راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

روسیه در محاصره
امریکا و ناتو
اسیر خواهد شد؟
ا.ئی.کاپیشف ژنرال نیروی هوائی
ترجمه و تنظیم بهروز بکتاشی
 

در جراید و رسانه های گروهی روسیه و خارجی در باره قرارداد منعقد شده بین روسیه و ایالات متحده در ژانویه امسال پیرامون تحویل محموله های نظامی آمریکا به افغانستان از طریق اراضی روسیه گزارش شده است. در حال حاضر چنین قرارداد هائی با آلمان و فرانسه وجود دارند. تا به حال محموله های آمریکائی برای دستجات نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان با رضایت پوتین با هواپیما و از فراز اراضی روسیه منتقل می شد. برای ایالات متحده قرار داد جدید که در رابطه با مشکلات در حال رشد ارسال محمولات نظامی ناتو به افغانستان از طریق خاک پاکستان – جائی که در بیشتر موارد بدست طالبان می افتند- ضروری است. ارسال محمولات نظامی ایالات متحده از طریق خاک روسیه، بنا به اعتقاد طرفین، امنیت محمولات را تضمین و به ایالات متحده اجازه افزایش دستجات نظامی در افغانستان از 43 هزار تا 60 هزار نفر همراه با دست نشاندگان خود در بلوک ناتو تا 100 هزار نفر را میدهد. نماینده روسیه در ناتو ازاین قرار دارد استقبال می کند و وزارت دفاع آماده اجرای آنست

به چه دلیلی روسیه به این قرارداد نیاز دارد؟ برای پشتیبانی از ایالات متحده و دیگر کشورهای ناتو در مبارزه با تروریسم بین المللی و بطور مشخص عملیات ضد تروریستی ا در افغانستان؟ هدف تروریسم دولتی ایالات متحده استقرار نظم نوین جهانی به شیوه آمریکائی است. هدف استراتژیکی تجاوز ایالات متحده عبارتست از روسیه با منابع غنی طبیعی آن. نیروهای مسلح و سلاح هسته ای روسیه مانع تجاوز سریع ایالات متحده -ناتو علیه روسیه است. اتفاقی نیست که ایالات متحده نه افغانستان، بلکه روسیه را توسط حلقه ای از پایگاه های نظامی و با استقرار آنان نه تنها در اروپای غربی بلکه در گرجستان، جمهوری های آسیای میانه محاصره می کند و امیدوار است پایگاه های نظامی را در افغانستان حفظ کند. عوامل ایالات متحده در ساختارهای دولتی روسیه قانون چگونگی نیروها که به نظامیان ناتو اجازه اقامت با سلاح و تکنیک نظامی در خاک روسیه را میدهد تصویب کرده اند. رفورم های بی پایانی که ارتش و نیروی دریائی را تخریب می کنند بطور آگاهانه امکانات منع هسته ای را از بین می برند. بنا به ارزیابی کارشناسان حوالی سال 2014، تنها 300 راکت استراتژیکی با بارهای هسته ای باقی خواهند ماند که در اولین ضربه ناتو به اراضی روسیه از بین خواهند رفت.  

شاید، ما به ایالات متحده در رابطه با اهداف ضربه خرد کننده به معامله مواد مخدر کمک می کنیم؟ اما عملا همانا طالبان مخالفین بر آشفته مافیای مواد مخدر هستند و وجود نیروی نظامی ایالات متحده در خاک افغانستان به تولید و توزیع مواد مخدر از افغانستان به سراسر جهان، از جمله روسیه و جمهوری های سابق اتحاد شوروی کمک می کند.

شاید، افغانستان و برخی کشورهای عربی دشمنان ناخجسته روسیه هستند و اسلام تهدیدی برای صلح در زمین است؟ نه، اسلام واقعی خلق ها را به صلح دعوت میکند و اکثریت مطلق کشورهای جهان عرب با سپاسگزاری از اتحاد شوروی یاد می کنند و هم اکنون و همچنان بر پشتیبانی روسیه در مبارزه آنان بر علیه تجاوز ایالات متحده ،اسرائیل و دیگر کشورهای عضو ناتو حساب باز می کنند. ضمنا، روسیه از فلسطین حمایت  و تجاوز خونین اسرائیل را محکوم کرد

در این شرایط صحیح ترین سیاست عبارتست از ایستادگی فعال بر علیه تروریسم بین المللی ایالات متحده، کمک به خلق های کشورهای جهان عرب و از جمله افغانستان وحل مستقل سرنوشت خویش. اما در حکومت سرمایه داری روسیه می توان با اطمینان زیاد حدس زد که بزودی از طریق اراضی روسیه  نه تنها قطارهای ویژه با محمولات نظامی، بلکه هم چنین زنجیره ای از  اتومبیل ها با نظامیان کشورهای ناتو به افغانستان اعزام خواهند شد. در افغانستان نظامیان کشورهای پری بالتیک و گرجستان به سود اشغالگران می جنگند و داوطلبان اوکرائینی به خدمت گرفته میشوند.

افسران شوروی قرارداد پیرامون ترانزیت هر نوع محموله ایالات متحده- ناتو به افغانستان از طریق راه هوائی و زمینی روسیه را بمثابه عمل نوبتی خیانت ملی همطراز با تعطیل کردن پایگاه لوردس و از بین بردن ایستگاه فضائی «میر» میدانند.

 

 

راه توده 211 02.02.2009


 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت