راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

دادخواست دکتر لاله بهزادی
از مقامات ایران بخواهید، که بگویند
منوچهر بهزادی را
درکجا دفن کرده اند؟
 

خانم دکتر لاله بهزادی استاد اسلام شناسی و ادبیات عرب در دانشگاه شهر گوتینگن آلمان، اخیر با انتشار نامه ای که روزنامه " Die Zeit" آلمان آن را منتشر کرد، خواهان پیگیری سرنوشت پدرش خویش "منوچهر بهزادی" شد. او در نامه خویش از مجامع بین المللی و بویژه دولت آلمان خواسته است تا از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند، حداقل اعلام کنند پدرش را که درجریان قتل عام زندانیان سیاسی 1367 اعدام کردند، در کجا به خاک سپرده اند و قبر او کجاست؟
منوچهر بهزادی عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران و سردبیر ارگان مرکزی حزب " مردم" و سپس "نامه مردم" مردم بود. وی از فارغ التحصیلات دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود که پس از کودتای 28 مرداد مجبور به مهاجرت شد و در آلمان تحصیلات عالیه و دانشگاهی خود را تکمیل کرد. وی پس از پیروزی انقلاب 1357، به نوشته لاله بهزادی: "با هدف تلاش برای پیشبرد اهداف انقلاب و آرمان هایش به وطن بازگشت". متن کامل این نامه را در شماره آینده راه توده منتشر خواهیم کرد.
 

 

راه توده 193 08.09.2008