راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

هفته های مهم، پس از تظاهرات 5ر2 میلیونی
فرانسه در آستانه
رویدادهای تعیین کننده
سیما انتظاری
 

روز پنج شنبه 29 ژانویه فرانسه شاهد تظاهراتی بود كه از آن بعنوان بزرگترین تظاهرات بیست ساله اخیر این كشور نام می برند. بنا به گزارش روزنامه اومانیته به نقل از مركز سندیكایی ث.ژ.ت  تا ساعت 6 بعد از ظهر دو و نیم میلیون تن در سراسر این كشور راه پیمایی كردند. همه رهبران نیروهای چپ از جمله ماری ژرژ بوفه دبیر حزب كمونیست و مارتین اوبری دبیر اول حزب سوسیالیست در این تظاهرات حضور داشتند. در همین حال 67 درصد در مدارس ابتدایی و متوسطه ئ 50 درصد كاركنان بیمارستان ها و 78 درصد كاركنان شركت مخابرات این كشور به اعتصاب پیوستند. برای اولین بار بخش مهمی از مردم حاضر نشدند از خدمات حداقلی كه برای جابجایی افراد و به منظور شكستن اعتصاب بكار می افتد استفاده كنند.

این تظاهرات عظیم در شرایطی برگزار شد كه اجلاس سرمایه داران و هواداران نئولیبرالیسم در داووس بی رونق ترین نشست تمام دوران اخیر را برگزار كرد. رهبران كشورها و موسسات مالی كه هر سال برای اعلام پیروزی ها و مواهب نئولیبرالیسم دور هم جمع می شدند امسال از حضور در این نشست خودداری كردند.

اهمیت بزرگ تظاهرات فرانسه در ان است كه در یك وضع خاص اقتصادی و سیاسی برگزار می شود كه ویژگی آن حمله كارفرماها به حقوق كارگری و اجتماعی تحت عنوان ضرورت مقابله با بحران است. بحرانی كه در واقع خود انان و تصمیمات سیاسی و اقتصادی آنان موجد آن بوده است. عظمت تظاهرات و مشاركت مردم ضربه بزرگ دیگری به روحیه هواداران نئولیبرالیسم بود كه تصور می كردند توانسته اند مردم را به بهانه بحران به ضرورت تن دادن به گذشت بسود سرمایه داران وادار كنند. رهبران سندیكایی روز دوم فوریه برای ارزیابی نتایج تظاهرات و اعتصاب اخیر و اینكه چگونه باید ان را دنبال كرد گرد هم می آیند. هفته های آینده هفته هایی تعیین كننده در سرنوشت سیاسی فرانسه و اروپاست. همه چیز نشان می دهد كه روحیه مردم فرانسه پس از این تظاهرات بسیار بالا رفته و شرایط برای یك دگرگونی سیاسی و اقتصادی اماده می شود. اكنون باید دید مردم فرانسه و رهبران سندیكاها و احزاب چپ برای اینده چه تداركی را خواهند دید.

 

 

راه توده 211 02.02.2009


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت