راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

تظاهرات بزرگ ضد دولتی در مسکو
 

روز گذشته (شنبه 31 ژانویه) مسکو شاهد بزرگترین تظاهرات اعتراضی علیه دولت روسیه و بیکاری و نتایج اجتماعی بحران اقتصادی بود. سقوط ارزش "روبل" نیز از جمله انگیزه های این تظاهرات اعتراضی بود.
این تظاهرات با فراخوان حزب کمونیست روسیه و با شعار علیه ادامه گرانی مایحتاج عمومی و بی توجهی دولت این کشور برای حل معضلات اجتماعی و اقتصادی و ناتوانی در مقابله با بحران های فزاینده بود. این تظاهرات در سراسر روسیه سازمان داده شد و در مسکو مرکز تجمع تظاهر کنندگان میدان "تری اونفالنی"در مرکز شهر مسکو بود.
"نابود باد بربریت کاپیتالیسم، نابود باد بیکاری، کرملین پاسخگوی بحران اقتصادی و بهبود زندگی توده های مردم نیست " از شعارهای تظاهرات بود.
دبیر کل حزب کمونیست روسیه در مرکز اجتماع مردم گفت: مجلس روسیه 7 میلیارد روبل برای مقابله با بحران های جهانی به وجود آمده اختصاص داده که 3 میلیارد آن برای سر پا نگاه داشتن بانک هاست. 15 سال ویرانی که از زمان یلتسین شروع شده، در زمان پوتین و مدویدف هم چنان ادامه دارد.
این در حالی است که دومای دولتی روسیه با اختصاص دادن بودجه برای حمایت و کمک به کودکان، مدارس، دانشجویان، کارگران و کشاورزان مخالفت کرده است.
زوگانف در ادامه تاکید کرد که بدون دولت مقتدر، بدون عدالت اجتماعی، بدون حاکمیت مردمی و راه حل سوسیا لیستی برون رفت از بحران های اجتماعی و اقتصادی ناممکن است. وظیفه اساسی ما باز گشت به حکومت مردمی و سوسیالیستی است. سیستمی که در آن انسان خود را صاحب خانه احساس کند نه مستاجر. تجارب ارزشمند گذشته در زمینه سوسیالیسمِ و جنگ کبیر میهنی و همچنین تجربه قدرت نظامی در برابر ماست.
فیلم را اینجا ببینید
 

 

راه توده 211 02.02.2009


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت