشتند.

فرهنگ توسعه- برگرفته از روزنامه: «سووتسکایا راسیا»
 

راه توده 179 02.06.2008
  


 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت