راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

مدال قهرمانان را
می گیرند
به ضد قهرمانان
هدیه می کنند!
ا. م. شیزلی
 


 

تئوریسین ها و نظریه پردازان سرمایه داری برخلاف مارکسیست – لنینیستها که، هر پدیده ای را رک و صریح بنام خود می نامند، افکار ارتجاعی خود را در ورای کلمات تقدیس شده پنهان می سازند. پیروان سوسیالیسم علمی، اعمال حاکمیت دولتی یک طبقه بر دیگر طبقات اجتماعی را با اصطلاح دیکتاتوری طبقه حاکم توضیح می دهند، ولی اندیشمندان بورژوازی از همین موضوع، در پشت سنگر کلمات "مقدس" دموکراسی، آزادی، حقوق بشر دفاع می کنند.
در دوره مبارزه بر علیه سوسیالیسم شرق، بدون توضیح و تبیین ماهیت دموکراسی بورژوائی، از پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی، از قبیل کار، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان رایگان و حتی حق استراحت برای همه سرباز زده، مرتب فریاد دموکراسی و حقوق بشر سر دادند و در خفا، با حمایت و پشتیبانی مالی، تبلیغاتی، اطلاعاتی عوامل داخلی، توانستند، شرق را به زانو در آورند.
بعد از تجزیه اتحاد شوروی، چهره زشت منظر دموکراسی غرب ایدئولوژیک چنان عیان شد که امروزه، این شعارها در شرق ایدئولوژیک، دیگر خریدار ندارد. بویژه اینکه، دولتهای میلیتاریستی- هژمونیستی غرب، در اکثر کشورهای تازه تأسیس شرق، رژیم های فاشیستی و یا شبه فاشیستی بر سر کار گماردند.
سه جمهوری لیتونی، لیتوانی و استونی واقع در حوزه دریای بالتیک از زمره کشورهائی هستند که بعد از جنگ جهانی دوم به جمهوریهای متحده شورائی پیوستند و اولین جمهوریهائی بودند که در پی تجزیه اتحاد شوروی به عضویت ناتو و اتحادیه اروپا پذیرفته شدند. این سه جمهوری، از جمله کشورهای تحت الحمایه غرب هستند که تمایلات فاشیستی خود را بسیار بیشتر از دیگر جمهوریها، بطور علنی تر به نمایش می گذارند. در این سه جمهوری سربازان و قهرمانان جنگ جهانی دوم محاکمه و مجازات می شوند، امتیازات آنها لغو می گردد و یا تحت تعقیب و فشار قرار می گیرند. در مقابل، از نظامیانی که در ارتش فاشیسم جنگیده اند قدردانی می شود، مدالهای قهرمانی و امتیازاتی به آنها اعطا می شود. همه اینها، واقعیت های دموکراسی طبقاتی غرب را برجسته تر نشان می دهد.
در رابطه با واقعیتی که در بالا به آن اشاره کردم، مقاله ای که در سایت www.vesti.ru» به قلم "یولیا پاناماریوا" منتشر شده را به فارسی برگردانده ام که می خوانید:
 

مدال استونی، نشان تقدیر نازیسم را تکمیل کرد


در استونی، به قهرمان لشکر ٢۰ اس. اس. که در جنگ دوم جهانی برعلیه ارتش شوروی جنگیده بود، مدال اعطاء کردند. بعدها، دادگاه نورنبرگ عملکرد این لشکر را تبه کاری نامید. هارولد نوگیسکس، آخرین استونیائی دارنده صلیب سلحشوری است. این مدال تقدیر، در اوایل جنگ توسط هیتلر تأسیس شد. اینک مدال قدردانی مردم استونی، مدال دلاوری در جبهه فاشیسم را تکمیل می کند.

مثل اینکه ویران شدن کامل کلیسای شهر توری در سالهای جنگ دوم جهانی بدست فاشیسم و حکم دادگاه نورنبرگ، از حافظه برگزار کنندگان مراسم اعطای مدال پاک شده است. هیچ کس از اعطای وقیحانه مدال قدردانی مردم استونی به قهرمان اس. اس. در همین کلیسا، در همسایگی آرامگاه سرباز شوروی خجالت نکشید. گیرنده مدال، هارولد نوگیسکس، افسر سابق ارتش اس. اس. از ادای هر گونه توضیح در حضور خبرنگاران روسیه خودداری کرد ولی، بجای وی، نبیره اش ماری سیودا، با افتخار و مباهات مرتب حرف می زد :«من بسیار خوشحالم که بالاخره پدر بزرگم مدال گرفت. پدر بزرگم انسانی افسانه ای است. من تمام امسال را به مطالعه زندگینامه او گذراندم».
کسانی که در صف گرفتن امضاء ایستاده بودند، فقط یک روی مدال را می دیدند و آن، هارولد نوگیسکس ۸٧ ساله قهرمان بود نه جنایتکار جنگی. وی، عکس خود را امضاء می کرد و می گفت: ببینید، این افسر جوان اس. اس. است که صلیب دلاوری را از رهبری نازی گرفته است. مدالی که به صادق ترین پیروان نازیسم اعطاء می شد. صرفنظر از اینکه نوگیسکس، صلیب خود را در سالهای جنگ گم کرده بود، بارها با غرور می گفت که، در استونی غیر از او، فقط ، آلفونس ریبان، فرمانده لشکر ٢۰اس. اس. به دریافت این مدال مفتخر شده است.
آین توتس، یکی از همرزمان قهرمان اس. اس.، عضو سازمان «ستون شماره یک» ناراحت از این بود که، دولت در مراسم نودمین سال جمهوری استونی از سروان نوگیسکس قدردانی نکرده است. وی گفت: او را بارها برای دریافت جایزه دولتی کاندید کرده اند ولی، وی هیچ یک از آنها را دریافت نکرد. آین توتس پیروزمندانه می گوید: «اما امروز، سروان نوگیسکس با اراده خلق استونی، با امضای ٤٢٢١ نفر، مدال قهرمانی خود را گرفت».
مدال چندان هم ارزان بدست نیامد. قیمت آن ٤٠٠٠ یورو شده است و ٦٠٠ تاجر استونیائی سر کیسه خود را باز کردند. خود سروان پیشین اس. اس.، اقدام برای جمع آوری پول را تحقیرآمیز خواند. دوستان هارولد نوگیسکس علت آن را عدم توجه و قدردانی رئیس جمهور اعلام کردند. کالیو میاتیک چنین می گوید: «رهبران ما بیش از آن ترسو هستند که، به وی پاداش اعطا کنند».
در این باره که، لشکر ٢۰ اس. اس. هزاران زندگی را نا تمام گذاشته است، حداقل، کمیته ضد فاشیستی استونی و سازمان «پاسبان شب» فراموش نکرده اند. آنها از جمله آن آلمانهائی هستند که این اعمال را تقبیح می کنند. به نظر ماکسیم ریوا، عضو سازمان «پاسبان شب»، امروز از استونیائیهائی که در ارتش اس. اس. جنگیدند، قهرمان می سازند. در حالیکه آنها ب پشتوانه ارتش فاشیسم، به تبه کاری مشغول بودند و اینک آنها را قهرمانان نمونه برای نسل جوان معرفی می کنند.
در بیانیه رسمی کمیته ضد فاشیستی، یک موضوع بسیار جالب جلب توجه می کند و آن، همزمانی مراسم اعطای مدال قهرمانی به افسر ارتش اس. اس. در تالین، با برگزاری مراسم روزهای سن- پطرزبورگ در این شهر است، شهری که در سایه همرزمان نوگیسکس، در سایه دارندگان صلیبهای سلحشوری، ٦٦ سال پیش، صدها هزار نفر انسان در اثر محاصره لنینگراد از گرسنگی جان باختند.
راه توده 199 27.10.2008
 

 

 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت