راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

جنبش رادیکال شد
اما نه با آن مفهوم
که چپ روها می گویند

 

بحث بر سر "رادیكال" شدن جنبش سبز و فراتر رفتن آن از خواست های اولیه همچنان در میان برخی فعالان سیاسی ادامه دارد. برخی معتقدند كه مردمی كه در ابتدا با شعار "رای من كو؟" به میدان آمده بودند در طول 6 ماه گذشته به شعار مرگ بر دیكتاتور و باطل بودن ولایت فقیه علی خامنه ای رسیده اند. از اینجا نتیجه می گیرند كه با پیشرفت جنبش، مردم از این مرحله هم عبور خواهند كرد و به ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی خواهند رسید و این نشانه باز هم رادیكال تر جنبش است. در این مجموعه چندین مسئله درست و نادرست با یكدیگر مخلوط شده است.
اینكه جنبش مردم نسبت به 6 ماه پیش رادیكال تر شده است تردیدی نیست. یعنی شناخت مردم نسبت به حاكمیت، نسبت به ولایت فقیه و ولی فقیه، نسبت به ماهیت سپاه و بسیج در دوران پس جنگ و ... بسیار عمیق تر شده است. مردم امروز می دانند كه چه نیروهایی مانع عمده دربرابر خواست های آنان هستند. اما این یك بخش مسئله است. بخش دیگر مسئله آن است كه زمانی كه مردم 6 ماه پیش به خیابان ها آمدند و گفتند رای من كو؟ تصورشان آن بود كه حكومت به خواست های آنها تمكین می كند. تصورشان این نبود كه به سمت آنها شلیك خواهد شد، چماقدار به میدان فرستاده خواهد شد، زندان ها و شكنجه ها و تجاوزها در انتظار آنان خواهد بود. در این 6 ماه شناخت مردم از این جنبه هم عمیق تر شد. یعنی مردم آشنا شدند با ابزارهایی كه حكومت برای مقابله با خواست های آنان در اختیار دارد. بنابراین وقتی از عمیق تر شدن جنبش، عمیق تر شدن شناخت مردم سخن می گوییم، باید این هر دو جنبه را در نظر داشته باشیم، زیرا این دو جنبه بنوعی در تضاد با هم هستند. مردم هم درك و شناخت عمیق تر و تازه تری از خواست های خود یافته اند و هم درك و شناخت عمیق تری از موانعی كه در برابر تحقق این خواست ها وجود دارد.
اشتباه كسانی كه مدام از ضرورت شعارهای رادیكال سخن می گویند آن است كه این قسمت دوم را نمی بینند. رادیكالیسم یعنی به عمق و ریشه واقعیت اجتماعی پی بردن، یعنی به عمق ساختار حكومت پی بردن و این یعنی شعارها و شیوه ها را متناسب با این واقعیت برگزیدن. مردم ما علیرغم آنكه خواست هایشان رادیكال تر شده به هیچوجه طرفدار رادیكال تر شدن شعارها و شیوه های مبارزه شان نیستند. برای اینكه به این شناخت و اگاهی دست یافته اند كه رادیكال ترشدن شعارها و شیوه ها تنها موانع دستیابی به خواست هایشان را بلندتر و راه تحقق آن را پر سنگلاخ تر می كند. 6 ماه پیش مردم در این گذرگاه خیابانی و یا آن منطقه تظاهراتی با نیروهای انتظامی مقابله می كردند، امروز به آنها گل تقدیم می كنند. این یعنی شناخت و آگاهی.
شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی كه میرحسین موسوی طرح كرده است رادیكال ترین شعار در شرایط كنونی است زیرا شعاریست كه با درك مردم از عمق ساختار حكومتی همسو است. این شعاری است كه بیش از همه زمینه گسترش در جامعه را دارد و متناسب است با آگاهی كه مردم نسبت به حكومت و میزان وحشی گری آن پیدا كرده اند. مردم می فهمند كه این شعار موانع را كاهش می دهد و راه را برای تحولات باز می كند. رادیكالیسم را باید درون این واقعیت درك و طرح كرد.

راه توده 247 14.12.2009

بازگشت